MESAJE DE FELICITARE

in Lecturi la lumina ceaiului

Stimate domnule Vadim,

Vă scriu cu inima plină de o lumină pe care, deocamdată, nu o divulg, ca să vă pot face o surpriză nu peste multă vreme. Vreau să vă mulţumesc, încă o dată, că existaţi. Pe 28 noiembrie aţi împlinit frumoasa vîrstă de 65 de ani. Sînteţi în perioada fastă a deplinei maturităţi fizice şi intelectuale. De-a lungul timpului, aţi dăruit multă lumină acestui neam oropsit şi atît de greu încercat de grele valuri şi vînturi ale unei zbuciumate, dar glorioase Istorii. Aţi fost şi sînteţi pentru mulţi români un far călăuzitor. Sînt sigur că veţi rămîne încă mult timp la fel, un punct de reper moral – un cărturar vrednic de stima şi de admiraţia noastră, a adevăraţilor români, a celor care cred, ca Tudor din Vladimiri, că „Patria este norodul, iară nu tagma jefuitorilor“. Vă urez din inimă sănătate (fizică şi intelectuală), putere de muncă, noi succese în nobila dvs. activitate pusă în slujba propăşirii naţiei, a României eterne! Excelsior! La Mulţi Ani! Cu adîncă stimă şi înalt respect, rămîn un devotat sincer,

GEORGE MILITARU

* * *

Stimate domnule preşedinte,

Ziua dumneavoastră de naştere îmi oferă deosebita plăcere de a vă transmite cele mai sincere şi călduroase felicitări! Vă doresc, de asemenea, multă sănătate, fericire, mult succes şi realizări în importanta dumneavoastră activitate şi vă rog să primiţi expresia alesei mele consideraţii! La Mulţi Ani!

Ec. NICOLAE BARBU,

Primarul Municipiului Giurgiu

* * *

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naştere, vă dorim sănătate, putere de muncă şi „La Mulţi Ani!“

  1. BUNDUC, Tulcea

 

Cu ocazia zilei de naştere: gînduri frumoase, urări de bine şi calde salutări din Braşov. „La Mulţi Ani!“

NICULINA ŞTEFAN

ŞI RALUCA SCHIAUCU, Braşov

* * *

La Mulţi Ani, multă sănătate şi îndeplinirea tuturor idealurior dumneavoastră!

ION ŞI IRINA POP TODIUŢ, Săpînţa

COMENTARII DE LA CITITORI