Misterul minţilor strălucite (11)

in Lecturi la lumina ceaiului

În lucrarea sa „Phisionomia”, Scot enunţă principiul pe care Freud avea să-l descopere cîteva secole mai tîrziu, că oamenii nu-şi pot ascunde gîndurile faţă de cei care au un spirit de observaţie acut. Se ştie că el avea cunoştinţe avansate despre hipnotism, pe care îl şi practica. Nu-i erau străine nici tehnicile de spălare a creierului, despre care se spune că erau superioare celor ale specialiştilor din zilele noastre.

Se pare că acest straniu savant, cunoscător al multor secrete inaccesibile psihologilor epocii noastre, ar fi ajuns să deţină cunoştinţele şi tehnicile necesare care-i ofereau adevărata şi singura putere: aceea de a conferi unei minţi umane puterea de a controla o altă minte, considerată a fi singura putere valabilă. Potrivit unei teorii, Haushofer i-ar fi predat lui Hitler cîteva lecţii prin care să poată domina mintea altora şi să obţină puterea absolută, pe care le stăpînea parţial. Scot le stăpînea în întregime. El l-a instruit şi pe Frederic al II-lea. Din păcate, însă, nu s-au păstrat rapoarte asupra lecţiilor primite de suveran de la Scot. Singura carte care ne-a rămas de la el, în ceea ce priveşte controlul minţii, este „Phisionomia”. S-au mai păstrat şi alte lucrări cu referiri la alchimie, dar nu se ştie sigur dacă îi aparţineau chiar lui, pentru că alchimiştii îşi ascundeau, deseori, adevăratul nume, cînd semnau o carte.

Dincolo de ceea ce se ştie cu exactitate despre acest savant misterios, s-a ţesut în jurul numelui său o legendă. I s-au atribuit tot soiul de puteri, pe cît de ieşite din comun, pe atît de incredibile: învierea morţilor, crearea artificială a vieţii, transformarea elementelor, controlul climei. Scot era şi un matematician remarcabil, deţinînd cunoştinţe ce depăşeau cu mult nivelul celor din epocă. Vorbea mai multe limbi străine, inclusiv latina, araba şi ebraica. Astfel, el a tradus din arabă şi ebraică lucrări ale lui Aristotel şi ale mai multor savanţi arabi. Aceste traduceri, avînd o importanţă majoră, au marcat gîndirea Evului Mediu. Tot el ne-a lăsat şi o traducere a comentariilor lui Averoes cu privire la Aristotel. Printre darurile sale privind domeniul paranormalului se număra şi prezicerea viitorului. Se spune că ar fi prezis evenimente viitoare cu o extraordinară precizie. A practicat alchimia şi se pare că ar fi realizat Marea Lucrare, după părerea alchimiştilor. Toate realizările sale arată clar, fără umbră de îndoială, că avea o cultură atît de vastă, încît, practic, nu putea fi dobîndită într-o viaţă de om.

(va urma)

MARGARETA CHETREANU

COMENTARII DE LA CITITORI