Mesaje de condoleanţe

in Lecturi la lumina ceaiului

România a pierdut

un mare român, un brav patriot

 

Nedreapta, cruda şi fulgerătoarea dispariţie a eminentului om de cultură, ziarist, scriitor de excepţie şi politician Corneliu Vadim Tudor i-a întristat profund pe veteranii şi invalizii de război, supravieţuitori ai celui de-al II-lea război mondial. Nutrea pentru noi un adevărat cult. În fulminantele sale cuvîntări, în magistralele articole şi eseuri, ca şi în vibrantele poeme publicate dădea expresie sentimentelor sale de preţuire, stimă şi recunoştinţă faţă de faptele noastre de arme, ale camarazilor căzuţi pe cîmpurile de luptă pentru libertatea, independenţa şi suveranitatea Patriei. Înaltul său patriotism s-a manifestat plenar în tot cursul tumultuoasei sale vieţi, curmată, atît de nemilos, la o vîrstă la care avea încă multe de înfăptuit. Debordantul său optimism, setea lui nestăvilită de adevăr şi de dreptate purifica sufletele românilor. Era recunoscut, între multe altele, şi pentru cultul pios faţă de Istoria multiseculară a Neamului nostru, pe care l-a iubit cu înflăcărare, pentru dragostea pe care o purta Armatei Române, evocînd, adesea, momente de referinţă din viaţa şi activitatea acesteia. A fost mîndru că sub jurămînt, sub Drapel, şi-a făcut, cu onoare şi cinste, datoria, ca militar cu termen redus.

În calitatea pe care am deţinut-o timp de 12 ani, de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi de preşedinte al Comitetului Olimpic Român, l-am avut, în nenumărate rînduri, alături atît în ţară, cît şi în străinătate, ca un mare şi însufleţit susţinător al sportivilor români. De fiecare dată, relatările, cronicile sale din presă umpleau inimile sportivilor de bucurie. Nu-l vom uita niciodată. În aceste momente de adîncă tristeţe, transmitem îndoliatei familii, colaboratorilor săi de la revista „România Mare“ şi de la ziarul „Tricolorul“, tuturor celor apropiaţi sufletului său, sincerele noastre condoleanţe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace şi în liniştea de care nu prea a avut parte pe pămînt!

General de armată (r) MARIN DRAGNEA, preşedintele Asociaţiei Naţionale

a Veteranilor de Război

* * *

Mult stimaţi membri ai familiei Tudor,

Permiteţi să exprim sincerele mele condoleanţe în legătură cu evenimentul tragic al morţii domnului Corneliu Vadim Tudor, preşedintele Partidului România Mare.

Domnul Tudor a fost un patriot al României, un om de cunoştinţe universale, un bun prieten. Ne va lipsi tuturor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Cu stimă,

OLEG MALGINOV,

ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti

* * *

Corneliu Vadim Tudor. Singurele amintiri despre el vor fi lucrurile scandaloase pe care le-a spus? Da, într-adevăr, le-a spus. Poate că le-a şi gîndit, în clipa ameţitoare a Puterii, care l-a purtat dincolo de prudenţă. Prudenţă… Un cuvînt care nu va fi niciodată asociat cu Vadim. Nu am fost de acord cu multe dintre cele afirmate de el în discursurile politice, dar, peste ani, am devenit prieteni. Cum am ajuns prieteni? La început, a fost o chestiune de principiu – diplomaţii trebuie să discute cu toată lumea, chiar dacă le plăcea, sau nu. Aşa că, după ce m-am pensionat, şi cineva m-a întrebat dacă aş dori să fac cunoştinţă cu el, a fost ca şi cum l-aş fi întîlnit pe cine?… Pe Satana? Pe şeful ISIS? Dar… De ce nu? Curiozitatea şi principiile reprezintă o combinaţie puternică. Primul lucru pe care l-am aflat despre Vadim a fost că a iubit Statele Unite şi că ştia mai multe lucruri despre Istoria SUA decît majoritatea americanilor. Al doilea lucru – Vadim era perfect dispus să asculte şi, în cazul în care ceea ce i se spunea avea sens, era gata să treacă la fapte. Cînd s-a menţionat faptul că remarcile sale îl pun pe lista neagră a ambasadelor occidentale, Vadim a subliniat că are un cumnat evreu. Apoi, a angajat 2 consultanţi de relaţii publice israelieni pentru viitoarea sa campanie electorală, iar tenta antisemită a dispărut din revista „România Mare“ şi din discursurile sale. Deşi ar fi trebuit să perceapă această diferenţă, ambasadele occidentale nu şi-au schimbat atitudinea, iar toate astea s-au întîmplat acum mulţi ani, şi multe dintre discuţiile care au avut loc atunci s-au spulberat în vînt. Iar acum, Vadim nu mai este. Adio, unui om incomod, adio, unui om care nu a dat niciodată înapoi, adio, unei părţi din viaţa noastră. Adio, Vadim.

