Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (34)

in Pagină creştină

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –

Intonînd imnuri bisericeşti, coloana în mijlocul căreia se aflau ierarhii binecuvîntînd mulţimile de credincioşi s-a îndreptat spre Calea Victoriei, trecînd prin faţa bisericilor Zlătari şi Doamnei, apoi spre Universitate, pe Bulevardul Regina Maria.
Cea de-a treia oprire a procesiunii a avut loc la Universitate, în vecinătatea căreia au existat Mînăstirea Sfîntul Sava şi Academia Domnească, rezidite în anul 1709 de Sfîntul Constantin Brâncoveanu şi susţinute material de către familia domnitorului martir. Aici, procesiunea a fost întîmpinată de rectorul Universităţii Bucureşti, profesor universitar doctor Mircea Dumitru, împreună cu profesori ai Universităţii, inclusiv de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. După ectenia celei de-a treia opriri şi condacul al patrulea al Acatistului, rectorul a rostit un cuvînt, în care a evidenţiat rolul Universităţii Bucureşti de continuatoare a Academiei Domneşti, adăugînd că: întreaga comunitate academică a Universităţii din Bucureşti cultivă cu un sentiment de adîncă gratitudine rolul marelui nostru înaintaş. Distinsul vorbitor a mai subliniat faptul că Sfîntul Martir Constantin Brâncoveanu „a conştientizat importanţa înfiinţării unei şcoli de nivel superior, punînd bazele Academiei Domneşti, organizată după modelul Academiei din Constantinopol. Înfiinţarea Universităţii din Bucureşti în anul 1864 finalizează un parcurs istoric şi o aspiraţie mai veche a învăţămîntului superior românesc. În acest parcurs, Academia Domnească de la Sfîntul Sava a Voievodului Martir Constantin Brâncoveanu este un reper esenţial, o piatră de hotar care a orientat pe cei care au slujit şi slujesc şcoala românească, educaţia şi cultura acestui popor. Universitatea noastră va cultiva memoria acestor fapte şi va rămîne întotdeauna recunoscătoare Voievodului Martir”, a spus rectorul Mircea Dumitru. După acest popas, procesiunea şi-a continuat înaintarea la fel de ordonat şi liniştit, trecînd prin faţa Bisericii Colţea, pînă la Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou, ctitoria Sfîntului Martir Constantin Brâncoveanu. Aici, racla cu sfintele moaşte a fost purtată în jurul bisericii şi, în final, a fost depusă spre închinare într-un frumos baldachin, aşezat special pentru acest eveniment în faţa sfîntului locaş. În acel moment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvînt de binecuvîntare, arătînd că această procesiune este similară celei din 1934, „cu deosebirea că acum nu am săvîrşit un parastas pentru Domnitor, ci fiind trecut în rîndul sfinţilor, l-am cinstit prin sfintele sale moaşte, aşezate într-o raclă frumoasă, ca pe un sfînt rugător în ceruri împreună cu ceilalţi Sfinţi Brâncoveni”.
Cu aceeaşi ocazie, Preafericirea Sa a anunţat marea sărbătoare de pomenire a Sfinţilor Brâncoveni din data de 16 august 2014, cînd Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou va fi resfinţită şi – a adăugat Preafericirea Sa – „vom avea o sărbătoare interortodoxă, deoarece au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Patriarhiilor de Constantinopol, Alexandria şi Ierusalim, pe care Sfîntul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu le-a ajutat în multe feluri şi în multe rînduri”. Patriarhul României a mai arătat că: „acest pelerinaj care a adunat multă lume este o formă complementară de cinstire a Sfinţilor Brâncoveni, dar şi o întărire a comuniunii noastre în rugăciune şi demnitate, pentru că de la Sfinţii Martiri Brâncoveni învăţăm nu numai credinţa, evlavia, ci şi demnitatea de a rămîne creştini mărturisitori pînă la moarte, potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi: «Fii credincios pînă la moarte şi îţi voi da cununa vieţii!» (Apocalipsa 2,10)”.
În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit ierarhilor, preoţilor, diaconilor şi credincioşilor prezenţi la emoţionanta procesiune.
Cuvintele rostite de către Preafericitul Părinte Patriarh şi-au găsit ecoul şi în declaraţiile Preacucernicului Părinte Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfîntul Gheorghe Nou, care a caracterizat ziua procesiunii ca o zi de sărbătoare pentru acest locaş şi pentru întreaga noastră Biserică, pentru creştinii din cetatea Bucureştilor şi din întreaga ţară: „Este un dar de la Dumnezeu şi o binecuvîntare o Sfinţilor Martiri Brâncoveni. România de astăzi avea nevoie de binecuvîntarea Sfîntului Constantin Brâncoveanu care, prin sfintele sale moaşte aşezate în acest frumos baldachin din faţa Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou, ctitoria sa din inima Bucureştilor, binecuvîntează Capitala şi întreaga Românie creştină, iubitoare de Christos şi de Sfinţii Săi”. În continuare, părintele paroh a anunţat că racla va rămîne depusă spre închinare în baldachin, „pentru ca toţi cei care doresc să aducă smerită închinare la sfintele moaşte să o poată face”. De asemenea, a arătat că racla cu sfintele moaşte va fi aşezată în biserică, într-un loc special amenajat, urmînd ca în cursul anului 2014 să fie purtată în procesiune la cele mai importante ctitorii brâncoveneşti din ţară.
(va urma)
Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

COMENTARII DE LA CITITORI