Maxime şi cugetări despre femei, gelozie si prietenie

in Lecturi la lumina ceaiului

* Societatea femeilor este elementul în care se dezvoltă distincţia socială.  GOETHE

* O femeie nestatornică este aceea care nu mai iubeşte; o uşuratică este aceea care şi-a găsit un altul; o fluşturatică este aceea care nu ştie dacă iubeşte şi ce iubeşte; o nepăsătoare – cea care nu iubeşte nimic. LA BRUYÈRE

* Femeia, mai mult decît oricine, îl educă pe copil către omenie. Tatăl este creierul, dar femeia este inima omenirii. El este gîndirea, ea este simţirea. El e forţa, iar ea – drăgălăşenia, podoaba şi mîngîierea. S. SMILES

* Gelozia este lucru teribil; seamănă cu iubirea, dar e contrariul ei; nu vrea binele obiectului iubit, ci dependenţa lui şi triumful asupra lui. Iubirea este uitare de sine; gelozia este forma cea mai pasională a egoismului, exaltarea eului despot, exigent, vanitos, care nu poate să se uite şi să se subordoneze. AMIEL

* Gelozia este tiranul regatului iubirii. CERVANTES

* Gelozia se hrăneşte din îndoială şi devine furie, sau se sfîrşeşte îndată ce trecem de la îndoială la certitudine. LA ROCHEFOUCAULD

* Egalitatea este sufletul prieteniei. ARISTOTEL

* Nu este prienie între doi oameni, dintre care unul să nu vrea să audă decît adevărul, pe cînd celălalt este gata să mintă. CICERO

* Prietenia se înfiripează între oameni cu o fire asemănătoare. DEMOCRIT

* Prietenia poate dăinui între fiinţe de sexe diferite, chiar ferită de orice grosolănie; totuşi, o femeie se uită pururi la un bărbat ca la un bărbat şi, la rîndul său, un bărbat se uită la o femeie ca la o femeie. Legătura aceasta nu este nici pasiune, nici prietenie curată, ci formează o categorie aparte. LA BRUYÈRE

COMENTARII DE LA CITITORI