KIKI SKAGEN MUNSHI – SUA

* * *

Tribunul Corneliu Vadim Tudor a fost chemat de Dumnezeu, pentru ca la Înfricoşătoarea Judecată de Apoi să fie împărtăşit cu bucuria mîntuirii şi a vieţii veşnice. Om de cultură cu blazon de invidiat şi politician-naţionalist inadaptabil la compromis şi cu cinstea niciodată surpată, el şi-a legat numele cu nemurirea.

Fie ca, pentru ceea ce a săvîrşit cu tragere de inimă pentru Neam şi Ţară, amintirea să-i fie nevătămată de pîcla timpului.

Prof. VASILE IOAN ZBÂRCEA,

Germania – Koblenz (Rheinland-Pfalz)

* * *

Regrete eterne pentru un mare patriot – VADIM!

General ATHANASIE STĂNCULESCU

* * *

Măreţia Tribunului

Ne-a părăsit bărbatul care a avut puterea şi tăria unei stînci, plămădite din granitul cel mai dur. A biruit, înfruntînd şi demascînd toate relele ce s-au abătut şi continuă să se abată asupra Ţării şi a Poporului Român. A fost un mare patriot, demn, deschis şi de un curaj fără egal. A fost şi va rămîne Tribunul care a dezvăluit mereu adevărul, fără ocol, în folosul tuturor. Pentru felul său de a fi şi de a trăi, pentru meritele sale, oamenii, românii, i-au spus simplu: Vadim!

Înima sa a bătut, cu întreaga-i căldură, pentru Ţară, pentru străvechiul şi mult încercatul nostru popor. A visat, cu înflăcărare, la o Românie reîntregită, ideal pentru care a luptat pînă în clipa obştescului sfîrşit.

Opera Tribunului Corneliu Vadim Tudor va rămîne încrustată, cu litere de aur, în cea mai aleasă marmură. Este moştenirea ce intră în patrimoniul naţional, pe care el o lasă Ţării şi Poporului Român, motiv pentru care îi vom păstra Tribunului veşnică recunoştinţă. Fie-i ţărîna uşoară!

Condoleanţe familiei, cea care i-a fost, întotdeauna, un sprijin de nădejde în viaţa sa şi în lupta pe care a dus-o!

Profesorii MARIA şi RADU PĂDURARIU

* * *

Salariaţii Tipografiei Cromoman, locul unde revista „România Mare“ şi cotidianul „Tricolorul“ văd lumina tiparului, transmit familiei marelui patriot Corneliu Vadim Tudor sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Ninel Ciupitu,

directorul Tipografiei Cromoman

* * *

Condoleanţe familiei care îşi conduce mîndră, pe ultimul drum, emblema ei, care este şi a ţării noastre: un patriot desăvîrşit şi un izvor infinit de cultură şi de idei. Să te odihneşti în pace, Vadim Tudor. Sincere regrete. Sînt foarte trist pentru pierderea acestui mare om, pe care l-am admirat continuu, zi de zi…

ŞTEFAN IONIŢĂ

* * *

Corneliu Vadim Tudor s-a dus… dintre noi! Eu sînt în stare de şoc! Dumnezeu să-l odihnească. Şi care dintre voi se bucură, apoi aşa să vă ajute Dumnezeu! Atît pot să spun acum. Şi nu vă dau voie să vă bateţi joc de memoria lui. Orice comentariu neadecvat va fi tratat ca atare! Şi oricare „prieten“ să se abţină de la comentarii indecente. Că pe ăştia NU-I IERT!

Ruxandra Lungu

* * *

Au scris ziarele din ţară că a murit un mare patriot. Şi alergaţi să-i puneţi numele întreg. Sînt trist! Nu văd un Tricolor la nici un stîlp. Din cînd în cînd, se aude cîte-un clopot. El, totuşi, a plecat! De ce s-a grăbit atît de tare? A vrut să scrie-n stele? Şi avea atîta treabă pe Pămînt… Sau i-a fost mai drag de Dumnezeu? Pesemne, a fost chemat la Cer să-l facă Mare, mai Mare, aşa cum a vrut să facă şi România! Să aibă grijă, şi de acolo, de noi şi de animale. Ţărîna lui va fi liant în glie. Ne vom uni cu toţii, aşa cum şi-a dorit! Popor român şi moldovean, de peste Prut. Un vis! Ajuns acum, o dată cu moartea lui, un pas spre realitate. Cînd n-o să mai puteţi, o să ţipaţi, fraţii noştri, şi noi vom fi aici să vă primim în braţele noastre! Vă veţi trezi pierduţi, fără Vadim. Ca el nu sînt alţi „nebuni“ mai înfocaţi pentru această Ţară Românească. Şi-o să doriţi să nu fi murit. Odihna fie-i uşoară şi plină de pace!

OPREA GEORGE

* * *

Transmit sincere condoleanţe familiei lui Corneliu Vadim Tudor.

