Mesaj de felicitare

in Lecturi la lumina ceaiului

Aniversarea zilei de naştere este un moment de bilanţ al tuturor binecuvîntărilor primite din partea Domnului pînă în prezent şi o piatră de hotar în viaţa dvs. Privind în urmă la anii care s-au scurs, puteţi afirma cu convingere: „Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare“ (Psalmul 71:7). Acest adevăr incontestabil poate fi valabil şi pentru noul an de viaţă în care se pot ivi multe surprize. În tumultul problemelor, Dumnezeu vă va da biruinţă, bucurii şi putere, deoarece El este o nădejde vie care vă va determina să rostiţi: „…mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele“ (Habacuc 3:18). Scumpă domnişoară Lidia, cu prilejul aniversării zilei de naştere, vă urăm, din toată inima, ca Domnul Isus să vă binecuvînteze cu multă sănătate şi împliniri în domeniul profesional, urmînd pildele părinţilor dvs., care v-au educat exemplar. Vă iubim şi vă respectăm pentru ceea ce sînteţi. LA MULŢI ANI !

Ana şi Marcelina Pătraşcu

COMENTARII DE LA CITITORI