Mesaje de Paşte

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, vă doresc dvs. şi întregii familii multă sănătate, fericire şi noroc! Paşte fericit!

Ing. Petrică Ciobanu, Iaşi

* * *

* Christos a Înviat! Să ne rugăm pentru pacea întru Christos a celor de departe şi a celor de aproape, pentru tămăduirea bolnavilor, pentru sporirea credinţei, pentru solidaritate ortodoxă şi românească! Bucuria Învierii lui Isus să fie şi bucuria învierii noastre, să nu ne mai facem robi oamenilor, să devenim liberi de păcat şi de spaima morţii.

Tatiana Grigorescu, Piteşti

* * *

Domnule preşedinte Corneliu Vadim Tudor,

Tatăl atotputernic să vă cuminece cu bucuria Învierii Fiului Său, care a răzbit moartea şi Iadul, şi cu îndurarea Lui să lucraţi, ca şi pînă acum, numai fapte bune şi să trăiţi în adîncă evlavie, aducătoare de mulţumire în viaţa de aici şi răsplată cerească.

Prof. Vasile Ioan ZbÎrcea

Koblenz (Germania), 12 Prier

(Dumineca Sfintei Învieri a lui Christos)

* * *

Domnule preşedinte,

Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Christos ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai sincere urări de sănătate, fericire şi succese depline. Aceleaşi gînduri bune vă rugăm să primiţi şi pentru toţi cei care vă sînt dragi şi apropiaţi. Christos a Înviat!

Filiala PRM Gorj,

Ing. Gheorghe BucĂlĂete, preşedinte

* * *

Domnule preşedinte,

De Sărbătorile Pascale, avem deosebita plăcere de a vă transmite urările noastre de sănătate şi prosperitate, de fericire şi viaţă lungă în pace şi lumină. Christos a Înviat!

Filiala PRM Hunedoara,

Ing. Emanuel Andronache, preşedinte

COMENTARII DE LA CITITORI