GARAIMAN CONSTANTIN SORIN

* * *

Împreună cu majoritatea colegilor mei din Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu“ sîntem trişti că ne-a părăsit un bun român, Corneliu Vadim Tudor. Poet şi politician, om al cetăţii, acesta nu se temea să spună lucrurilor pe nume, era inteligent, curajos, diplomat, pînă acolo unde se rosteau vorbe grele, prin inexactitatea lor, despre români, România şi Limba Română. Atunci se schimba la faţă şi nu-i mai stătea nimeni în cale, „îmbrăcînd armura de luptător“, invocînd legi, tratate, date istorice. Exerciţiul acesta trebuie, desigur, legat de felul său de a fi, dar şi de calitatea de apreciat pamfletar. Iubit de cei din jurul său, prieteni, colaboratori, reprezentanţi ai instituţiilor ţării, Corneliu Vadim Tudor va rămîne, pentru mulţi români, un mare patriot. Vocea lui puternică se făcea auzită de cei care trebuiau să audă, ba chiar şi de cei care făceau pe surzii. Se simţea capabil să facă mai mult pentru ţară şi popor, pentru că avea dar şi har de la bunul Dumnezeu. Deopotrivă, lăudători şi critici îi vor simţi lipsa după cum, tot împreună, îi vor construi povestea, de parcă ar rămîne viu printre noi. Ne-a părăsit prea devreme, cu frumoasele sale taine ale iubirii, ale vieţii, lăsîndu-ne îndemnul de a continua lupta pentru dreptate şi adevăr. Mulţi români îi vor simţi lipsa celui care a crezut în Crăişorul Munţilor, Avram Iancu, despre care vorbea atît de frumos la Ţebea, la Vidra, la Cluj şi în toată ţara. Adresăm sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dormi în pace, Poet Tribun!

Victor Bercea,

Preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice

„AVRAM IANCU“

* * *

Memorie şi vise! A plecat dintre noi un mare poet, lăsînd un gol imens în sufletele noastre. Un om cît se poate de complet, pentru unii era despot! Român era, ştim prea bine, limbă ascuţită şi ageră avea! Cît sînge şi putere îi curgeau în vene… Era o întreagă enciclopedie. Nu spun prea multe, pentru că ar fi prea puţin pentru un om atît de mare. Mă duc mai bine să deschid o sticlă de vin, să beau în cinstea omului apus, care nici în ultima clipă nu s-a lăsat răpus. Îmi vei rămîne în memorie ca un mare scriitor. Vieru, Păunescu, Vadim sînt stele nemuritoare, călăuzitoare, şi totuşi căzătoare, dar, în acelaşi timp, înălţătoare. Odihneşte-te în pace, Corneliu Vadim Tudor.

 

Armand Iustinian Enache,

15 septembrie 2015

* * *

Am fost profund impresionat de moartea lui Corneliu Vadim Tudor. S-a trezit în mine spiritul dac al străbunilor noştri, ca urmare, i-am compus o poezie, pe care cu mare stimă, respect şi drag, faţă de persoana lui Corneliu Vadim Tudor v-o trimit. Putem compara persoana, spiritul acestuia cu simbolul dacic străbun, lupul alb, fapt pentru care am intitulat această poezie “Lupul Alb“.

Simbol străbun Lupul Alb, simbol străbun

O, dacule, Lup Alb, sortit neamului românesc,

Ai primit chemarea străbunilor şi ai plecat,

Zamolxe şi Deceneu, oare te-au chemat?

Tu ne-ai amintit că în noi regii daci s-au întrupat

Şi pentru viitorul nostru s-au jertfit şi s-au luptat

Ne-ai învăţat să fim patrioţi români

şi nu nebuni,

Ne-ai învăţat să avem credinţă, atunci

cînd sîntem în suferinţă

Ai luptat cum ai ştiut, pentru un vis care oare,

acum, este un abis?

Dă visul şi crezul lui Mihai Viteazul, visul

nostru, al românilor,

Visul României Mari, o Românie mai bună,

şi mai tare,

Respectat în orice zare, Lupule Alb,

te-ai bătut cu leii,

Te-ai bătut cu fariseii, ai încercat să arăţi

un drum,

Pentru bunul tău român, poate ai venit

pe astă lume prea devreme,

Ca noi românii să te putem înţelege, Lupule Alb,

Ai plecat dintre noi cu o lacrimă pe obraz,

o lacrimă de iubire,

O lacrimă de regret, o lacrimă de speranţă

De ce, Doamne, ni l-ai luat pe Lupul nostru Alb,

Bărbat, iubitor de Ţară şi de Neam?

Oare chiar ne-ai pedepsit,

Că noi l-am oropsit şi nu am respectat

ce ne-ai dăruit?

