Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (26)

in Pagină creştină

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –

Program
Pentru solemnitatea reînhumării osemintelor Domnitorului Constantin Brâncoveanu Voevod, care va avea loc în ziua de 21 Maiu a.c.
1. În dimineaţa zilei de 21 Mai a.c., se va săvîrşi în paraclisul Palatului patriarhal, Liturghie şi pomenire pentru Marele Martir Constantin Brâncoveanu, de către Clerul Sf. Patriarhii, în prezenţa I.P.S. Patriarh şi a P.S. Membri ai Sf. Sinod şi a înaltelor autorităţi, cari vor fi de faţă. Serviciul religios se va sfîrşi cel mai tîrziu la orele 9 şi jum. – 10.
În acest timp, sicriul cu reliquele Marelui Constantin se va afla în mijlocul paraclisului, sub policandru, aşezat pe un catafalc, anume amenajat, din timp.
2. Se va oficia Sf. Liturghie în toate bisericile cu ectenia pentru morţi şi cuvîntare panegirică, rostită de preoţii respectivi.
3. P.C. Protopopi, cu cîte o delegaţie de 8-10 preoţi, îmbrăcaţi curat, în ţinută oficială, culion, baston, cruci, cei care au, şi cu epitrahile – de preferinţă culoare deschisă – vor fi prezenţi în Bucureşti, în Piaţa Bibescu- Vodă, în ziua de 21 Mai a.c., ora 9 dimineaţa, unde li se va indica locul ce trebuie să ocupe în cortegiu.
4. Toţi preoţii din Bucureşti, în ziua de 21 Mai a.c., vor termina serviciul liturgic la biserică în aşa fel, pentru ca la ora 9 şi jum., să fie prezenţi în curtea Sf. Patriarhii, în costume oficiale: culion, baston, cruci şi cu epitrahile – culoare deschisă – unde li se va indica locul ce trebuie să ocupe fiecare în cortegiu.
5. Clopotele tuturor bisericilor din Capitală vor fi trase în tot timpul procesiunii, începînd de la ora 11 dimineaţa şi urmărind cu atenţiune momentele, cînd începe şi cînd încetează, sunetul clopotului celui mare al Sf. Patriarhii.
6. Prapori frumoase, curate, noui, vor fi purtate în procesiune de către cîntăreţii bisericilor respective, îmbrăcaţi în haine curate.
7. Stareţii şi stareţele mănăstirilor din eparhie, împreună cu călugării şi călugăriţele respective, vor fi prezenţi în ziua de 21 Mai a.c. la orele 9 dimineaţa, în Piaţa Bibescu-Vodă.
8. Se va scoate un număr festiv al revistei „Apostolul“, care va cuprinde materialul comemorativ şi chipuri ctitoriceşti.
9. Se vor organiza, de către P.P.C.C. Protopopi din Eparhie, în înţelegere cu autorităţile şcolare şi comunale locale, cîte o serbare, în toate şcoalele, la care se vor ţine cuvîntări ocazionale şi se vor recita poezii pentru proslăvirea faptelor marelui domnitor.
10. Elevii Seminarului monahal de la Mănăstirea Cernica, curat îmbrăcaţi, cu mantii, cu camilavce şi cu metanii, vor fi prezenţi în ziua de 20 Mai a.c., ora 2 p.m. la Sf. Patriarhie, spre a fi rînduiţi 8 dintre elevii seminarului de aceeaşi statură, la strejuirea sicriului cu osemintele Domnitorului peste noapte şi la purtarea a doua zi, a sicriului cu aceste oseminte, pînă la Biserica Sf. Gheorghe – Nou.
Deasemenea, vor lua parte la marea solemnitate, elevii celorlalte seminarii Central şi Nifon din Bucureşti, ca şi de la celelalte şcoale.
11. La Biserica Sf. Gheorghe-Nou din Capitală, unde se va face reînhumarea osemintelor Marelui Domnitor, se va oficia în ziua de 21 Mai a.c. Sfînta Liturghie, cu rugăciunile pentru morţi, de clerul Bisericii, slujba fiind terminată la ora 11 dimineaţa.
12. Vor lua parte toate autorităţile civile şi militare după un itinerariu ce se va stabili de o comisie specială.

(va urma)
Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

COMENTARII DE LA CITITORI