MESAJUL SOCIETĂŢII CIVILE cu ocazia celui de-al VI-lea Congres al PRM

in Lecturi la lumina ceaiului

Mulţumim pentru invitaţia la acest eveniment, Congresul Partidului România Mare, condus, pînă acum nu demult, de marele Corneliu Vadim Tudor, care a lăsat ca moştenire, pe lîngă operele sale valoroase, şi acest partid cu nume, care ne obligă pe toţi românii la luptă politică şi civică pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, reîntregirea ţării, păstrarea suveranităţii, identităţii şi integrităţii teritoriale a României.

Ca simpatizant al lui Corneliu Vadim Tudor, al ideilor şi programului politic al PRM, care este foarte apropiat de dorinţele şi revendicările societăţii civile româneşti, de reprezentant al multor români din Diaspora (exclusiv Republica Moldova… „pentru că Moldova e România“), de preşedinte al Federaţiei „Societatea Civilă Românească“ (FSCR),  doresc să vă reţin atenţia cu cîteva considerente privind rolul, poziţia, contribuţia societăţii civile şi situaţia actuală în care ne aflăm, ca popor:

* Constituirea şi intrarea în scenă a Federaţiei „Societatea Civilă Românească“ este expresia suferinţelor şi nemulţumirilor sociale ale cetăţenilor umiliţi şi dezamăgiţi de politicienii şi guvernanţii care s-au succedat la Putere în ultimii 26 de ani.

* Activişti marcanţi ai Societăţii Civile au ieşit în stradă pentru a se revolta împotriva neajunsurilor şi neîmplinirilor populaţiei de care se fac responsabili toţi cei care au participat la conducerea ţării de la Revoluţia din 1989 pînă în prezent.

* A luat poziţie faţă de recrudescenţa iredentismului maghiar, a înstrăinării pămîntului românesc şi a avuţiei naţionale, pe fondul permisibilităţii manifestate, a redus entuziasmul unora de a diviza şi controla ţara. Împreună cu mass-media, a exprimat respectul şi ataşamentul faţă de însemnele naţionale româneşti. Fără nici o coordonare între noi, aceleaşi poziţii le-a avut şi PRM, prin regretatul şi unicul Corneliu Vadim Tudor.

Cu toate eforturile depuse de Societatea Civilă Românească şi partidul dvs., clasa politică a ajuns să încalce făţiş Constituţia ţării, modificînd acele legi care i-ar putea ameninţa interesele şi ar permite controlul social al activităţii lor. Mai grav, clasa politică a ajuns să se confrunte cu statul şi – perpetuînd o mentalitate de sorginte feudală – consideră că cetăţeanul este în slujba sa şi compromite astfel însăşi instituţia „votului liber exprimat“. În prezent, prin Constituţie, cetăţeanul este în slujba statului, iar cetăţeanul şi societatea civilă nu au instrumente reale, eficiente, prin care să poată monitoriza şi trage la răspundere reprezentanţii autorităţii de stat. Astfel, s-a ajuns ca interesele personale sau de grup să fie ridicate la rang de doctrină de partid şi politică de stat, să fie prezentate cu neruşinare pe scena luptei în răfuieli personale, realizate prin mijloace care compromit noţiunile de „politică“ şi de „om politic“, afectînd în mod grav imaginea şi credibilitatea instituţiilor Statului Român.

Toate acestea au culminat cu ultimele isprăvi  „apocaliptice“ cu privire la apărarea aleşilor prin păstrarea imunităţii, indiferent de ce ar face aceştia, precum şi a modificării Codului Penal în funcţie de interesele lor, incluzînd reducerea pedepselor infractorilor şi amnistia acestora, mărirea salariilor etc.!

Consecinţa gravă şi imediată a actualului curs al politicii constituie subminarea programată şi sistematică atît a statului de drept – în favoarea unui stat clientelar şi discreţionar, cît şi a oricărei posibilităţi de manifestare a controlului din partea societăţii civile.

O asemenea politică pune în pericol valori cum sînt siguranţa, independenţa şi suveranitatea Statului Român, integritatea teritorială a României, prin împărţirea ei în regiuni, după interesul unor forţe care se bucură de înţelegerea şi toleranţa unor politicieni români – favorizaţi de inexistenţa unei societăţi civile unite şi mai active, a unor personalităţi independente şi nu la mîna lor.

Situaţia socială şi economică internă confirmă temerile noastre că populaţia din România şi însăşi România au ajuns de mîna a II-a.

Ce ne mai rămîne nouă, societăţii civile şi dvs. să facem, decît să acţionam pentru stoparea acestor derapaje extrem de periculoase, practic tolerate de politicieni şi guvernanţi?

În prezent, constatăm că lupta dintre Opoziţie şi Putere, instituţia prezidenţială şi Guvern, nu este motivată de interesul public – interesul cetăţeanului şi al statului -, ci de interesele personale şi de grup pe care unii politicieni le realizează prin revenirea la Putere, dar nu ca rezultat al calităţii soluţiilor, ci prin sabotarea Puterii în detrimentul cetăţeanului, în numele şi spre binele căruia pretinde că acţionează.