Lupule Alb, dacii te-au chemat?,

Du-te, şi nu fi supărat, pentru că

legenda spune…

Lupul Alb renaşte mereu şi mereu,

Pentru a conduce acest popor către un ţel nou

Da, vei renaşte din nou şi ne vei reaminti

Că în noi dacii s-au întrupat, acel popor

minunat, demn şi mîndru

Care a trăit, a muncit pentru libertate

şi unitate

S-au jertfit, Lupule Alb, nu fi trist, eşti simbolul

nostru străbun

De acolo unde eşti acum, roagă-te

lui Dumnezeu,

Ca prin jertfa ta să ne ierte nouă păcatele

că nu am preţuit

Ce El ne-a dăruit

Adio, Lupule Alb,

Adio, nu fi trist!

Lupule Alb, simbol străbun, acum, cînd în ceruri ai plecat, oare noi ce am învăţat? Să ne iubim, să ne urîm?

DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ SUFLETUL ÎN PACE ŞI DE ACOLO, DIN CERURI, SĂ VEGHEZE SPIRITUL POPORULUI ROMÂN

CĂtĂlin Gheorghe Mitrache

* * *

Îmi pare foarte rău că a murit Vadim Tudor! Îl urmăream mereu la emisiunile de la “Te pui cu blondele“. Pentru mine, era o comoară a României, un tezaur! De la el puteam învăţa cum să ne iubim ţara şi s-o apreciem aşa cum o avem. Dumnezeu să-l odihnească.

Georgiana Stan

* * *

Către tine… MOARTE! Se pare că te-ai prins, nebuno, şi n-ai băut cafeaua pe care ţi-am oferit-o. Dar te anunţ, cu fast şi pompă, că eu, “Tribunul“, n-am murit! Sfidez cuvîntul ăsta din neanturi şi chiar mă bucur c-am plecat. Acuma văd adevărata faţă a lumii. Şi sînt în ceruri… împăcat. Cu tot respectul pentru tine, te rog să te îndrepţi cît mai curînd către ceilalţi, care fac umbră pămîntului degeaba. Iar eu din Ceruri îmi continui lupta şi-o să înving într-un final. Toţi cei care merită pedeapsa vor sta la rînd, acolo unde, din păcate, eu nu am loc să odihnesc o minte super-sclipitoare şi-un trup 100% românesc.

Daniela Vico

* * *

Iertare, Tribunule, mea culpa. Recunosc că te-am considerat exagerat, chiar extremist naţionalist, şi de aceea am fost mereu împotriva atitudinii tale, care, pe alocuri, devia. Asta m-a făcut să mă ţin departe de tot ceea ce reprezentai sau făceai. Regret astăzi că nu am avut inspiraţia să te fi studiat îndeaproape şi, în felul acesta, să te fi înţeles mai bine. Azi, în cîteva ore, am aflat atît de multe despre tot ce a însemnat, a creat sau a influenţat impunătoarea ta persoană şi personalitate, încît să pot spune: cred, cu adevărat, că ai fost un excepţional patriot şi un impresionant om de cultură, şi recunosc astăzi, privind în urmă cu jale, că poate România ar fi ajuns mai bine astăzi, dacă patriotul Corneliu Vadim Tudor ar fi devenit preşedintele ţării, în anul 2000. Bunul Dumnezeu să te odihnescă cu drepţii Lui, întru veşnicie, şi să ne ierte pe noi cei rămaşi în urmă că am greşit judecîndu-te poate prea aspru şi nedrept. Condoleanţe familiei. Condoleanţe, România.

Constantin Roman

* * *

Fie ca odihna veşnică să îi aducă numai bucurii în suflet. Dumnezeu să îl odihnească şi e mare păcat că s-a stins din viaţă. O să fiu alături de familia lor şi o voi ajuta, mai ales pe fetele lui şi pe soţia lui. Dumnezeu să îl odihnească în pace.

Florin Canigia

* * *

Cei mulţi vom începe să înţelegem, în anii care vor urma, cine a fost cu adevărat Corneliu Vadim Tudor, care au fost locul, rostul şi misiunea lui. Prefer să mi-l amintesc ca unul dintre cei mai aprigi soldaţi ai Naţiunii Române, care a apărat graniţele ţării mai bine decît ar face-o armele. Mijloacele şi modul prin care s-a făcut auzit nu au fost accesibile tuturor, însă scopul a fost atins aproape de fiecare dată. Prefer să cred că Structurile Naţionale de Apărare au pierdut cel mai puternic, cel mai curajos şi inteligent LUPTĂTOR. E foarte greu să fii înţeles cînd în sunetul ascuţit al armelor te arunci în luptă, mînuind, cu virtuozitate şi maximă eficienţă, SLOVA. Dumnezeu să te aibă în pază, Generale!

Gelu C.

* * *

Stimate Corneliu Vadim Tudor, v-am iubit, vă iubesc şi vă voi iubi în continuare, nu pot să cred că aţi murit! Sper să fie doar o glumă de-a dvs., ca să vedeţi cîţi oameni vă iubesc, credeţi-mă, eu vă iubesc enorm. Sînt profund îndurerată de dispariţia dvs. Nu pot crede că îmi voi mai reveni vreodată!

