Microsioane

in Lecturi la lumina ceaiului

Maximã
Orice lucru din trecut, învãţîndu-l, trebuie sã te ajute pentru viitor.

Record
Minutul acela extraordinar din ziua aceea glorioasã l-a impus pentru un timp nesfîrşit în memoria semenilor.

Respect
Cînd primeşti oaspetele, e frumos sã stai puţin cu capul înclinat în jos.
Dar nu într-atîta, încît el sã şi-l ridice prea sus.

Record în timp
În numai doi ani de la absolvirea facultãţii, el a prins pe o peliculã specialã, îmbibatã cu ulei, trei mii patru sute optzeci şi trei de muşte, trei sute de bondari şi patruzeci de fluturi, adicã o datã şi jumãtate mai mult decît în toatã perioada studenţiei.

VASILE BÃRAN

COMENTARII DE LA CITITORI