Metrourile, de-a lungul timpului (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

La Moscova – un metrou monumental

Necesitatea unui asemenea mijloc de transport devenea tot mai presantă la Moscova, ceea ce a făcut ca în anul 1931 să înceapă lucrările de construcţie a metroului. După doar 4 ani, în mai 1935, era dată în exploatare prima linie de metrou, în lungime de 12 km pe distanta Parcul de cultură şi odihnă Gorki – Sokolniki.

Cel care a planificat şi a supravegheat construcţia reţelei de metrou moscovite a fost Lazăr Kaganovici, descendent dintr-o familie de evrei ucrainieni, care va deveni treptat unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Stalin. Kaganovici, în calitatea sa de preşedinte al Sovietului orăşenesc al Moscovei şi ulterior de Comisar al Poporului pentru Transporturi (începînd cu 1935), a fost principalul responsabil de reconstrucţia Moscovei din anii ’30 .

Începutul războiului mondial a întrerupt construirea metroului, dar în decembrie 1941, după zdrobirea şi alungarea armatelor hitleriste din Moscova – lucrările au fost reluate; în condiţiile grele ale mobilizării pe front a resurselor umane şi materiale, sub Moscova se mai năşteau două  linii de metrou în lungime de 7 km fiecare.

După război au fost continuate în ritm intens lucrările, prelungindu-se liniile existente anterior, construindu-se altele noi, între care una inelară, intersectînd toate liniile radiale şi unind 7 staţii de cale ferată de la suprafaţă.

În continuare, metroul moscovit avea să racordeze la transportul rapid subteran oraşele satelit construite în ultimii ani, noile cartiere, zonele de agrement şi de odihnă ale oraşului, aeroporturile.

Fără îndoială, aceste caracteristici tehnice şi comerciale situează metroul din Moscova printre cele mai moderne şi mai eficiente din lume; dar ceea ce îl deosebeşte, mai pregnant, de formele de transport asemănătoare din alte ţări este estetica sa şi arhitectura interioară, respectiv staţiile. Marmura albă şi granitul roşu se îmbină într-o manieră sobră şi monumentală, constituind fundalul pe care sînt executate sau aplicate opere de artă autentică – picturi, sculpturi, basoreliefuri, elemente miniaturale de arhitectură, decoraţiuni artistice de mare fineţe etc.

Experienţa dobîndită de constructorii de metrou din Moscova a constituit un element esenţial în construirea altor „oraşe” subterane, în alte mari aglomeraţii urbane sovietice, ca de exemplu Sankt Petersburg (dat în funcţiune în anul 1955).

Actuala reţea de metrou din Moscova are 190 de staţii pe o lungime totală de 317, 5 km. Cea mai adîncă secţiune are 74 de metri. Metroul din Moscova ocupă locul 2 în topul celor mai aglomerate reţele de metrou din lume, după cel din Seul.

Sfîrşit

CONSTANTIN CHIFANE-DRĂGUŞANI

 

Metrourile, de-a lungul timpului (2)

Păreri și opinii