Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (21)

in Pagină creştină

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –

UN MORMÎNT CE SE DESCOPERĂ TUTUROR

Comisia Monumentelor Istorice a luat hotărîrea efectuării unor săpături arheologice, sub lespedea de marmură a mormîntului ctitoricesc din Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou, pentru a identifica osemintele din această criptă. Săpăturile au fost efectuate sub coordonarea secretarului Comisiei Monumentelor Istorice, Virgiliu N. Drăghiceanu, începînd de vineri, 9 decembrie 1932, şi s-au încheiat tot într-o zi de vineri, 16 decembrie 1932. Pe parcursul lucrărilor efectuate, şantierul arheologic a fost vizitat de către Patriarhul Miron Cristea, de istoricul Nicolae Iorga şi de specialiştii antropologi Francisc Rainer şi Nicolae Minovici, fiind invitaţi şi unii membri ai familiei Brâncovenilor.
Un moment emoţionant a fost atunci cînd istoricul Nicolae Iorga, cu capul descoperit şi reverenţios plecat spre mormîntul domnitorului martir, a rostit de faţă cu întreaga asistenţă: „Mă închin în faţa Ta, Mare Domn şi bun creştin al neamului românesc!”. Concluziile medicilor legişti, formulate în urma efectuării unei expertize osteologice, au fost trecute într-un Raport medico-legal, însuşit de către Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, Comisia Monumentelor Istorice din România, în şedinţa din data de 20 decembrie 1932, la care a fost prezent Patriarhul României, Miron Cristea, a aprobat concluziile Raportului prezentat şi a dat publicităţii un Comunicat prin care a adeverit autenticitatea mormîntului Domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu din Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou. În Raportul medico-legal, specialiştii au concluzionat, în urma efectuării expertizei antropologice a rămăşiţelor pămînteşti ale Domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu, printre altele, că lipsesc o parte din calota craniană şi osul occipital, oasele feţei sînt aproape complete, iar despre coloana vertebrală se menţiona faptul că una dintre vertebrele cervicale prezintă o tăietură în bizou (oblică – n.n.).
În ziua de 22 decembrie 1932, istoricul Nicolae Iorga a reiterat concluziile Raportului prezentat şi însuşit de către Comisia Monumentelor Istorice şi de către Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Istoricul român a susţinut, cu numeroase argumente, într-o conferinţă ţinută la 22 decembrie 1932, că identificarea osemintelor din mormîntul lui Constantin Vodă Brâncoveanu a fost făcută pe baze ştiinţifice de către Comisia Monumentelor Istorice. Aceste aspecte au fost, de altfel, pe larg prezentate şi în presa vremii. În acest sens, reproducem două documente istorice de importanţă deosebită, în ceea ce priveşte autenticitatea mormîntului şi a osemintelor muceniceşti ale Sfîntului Martir Constantin Brâncoveanu din biserica Sfîntul Gheorghe – Nou. Mai întîi, redăm cel mai important pasaj din conferinţa susţinută de către marele savant Nicolae Iorga la Sala Dalles din Bucureşti, în ziua de 22 decembrie 1932. În această conferinţă au fost aduse lămuriri cu privire la identificarea mormîntului şi a osemintelor descoperite în biserica Sfîntul Gheorghe – Nou, ca rezultat al cercetărilor arheologice din perioada 9-16 decembrie 1932, şi a expertizei antropologice a osemintelor Domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu: „Reparîndu-se biserica Sfîntul Gheorghe – Nou, fără nici un fel de cheltuială din partea Comisiunii Monumentelor Istorice, care din nenorocire astăzi are aşa de puţin de cheltuit, reparîndu-se această biserică, ajunsă
într-o foarte rea stare, numai cu cheltuiala enoriaşilor, cari au făcut un lucru foarte frumos şi fiindcă au reparat-o cum nu se repară de obiceiu – la noi reparaţie însemnează stricarea clădirii în chip iremediabil – s-a ivit ideea de a se încunjura cu un grilaj locul unde erau îngropaţi cei doi Domni. Şi atunci s-a crezut că este bine ca în adevăr să se vadă dacă sînt îngropaţi acolo cei doi Domni sau nu“.

(va urma)
Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

COMENTARII DE LA CITITORI