Aşa s-a ajuns ca după 26 ani, în prezent, avem 24 de preşedinţi ai Consiliilor Judeţene cu Dosare Penale, numeroşi parlamentari cu diverse probleme de integritate, peste 120 de primari incompatibili şi cine ştie cîţi alţi aleşi cu probleme morale, sau chiar penale etc. Lista şi circul continuă, este coadă la „Beciul Domnesc“, nu mai sînt locuri şi sînt redirecţionaţi în vilele lor luxoase, în speranţa că vor apărea şi puşcăriile moderne de care au atîta nevoie.

Tot după 26 de ani, s-a ajuns pînă într-acolo încît guvernanţii, prin declaraţiile sale, afectează întreg sistemului judiciar, scade încrederea în Justiţie, încalcă separarea puterilor în stat şi afectează independenţa procurorilor DNA.

În faţa întregii naţiuni, partidele politice nu au pic de jenă şi respect faţă de Poporul Român, îşi apără proprii infractori, uzează de diferite tertipuri, îşi angajează case de avocatură celebre, acuză instituţiile statului, magistraţii şi au cerut pînă şi desfiinţarea DNA, atunci cînd au constatat că nu le mai reprezintă interesele!

Revoluţia neterminată din ’89 şi neelucidată nici pînă în prezent, dar cu dosarul închis recent, reluarea proceselor mineriadelor cu trimiterea în judecată a unor nume celebre de prim-miniştri, preşedinte, şef SRI etc., ne arată, mai clar ca niciodată, cine a condus România 26 de ani, prin partidele politice şi guvernele care s-au rotit la Putere, complicitatea tuturor la subminarea economiei naţionale, sărăcirea populaţiei şi pierderea atributelor de bază ale unei ţări cum ar fi SUVERANITATEA, IDENTITATEA ŞI INDEPENDENŢA TERITORIALĂ. Aş putea enumera ilegalităţi fără număr comise sub ochii guvernanţilor, parlamentarilor, politicienilor şi, nu în ultimul rînd, al instituţiilor statului, care ar fi trebuit să vegheze la aceste derapaje de la democraţie, morală, nerespectarea legii etc., mai mult, unii participînd direct sau indirect la comiterea acestora.

Sînt numeroase şi celebre, de-a lungul anilor, cazuri negative şi soldate cu repercusiuni penale de politicieni şi guvernanţi de la toate partidele, care au devalizat România în ultimii 26 de ani şi s-au ascuns sub umbrela politică a partidelor de la Putere.

Din cauza crimei organizate de tip statal, piramidal, instalată la nivel legislativ, administrativ şi executiv, România a devenit un generator de instabilitate europeană şi un factor de risc pentru securitatea mondială. Dacă Societatea Civilă Românească şi instituţiile speciale nu intervin ferm şi coordonat, atunci statele vecine, sub bagheta euro-atlantică, vor steriliza acest focar de infecţie, însă noi vom plăti cu suveranitatea, unitatea şi independenţa teritorială în foarte scurt timp. Asta vrem? Categoric, NU!

Spunem un NU hotărît şi STOP continuării jafului în România, care pune în pericol valori cum sînt siguranţa, independenta şi suveranitatea Statului Român, integritatea teritorială a României, prin împărţirea ei în regiuni (vedeţi aşa-zisa descentralizare teritorială a ţării), după interesul unor forţe sau dezinteresul celor care reprezintă poporul şi care ar trebui să vegheze asupra acestora.

De ce sîntem astăzi aici, noi, cei din societatea civilă? Sîntem aici pentru că noi, împreună cu dvs., reprezentăm adevărata Opoziţie faţă de cei de la Putere, pentru că noi nu am participat, în 26 de ani, la jaful naţional sub nici o formă şi pentru că noi sîntem decişi să nu-i mai lăsăm pe cei care au fost la Putere, sau în Opoziţie, şi se rotesc între ei, să mai continue să păcălească poporul şi să-şi facă jocul lor murdar faţă de popor şi România. Este aceeaşi clasă politică lipsită de viziune şi de strategie pentru ţară, dar, în schimb, este implicată prin foarte mulţi dintre membrii ei în devalizarea economiei naţionale, în blocarea statului de drept şi a democraţiei în România, fapt dovedit de numeroase demersuri şi sancţiuni penale întreprinse de Direcţia Naţională Anticorupţie şi de celelalte instituţii care luptă împotriva grupurilor infracţionale din politică şi din economie. Sînt prea mulţi cei compromişi pentru ca sistemul să mai poată funcţiona în continuare în aceeaşi formă viciată.

