Mircea cel Bătrîn

in Lecturi la lumina ceaiului

Mircea cel Bătrîn a fost primul domnitor al Cetăţii de Scaun care şi-a pus amprenta pe Tîrgovişte, dar şi pe dezvoltarea drumurilor comerciale cu Braşovul şi cu Brăila. El a domnit între 23 septembrie 1386 – noiembrie 1394 şi între ianuarie 1397 – 31 ianuarie 1418. A fost fiul lui Radu I şi fratele lui Dan I pe care l-a urmat la tron după moartea acestuia, la 23 septembrie 1386. În actele oficiale apare ca „În Christos Dumnezeu, binecredinciosul şi de Christos iubitorul şi singur stăpînitorul, Io Mircea mare voievod şi domn…”. În istoriografia română apare şi sub numele Mircea cel Mare.
Mircea a devenit cunoscut după Secolul al XIX-lea datorită lui Mihai Eminescu, cel care a scris „Scrisoarea a III-a”. Mircea a domnit cu ajutorul boierilor, cei care puneau domnitorul cu ajutorul turcilor, iar într-o lucrare a celui mai important istoric byzantin, Laonic Chalcocondil, citim despre un Mircea uzurpator: „Pe acest Mircea, născut din neamul străbun al conducătorilor lor, chemîndu-l, conducător l-au făcut, tăindu-l pe Dan în a cărui putere erau mai înainte lucrurile”, vorbind de uciderea fratelui său vitreg, căruia i-a luat locul. Domnitorul Mircea cel Bătrîn a fost nevoit, ca mulţi alţi urmaşi ai săi, să facă faţă imperiorului otoman. El a fost nevoit să facă şi o înţelegere cu Poarta. Plătind haraciul a reuşit un lucru esenţial: şi-a asigurat continuitatea vieţii politice şi a păstrat fiinţa statului muntean.
Mircea a avut mai mulţi fii, căci – spun Ducas şi Chalkokondyl – „ducînd o viaţă liberală, a avut mulţi copii naturali”, „care după moartea lui s-au apucat să se lupte între ei pentru domnie”. Mihail, asociat la domnie în 1408, moare în 1420. Alţi urmaşi, care au ajuns pe tronul Ţării Româneşti, sînt Radu Prasnaglava (m. 1427?), Alexandru Aldea (m. 1436?) şi Vlad Dracul (m. 1447). Un fiu cu nume necunoscut a fost luat ostatic la turci în 1417. În cronici mai sînt pomenite două fiice ale lui Mircea: Ana (căsătorită cu marele celnic Radiæ) şi încă o fată, Arina (căsătorită cu sultanul Musa Celebi).

COMENTARII DE LA CITITORI