Misterele Planetei Terra (83)

in Lecturi la lumina ceaiului

Nedumerire (4)

Paginile cărţii erau acoperite cu caractere ciudate. Vocea a continuat să vorbească, în timp ce lumina apărea deasupra grupurilor de caractere, atunci cînd trecea de la un grup la altul.

După cele întîmplate, Emery a înţeles că vocea citea cuvintele textului. Mai tîrziu, el a aflat că presupunerea sa a fost corectă.

Atunci cînd luminile au citit ultimul grup de caractere de pe pagină, vocea a încetat, reîncepînd după întoarcerea paginii. Cînd Emery a închis cartea, vocea a încetat. Aceste volume de cărţi au fost cunoscute drept „Cărţile vorbitoare“. După aceasta, Emery a examinat stîlpii. Pe primul era reprezentat sistemul solar, care avea planetele colorate, a treia în verde şi a patra în roşu. Din a treia planetă porneau un grup de liniuţe şi alte semne, care se îndreptau către planeta verde. Pe acelaşi stîlp se aflau alte semne, linii drepte, în ordine aritmetică. După fiecare grup apărea un caracter evident, care reprezenta sistemul numeral. Existau cercuri împărţite diferit şi mai multe caractere în relaţie cu acestea. De asemenea, pătrate şi triunghiuri, precum şi cuburi, care prezentau mai multe seturi de caractere.

Pe acelaşi stîlp se afla şi un grup de caractere, de tipul celor apărute în Cartea vorbitoare, fiind vorba, evident, despre alfabet. În apropierea stîlpului, se afla o masă cu mai multe grămezi de cărţi. Comparînd caracterele, Emery a descoperit că fiecare grămadă de cărţi era identificată cu un număr care începea cu cifra unu. Au dedus că este necesar să înveţe sensul caracterelor pentru a înţelege cît mai multe lucruri aflate în Rainbow City. Pentru aceasta, Emery, ca lider al expediţiei, a însărcinat pe fiecare membru să descifreze cîte o carte din prima grămadă. Grupul a progresat destul de repede.

Cea mai uşoară carte, descifrată mai simplu, a fost cea intitulată „Cartea lui Zo“.

Primele cărţi, evident, pe diverse domenii, erau nevorbitoare. Caracterele, diferite, erau utilizate în formarea cuvintelor. Exista o imagine a sistemului solar. Planetele aveau nume. Fiecare din 2 cuvinte, aşezate unul peste celălalt. Fiecare structură reprezentată era însoţită de un nume şi de un al doilea cuvînt aflat sub acesta. Emery şi-a dat seama că primul cuvînt era, de fapt, numele specific al structurii, iar al doilea un termen general, sub care erau grupate diferitele forme ale structurii.

În carte existînd o mulţime de imagini, de substantive însoţite de nume, Emery şi-a îndreptat atenţia asupra verbelor. Reflectările, reprezentînd o acţiune, precum şi termenii explicativi, se aflau sub fiecare imagine. Cartea conţinea mai multe probleme simple de aritmetică, precum şi tabla îmulţirii şi tabla adunării. Bineînţeles, erau prezente semnele adunării şi înmulţirii, precum şi simbolurile reprezentînd grupuri de numere. Cînd s-a terminat primul set de cărţi, s-a trecut la al doilea. Acestea erau copiile primului grup de cărţi la care se adăugase vocea. Alfabetul era prezentat pe litere, fiecare fiind repetată de mai multe ori de o voce. Concomitent cu vocea, erau reprezentate, prin lumină, şi caracterele citite. Fiecare număr avea sunetul său. În descifrarea acestor cărţi s-au folosit de tabla adunării şi tablele scăderii. Era evident, deci, că oraşul fusese pregătit pentru întoarcerea omului într-o anumită zi. Emery, din fericire, cunoştea mai multe limbi europene, precum şi orientale. Aşa a putut descoperi că rădăcinile cuvintelor din mai multe limbi asiatice proveneau din limbajul străvechi al Rainbow City.

Ţinînd cont de acest lucru, Emery i-a putut ajuta şi pe ceilalţi să înţeleagă limba străveche. Cărţile vorbitoare le-au permis să înţeleagă intonaţia corectă a cuvintelor, flexiunea formelor de vorbire. De asemenea, să-şi formeze o idee şi despre cărţile tehnice. Ca o consecinţă, ei au putut trece la diversificarea subiectelor şi scurtarea timpului de traducere, ceea ce le-a fost de mare folos, deoarece nu aveau prea mult timp la dispoziţie.

(va urma)

TIM GREEN BELLEY,

DAVID CHILDRESS

COMENTARII DE LA CITITORI