Laura Buzescu

* * *

Cutremuraţi pînă în adîncul sufletului am aflat cumplita veste a plecării dintre noi, la cele veşnice, a celui ce-a fost Corneliu Vadim Tudor. Dumnezeu să-l aşeze în loc special, de unde să ne vegheze pe noi, cei care l-am iubit şi preţuit!

Condoleanţe familiei îndurerate şi un pios omagiu din partea PRM Petroşani!

BEREŞ GHEORGHE, preşedinte

* * *

Ne-a părăsit preşedintele nostru drag,

CORNELIU VADIM TUDOR

Un mare PATRIOT ROMÂN, un mare OM DE CULTURĂ, un politician CINSTIT, SINCER şi DREPT, un ROMÂN ADEVĂRAT. Pentru mine, un muritor de rînd, un om simplu, a fost o ONOARE şi o MÎNDRIE, de-a lungul anilor, să cunosc un asemenea OM, să dau mîna şi să stau la aceeaşi masă cu el. Am învăţat multe de la acest OM, l-am îndrăgit şi l-am preţuit, iar numele VADIM TUDOR este gravat în inima mea. Acest mare PATRIOT merita să fie preşedintele ROMÂNIEI, astăzi românii îl regretă şi îl plîng. Un alt VADIM TUDOR încă nu există în ROMÂNIA! Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

VASILE CERLINCĂ

Vicepreşedinte Organizaţia Judeţeană PRM Suceava

* * *

Stimaţi prieteni,

La aflarea tristei veşti a trecerii în nefiinţă a celui care a fost un mare român, un politician de mare fineţe intelectuală, un binecunoscut om de presă, CORNELIU VADIM TUDOR, atît în numele meu personal, cît şi în numele membrilor Asociaţiei România Muncitoare (ARM) şi al redacţiei publicaţiei „România Muncitoare“, pe care o conduc, transmit pe această cale un sincer şi solidar MESAJ DE CONDOLEANŢE, atît membrilor Partidului România Mare (PRM), colectivului de redacţie al ziarului „Tricolorul“, cît şi îndoliatei familii. Nu îl vom uita niciodată pe cel care a fost Corneliu Vadim Tudor. Dumnezeu să-l ierte!

CIPRIAN POP

Secretar general al Asociaţiei România Muncitoare,

Redactor-şef al publicaţiei ,,România Muncitoare“

Bucureşti

* * *

Am participat la slujba de pomenire de 3 zile, care s-a desfăşurat la Cimitirul Ghencea Civil, în data de 20 septembrie 2015. Cu această ocazie, am oferit familiei îndoliate condoleanţele mele, dar şi o lucrare literară, „Evocare. Mihai Eminescu. Versuri omagiale“, realizată de mine. Fie-i ţărîna uşoară. Cu regrete eterne,

Prof. Ioan Nedelescu

 

Prietene Vadim, ai fost un pasionat sociolog, jurnalist, politician, scriitor, preşedinte PRM, europarlamentar, senator şi, mai cu seamă pentru noi, membrii Societăţii „Avram Iancu“, care sîntem mîndri că ai fost un patriot înflăcărat, un român adevărat. Ai avut parte de o viaţă tumultuoasă, plină de lupte împotriva multor răutăţi şi adversari, uneori înverşunaţi, ai stat cu fruntea sus, ai rămas acelaşi român hotărît şi consecvent concepţiei tale patriotice.

Regretăm profund că ai plecat prea devreme dintre noi, căci, în această epocă foarte grea pentru români, pierdem un valoros intelectual model de patriotism şi devotament, precum şi de susţinere intensă pentru cei amărîţi. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să te aşeze printre cei drepţi.

Sincere condoleanţe întregii familii îndurerate.

Prof univ. dr. Ioan Condor,

Preşedintele Filialei Bucureşti

a Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu“

* * *

Domnului Corneliu Vadim Tudor,

Ne-aţi părăsit prematur, după o bătălie de zeci de ani, în care n-aţi putut fi doborît de o armată de pigmei/isterici/trădători de Neam şi Ţară, laşi etc., care nu vă iartă faptul că n-au putut să vă facă faţă şi că „peste Vadim nu se trece!“.

Cu toate greşelile făcute (din care unele grave), ştiu că aţi iubit Neamul şi Ţara şi v-aţi sacrificat viaţa dvs. şi a familiei pentru idealul pentru care Ceauşescu a fost ciuruit cu sute de gloanţe în ziua de Crăciun, în timp ce noi dansam Lambada! Se pare că nu sîntem capabili să facem nici cît un grăunte din ceea ce aţi făcut bun în aceste vremuri de demenţă colectivă, în care am fost aduşi în starea de haite de cîini turbaţi care se încaieră între ei, spre satisfacţia duşmanului, care rîde cu gura pînă la urechile clăpăuge şi care continuă să ne încaiere.