Ne aflăm aici pentru că sîntem nemulţumiţi de felul în care politicienii care au condus pînă în prezent România se raportează la cetăţean, la societatea civilă. Sîntem aici, pentru că Poporul Român şi societatea civilă îşi pun speranţa în Partidul România Mare, care trebuie să renască din propria cenuşă şi să tindă la alegerile viitoare locale şi parlamentare către pragul de 20%, atins sub conducerea marelui său conducător şi fondator, Corneliu Vadim Tudor.

Societatea Civilă crede că trebuie schimbate toate de la zero şi să existe un nou început, cu noi oameni şi alte partide politice decît cele care au fost la Putere. Credem că PRM poate fi unul dintre acestea, care să o ia de la capăt, să se reorganizeze, să continue ceea ce a făcut sub bagheta lui Vadim Tudor şi să îşi aleagă astăzi o nouă conducere competentă şi curată, un nou conducător cunoscut şi respectat în societate şi care să onoreze numele PRM şi pe cel al lui Corneliu Vadim Tudor. Credem că astfel veţi putea face diferenţa, veţi creşte în sondaje şi singuri sau în coaliţie tot cu partide noi veţi putea salva România.

Trebuie înţeles, o dată pentru totdeauna, de cei care vor să facă politică şi să ne guverneze că ei sînt în slujba populaţiei, şi nu invers, iar consumatorii şi beneficiarii tuturor serviciilor socio-economice de pe piaţă trebuie să fie mulţumiţi şi satisfăcuţi de îndeplinirea sarcinilor pe care le-au dat politicienilor prin votul liber exprimat. Poporul este stăpînul, iar politicienii trebuie să-i servească interesele.

În contextul actual, cînd toate instituţiile statului, partidele politice şi diverşi cetăţeni sînt anchetaţi, în cazuri de mare corupţie, individual sau în grupuri infracţionale organizate, este nevoie, mai mult ca oricînd, de o regîndire a conceptelor de societate şi democraţie. Este necesară recunoaşterea societăţii civile ca partener al tuturor guvernelor, indiferent de culoarea politică, şi de continuitate în elaborarea, implementarea politicilor publice şi, mai ales, în monitorizarea acestora, a cheltuirii banului public şi stoparea înstrăinării avuţiei naţionale, atîta cîtă a mai rămas.

Sîntem profund nemulţumiţi de felul în care arată astăzi ţara, la un an de la schimbarea de gardă de la Palatul Cotroceni, cînd societate civilă a demonstrat ce forţă poate avea şi în mediul virtual, nu doar în stradă. Azi, lupta dintre preşedinte şi premier continuă, societatea este puternic divizată şi manipulată, iar celebrul slogan „ne-am luat ţara înapoi“ din iarna trecută nu confirmă asigurarea unui nivel de trai decent pentru majoritatea populaţiei. Dimpotrivă, aceasta a rămas la discreţia partidelor politice şi grupurilor de interese transpartinice, a parlamentarilor care continuă abuzurile, încălcarea drepturilor cetăţenilor, nerespectarea Constituţiei şi elaborarea de Ordonanţe şi proiecte de legi în interes personal.

Noi vrem „Dreptate pînă la capăt!“ şi vom lupta pentru a o obţine!

Credem că este cazul să o luăm de la început în relaţia dintre partide politice şi societatea civilă, să relansăm parteneriatul dintre noi după reguli şi principii sănătoase, corecte, legitime, să structurăm noua relaţie pe baze noi, aşa cum trebuie, să-i redefinim obiectivele în raport cu nevoile reale ale societăţii româneşti, să identificăm surse de finanţare sigure şi corecte, inclusiv de la bugetul statului, să obligăm puterea să instituţionalizeze un dialog social real şi consecvent cu societatea civilă, nepolitizat sau birocratizat, să determinăm intelectualii să se implice efectiv şi afectiv în acest proces, să explicăm mai bine populaţiei necesitatea şi rolul societăţii civile şi al cetăţeanului ca individ social, să ne implicăm toţi, după capacitate şi forţă.

Sîntem astăzi aici şi pentru a ne spune punctul de vedere: ce preşedinte ar trebui să aibă toate partidele politice, un preşedinte drept şi bun, neşantajabil, curat, moral, familist, charismatic, cu experienţă în multe domenii. Nu mai vrem preşedinţi-jucători, plagiatori, repetenţi, sau foşti activişti.

Este timpul să mai avem şi premianţi, oameni cu caracter şi din familii de români oneşti şi serioşi.

Societatea civilă a elaborat o Moţiune pentru toţi politicienii şi guvernele care vor acceda la Putere de-acum înainte şi un program de guvernare participativă, un proiect complet comun pentru a scoate România din marasmul în care se află şi de a ne salva Patria! Aceste documente programatice le punem la dispoziţia tuturor, inclusiv la PRM pentru analiză, aprobare şi conformare. TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!

Diplomat economist Petre Răcănel,

preşedintele Federaţiei „Societatea Civilă Românească“

31 octombrie 2015

COMENTARII DE LA CITITORI