Mesajul distinsei soprane şi profesoare Georgeta Stoleriu

in Polemici, controverse

STUDENŢILOR MEI…

Dragii mei studenţi,
Viitori maeştri
Ai fascinantei lumi a Euterpei,
Pe fond sufletesc daco-roman,
E bine să aprofundaţi legile
Discursului muzical,
Sau, altfel spus,
Lumea melodiei, esenţa artei sonore,
A armoniei şi a polifoniei, surori nedespărţite-n eternitate,
A arhitecturilor şi a timbrelor respective,
Dar şi a esteticelor solare,
Potrivit cărora mult adevăr se află-n
Cuvintele compozitorului neobaroc Max Reger,
Pe care le citez cu christică smerenie:
„Un talent necultivat
Se pierde”…

Dragii mei discipoli,
În aceste sadoveniene „vremuri de bejenie”
În care deculturaţia-i ameninţătoare –
Nu e bine să nu citiţi
Şi să nu aprofundaţi
Tulburătoarele cărţi, cum ar fi
Biblia, poemele homerice,
Tragedia optimistă a lui Don Quijote,
Cele legate de
Olimpianul „Faust Goetheian”, de
Învăţăturile lui Kant, apoi… eseurile despre
Căinţă, în sens dostoievskian,
Dar, mai ales, adînciţi
Tezele astralului
Mihai Eminescu,
Cel ce a dat ţării noastre
Un trecut, un prezent
Şi-un viitor!

Dragii mei învăţăcei,
Cu inima identificată
Sunetelor viorilor Amati,
Nu uitaţi – şi bine va fi pentru voi
Şi pentru noi toţi… –
Să analizaţi cu
Seriozitatea geometrului
Şi religiozitatea şi altruismul
Lui Francisc de Assisi
Semnificaţia sublimă
A „Oedip-ului enescian”,
După care „fericit e cel curat la suflet,
Cu el este pacea”…

Mai meditaţi la cugetările
Olimpianului Lucian Blaga
Despre veşnicia ce la sat
S-a născut
Şi la măiestria operei, de o grandoare austeră
Şi hieratică,
A celui mai mare ţăran român –
Nemuritorul statuar de la Hobiţa,
Unicul Constantin Brâncuşi –
Iar după ce v-aţi contopit
– Pînă la identificare –
Cu semnificaţiile rezonanţelor tulburătoarelor lucrări
Din lumea ştiinţelor exacte
Şi a limpidelor discipline umaniste,
Căiţi-vă, în sens christic,
Şi „melodiaţi” pe cuvintele:
,,Doamne,
Dumnezeule Doamne,
În toate zilele bune,
Bine te vom cuvînta
Şi vom lăuda
Numele Tău,
În veac şi în veacul
Veacului… Amin”…

O… minunaţi discipoli ai mei…
Creaţia fără temele majore
Ale omului bun
E un non-sens etic şi estetic;
De aceea, pregătiţi-vă,
Cu o ardentă şi multilaterală dăruire,
Ca-n lumea paradisiacă a frumosului liber
Să înţelegeţi că
Profetul de la Lancrăm
Ne-a oferit, pentru realizarea
Dorinţelor noastre,
Răscolitorul aforism:
„Poezia este un veşmînt
În care
Ne îmbrăcăm iubirea
Şi moartea…
Iar mireasma unei flori
Este ca mărturisirea
Unui păcat”…

DORU POPOVICI

COMENTARII DE LA CITITORI