Din motive multiple, inclusiv din vina personală, v-au părăsit toţi. N-au fost o pierdere acei farisei libidinoşi, cu masca pe figură, care au acceptat să devină căţeii unor puşcăriaşi sau puşcăriabili. Totuşi, nu trebuia să-l pierdeţi pe Ilie Neacşu, care era bun organizator! Din păcate, n-aţi învăţat din greşelile lui Ceauşescu, care a rămas, în final, în jurul lui cu laşi sau trădători.

După 10 ani de ciomege şi umilire, aceste generaţii laşe şi nesimţite n-au înţeles cine trebuia să fie preşedinte în 2000. Au pupat, din nou, în fundeni pe „bulibaşa de Chirnogi“ şi pe „bulibaşa de Tărtăşeşti“, care, în perioada 2001-2004, au dat pe nimic, la străini, marile resurse ale ţării.

Din păcate, tot în această perioadă aţi făcut şi dvs. ultimele greşeli mari, care au afectat grav PRM-ul şi i-au dezarmat pe adevăraţii patrioţi Leonida Lari, Ilie Ilaşcu ş.a., care încă mai erau lîngă dvs. Cea mai mare a fost prin 2003, pentru care am trezit-o din somn pe Leonida Lari, după o noapte de nesomn. Din păcate, am făcut-o să izbucnească în plîns. Nu-i venea să creadă şi mi-a aruncat anatema „piei, diavole, cine te-a trimis?“. După ce s-a calmat şi după o discuţie aprinsă, a concluzionat: „Vadim este un sacrificat!“. După ce-am plecat, a sunat-o pe sora dvs., Lidia Samson, şi i-a spus să meargă la 9 biserici ORTODOXE, să aprindă lumînări şi să se roage pentru dvs.!

Leonida Lari, cea mai curajoasă româncă de la Ecaterina Teodoroiu, ne-a părăsit în 2011, şi ea, prematur, la 62 de ani, după o viaţă închinată Neamului. Ruşii au tras cu gloanţe reale prin fereastra casei sale, în timp ce ea o alăpta pe a 3-a fată a sa! Cu zeci de ani înainte, îşi pierduse fratele, pe Leonard, poet valoros şi foarte frumos, de care s-a îndrăgostit doctoriţa care l-a îngrijit timp de 3 ani şi care i-a spus, în final, adevărul. Mai întîi, în timpul stagiului militar, a fost bătut crunt de o ceată de ucrainieni şi ruşi laşi. Apoi, a fost iradiat şi a murit de cancer după 3 ani de chinuri, într-un spital din Ţările Baltice. Este posibil ca şi Leonida Lari să fi fost iradiată, căci a murit tot de cancer.

Nu ştiu dacă nu cumva vi s-a „grăbit“ sfîrşitul. Nu ştiu de ce-a fost adusă (de la Tîrgu Mureş) echipa de medici americani. Nu ştiu cine vă furniza pastilele chinezeşti, despre care se afirmă că le-aţi luat pentru diabet şi pentru a evita tratamentul cu insulina. După mine, ar trebui să fiţi clonat. Pînă atunci, o să vă apreciem cum se cuvine.

Gheorghe Borcan, „Moţ de Zarand“, epitetul dvs. din „Fariseii la Ţebea“

* * *

Reacţiile unor oameni politici

după moartea

lui Corneliu Vadim Tudor

A fost una dintre personalităţile publice care au marcat ultimii 25 de ani, cu bune şi cu mai puţin bune. Şi-a urmărit consecvent proiectul lui politic, chiar şi atunci cînd, din dorinţa de a se face înţeles, mesajul lui naţionalist era exagerat. Şi-a iubit cu ardoare ţara, cum puţini pot s-o facă. (…) Un om complex, care nu poate fi judecat superficial. Prin tot ceea ce a făcut, şi-a găsit locul în Istoria României post-decembriste.

ION ILIESCU, fostul preşedinte al României

* * *

Condoleanţe familiei lui Corneliu Vadim Tudor.

VICTOR PONTA, prim-ministru

* * *

Doresc să vă adresez sincere condoleanţe, în aceste clipe dureroase. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

GRAŢIELA-LEOCADIA GAVRILESCU

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor

* * *

Dispariţia lui Corneliu Vadim Tudor lasă un mare gol în viaţa politică românească, în cultura românească, în publicistica românească. N-a fost uşoară colaborarea nici a mea, nici a altor colegi cu Vadim. Era un om cu o personalitate deosebită. A fost uneori cam aspru în exprimări, dar acesta a fost felul lui de a fi.

GHEORGHE FUNAR,

fost secretar general al PRM

* * *

Am petrecut ani buni cu cel care a fost Corneliu Vadim Tudor şi, în mod cert, simt, acum, că am pierdut o parte din viaţa mea, cu toate amintirile care sînt legate de această parte a vieţii.

LUCIAN BOLCAŞ,

fost vicepreşedinte PRM

* * *

Comentarii pe Facebook

* Dan Damu R.I.P – … Se spune că oamenii îşi presimt moartea. Poezia ,,Ultima cafea“ este o dovadă clară! Un om de o inteligenţă rar întîlnită.

* Ştefan Sorin – Poate că aşa este, sau poate că doar geniile au această proprietate. Iar el a fost un geniu, o enciclopedie de istorie, cultură. Un veritabil naţionalist.

* Elena Peterfi – A fost o adevărată enciclopedie românească! Păcat!

* Stefan Stefy – S-a stins un patriot, un urmaş al lui Eminescu. Regrete pentru patrioţii adevăraţi. Românie, eşti mai săracă…!

* Roberto Gabriel – Păcat, era ultimul nostru cartuş adevărat. În rest, politicienii noştri sînt gloanţe oarbe.

* Rzv RĂzvan – Un om care ne-a învăţat ce înseamnă să fii patriot, cult şi drept. Ne-a respectat toată viaţa şi ne-a fost alături mereu. Astăzi, din nefericire, a pierdut lupta, o luptă scurtă, urmată de plecarea lui spre un alt loc, cu siguranţă mai bun. Ne-a lăsat mai săraci, mai obosiţi şi mai trişti… Dumnezeu să te odihnească, maestre!

* Nico PĂun – Dumnezeu să-l ierte! Un adevărat patriot, un tată exemplar şi, nu în ultimul rînd, un om cu o cultură generală cum rar întîlneşti!

* Stelian Catrinoiu – Nu mai există nimeni în România care să-l poată egala ca valoare pe Vadim Tudor. Din păcate, generaţia noastră nu va mai avea ocazia să fie contemporană cu o personalitate asemănătoare. Spiritul său va dăinui mult timp în conştiinţa românilor. Ne va fi dor de el, pentru că personalitatea sa şi-a pus amprenta asupra noastră, iar imaginea lui ne va bîntui multă vreme. Pe măsură ce timpul va trece, îi vom simţi tot mai mult lipsa, iar plecarea sa va lasa un gol imens în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească şi să-l ţină la dreapta Sa. Domnul Vadim devine, odată cu trecerea sa în nefiinţă, un simbol al României ş al românismului.

* Aurelian Costache – Tot respectul pentru acest geniu al României! L-am votat mereu şi l-am susţinut. Indiferent ce ar spune alţii, Vadim a fost cel mai mare patriot al tării. Mi-a părut mereu rău că nu a ajuns preşedinte şi că unii îl critică pentru că vorbea vulgar, indiferent că avea dreptate.

O să mai treacă multe generaţii pînă cînd România va mai da UN OM mare, precum Vadim. Începînd de acum şi peste ani, îi vom căuta cu ardoare poeziile şi aforismele…

Vei rămîne mereu în inima, în mintea noastră. Vom lua aminte la ceea ce ne-ai învăţat!

* Zamfirica Manea – Condoleanţe familiei. România a pierdut un om deosebit. Îmi plec capul şi îmi şterg o lacrimă de pe obraz . Un mare om , un mare caracter. Adevărat patriot. Respect domnului Vadim Tudor.

* Piroiu Georgian Valentin – Mulţi l-au judecat fără să îl cunoască. Măcar de-ar fi şi alţii pe jumătate din cît a fost Corneliu Vadim Tudor… Dumnezeu să-l odihnească în pace.

* Andy Stoican – Păcat că am pierdut unul dintre cei mai mari patrioţi şi un om de mare cultură. Adio, Maestre!!!

* Jony Valy Jony Valy – Vestea morţii neaşteptate a fiinţei iubite ne-a îndurerat. Nu există cuvinte care să vă poată alina durerea şi tristeţea prin care treceţi. De acum înainte, nu-l vom mai vedea decît prin fereastra amintirilor. Doamne, odihneşte-l în pace!

* Ioan Pintilie – RUŞINE, RUŞINE d… senatori şi deputaţi! Nu pot să vă spun domni, căci adevăratul Domn, din păcate, a murit. Dumnezeu să-l aibă în pază!

* OneNation OneStation – S-a stins din viaţă cel mai înţelept om al României! Am rămas fără cuvinte la aflarea acestei veşti cutremurătoare, dar această poezie fantastică, pe care a scris-o MAESTRUL Corneliu Vadim Tudor, este ca un testament către toţi adversarii săi politici, din care toţi, absolut toţi, să tragă concluzia că, în faţa morţii, sîntem cu toţii egali. Ne vei lipsi, MAESTRE! Un om de o cultură şi o inteligenţă fantastică a plecat dintre noi. Acum, ROMÂNIA este cu mult mai săracă. MAESTRE, fie ca bunul Dumnezeu să aibă grijă de sufletul domniei tale! Mie, personal, îmi vor lipsi foarte mult pamfletele şi multe din replicile logice ale domniei voastre. Odihnească-se în pace!

* Nicole Dumitriu – NE MOR PATRIOŢII ŞI RĂMÎNEM CU HOŢII! Din păcate, nu am spus eu prima aceste cuvinte, dar la fel gîndesc şi eu! Lumea va fi mai goală şi mai urîtă şi o să-mi fie un dor imens să-l ascult vorbind despre ce înseamnă cu adevărat să-ţi iubeşti ţara. Iar el şi-a iubit cu adevărat ţara, a fost un mare PATRIOT, care şi-a iubit ţara mai mult decît propria viaţă.

* Edward Stancovici – Ruşine să le fie membrilor conducerii Senatului României care au refuzat solicitarea familiei marelui patriot român Corneliu Vadim Tudor ca trupul neînsufleţit al acestuia să fie depus pentru o zi la Palatul Parlamentului. Bine că este permis însă, ca tot felul de derbedei şi interlopi să-şi organizeze acolo, contra cost, nunţi şi alte paranghelii private. Cu motivarea de-a dreptul stupidă că Vadim n-ar fi avut calităţile morale care să-l califice pentru o astfel de onoare. Şi cine spunea asta? Un marcant lider PSD, cu grave probleme de moralitate, o nulitate absolută, socrul propriului său ginere şi cam atît. În ce hal a ajuns ţara asta, nişte golani îşi dau cu părerea, de acolo din lumea lor mică şi infectă, despre moralitatea celui mai important om politic român de după 1989. RUŞINE SĂ VĂ FIE! – în cazul în care, desigur, aveţi calităţile morale minime necesare pentru a încerca şi acest sentiment nou pentru voi.

* Leonte Maranda – Iubite TRIBUN, ne-ai părăsit mult prea repede. Ai zburat ca o stea să împodobeşti cerul culturii româneşti prea devreme, mai era timp destul de zăbovit printre noi, cei care te admirăm. Dumnezeu să te odihnească!

* Cristina Bursuc – Un om de o mare valoare, poet, publicist, i-a mai atins cu cuvintele şi cu condeiul pe mulţi, dar în schimb nu-l egalează cei din politică la stilul oratoric, la vasta lui cultură, şi chiar la glumele strecurate, din cînd în cînd… Un mare român, o enciclopedie, un om unic. Trebuie să rămînă în Istorie, să-l onorăm şi pe mai departe, citindu-i opera, fiecare cum poate!

* Purcaru William – Este o pierdere enormă pentru România.

* Dora Petrescu – Acum să spun secretul meu. L-am votat tot timpul pe Vadim şi mi-am dorit să îl văd preşedinte. Asta pentru a vedea o adevărată schimbare. În bine sau în rău, dar sigur am fi văzut o schimbare. Şi la cît de distrusă şi vîndută este România acum, mai rău nu cred că ar fi fost cu VADIM. Să-ţi fie somnul lin!

* BĂlan Mirela-Carmen – Bunul Dumnezeu să-l primească în împărăţia Lui, cu braţele deschise, pe acest suflet drag şi luminat al ţării, adevărat patriot. Dumnezeu să-l ierte! Sincere condoleanţe familiei greu încercate.

* CĂtĂlina Liliana – A murit un Titan! Dar mulţi din Senat nu cred că ştiu semnificaţia acestui cuvînt. Ruşine vouă, în frunte cu Tăriceanu! Dovada: Vă este frică de el şi după moarte! Îi arătaţi cît de mici sînteţi. Unul ca el se naşte o dată la cîţi ani? Vadim merita să fie depus în Senat! Nu îi ajungeţi nici la degetul mic! Ruşine! Ruşine! Ruşine! Nu ştim să ne apreciem adevăratele valori.

* Carmen Pirnea – Dumnezeu să-l ierte! Dacă ajungea preşedinte, eram departe, nu mai aveam atîţia hoţi în guvern.

* PetriŞor LĂcuŞteanu – Un mare patriot! Mulţi îl regretă pe acest om. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

* FAM. LUCI ŞI LIVIU MEDREA, Cluj-Napoca: Oamenii şi vremurile au doborît cel mai falnic stejar din pădurea tot mai rară a patrioţilor români. Fie ca bunul Dumnezeu să-l aşeze pe Corneliu Vadim Tudor între cei buni şi drepţi. Sincere condoleanţe şi profundă compasiune.

* ŞTEFAN DUMITRESCU: Doresc să le sar în ajutor, din toată inima, fetelor lui Vadim. Revista „România Mare“ trebuie să meargă mai departe şi să ţină sus steagul naţionalismului românesc. De aceea, ar fi bine ca scriitorii patrioţi să vină acum în sprijinul revistei… să se adune în jurul ei. Îl rog pe bunul Dumnezeu să-l binecuvînteze pe Vadim în cealaltă dimensiune şi să le ajute pe soţie şi pe fete să fie tari şi să fie bine… Fie ca Domnul să ajute ţara aceasta!

COMENTARII DE LA CITITORI