Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (50)

in Pagină creştină

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A BISERICII SFÎNTUL GHEORGHE-NOU (2)
SFÎNTUL LĂCAŞ, O BIBLIE ÎN IMAGINI
În anii 1950-1951, ce a mai rămas din pictura interioară a fost restaurată de către pictorul Teodorescu Romanaţi. În prezent, din pictura originală se mai păstrează două fragmente de frescă restaurate, aşezate la cele două ferestre din partea superioară a absidelor din naosului bisericii.
Astăzi, Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou se găseşte la vreme de înnoire, numeroase lucrări de restaurare si repunere în valoare a sfîntului locaş fiind în derulare.
În anul 1988, Preacuviosul Părinte Sofian Boghiu a întocmit un deviz de pictură bisericească, iar în anul 1998, prin demersurile făcute de către Părintele Gheorghe Bogdan, au început lucrările de repictare a bisericii.
Lucrările de pictură monumentală, în tehnica fresco, au fost executate la altar şi la turla din naos de către pictorul bisericesc Grigore Popescu şi echipa sa. însă şantierul de pictură a fost închis timp de zece ani, respectiv pînă în anul 2008.
Şantierul de pictură monumentală a fost redeschis cu înalta binecuvîntare a Preafericitului Părinte Daniel şi sub coordonarea Părintelui Paroh Emil Nedelea Cărămizaru, aici reîncepînd lucrul echipa pictorului bisericesc Ioan Moldoveanu. Totodată, s-au achitat integral restanţele financiare rămase în urma lucrărilor de pictură efectuate anterior la altar şi turla principală a bisericii.
Astăzi, în anul 2014, sfîntul lăcaş este în întregime pictat, întregul ansamblu pictural fiind un veritabil tezaur de artă byzantină. Pe o suprafaţă de peste 2.000 de metri pătraţi de pictură, au fost reflectate, într-un mod maiestuos, scene impresionante şi personaje sfinte, ce exprimă frumuseţea şi evlavia generate de arta murală byzantină.
Pe bolta sfîntului altar sînt pictaţi Maica Domnului cu pruncul în braţe, stînd pe tron, iar de o parte şi de alta, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.
În registrele următoare ale sfîntului altar se disting reprezentări precum: înălţarea Domnului şi alte scene din Vechiul şi Noul Testament. De asemenea, sînt înfăţişaţi regii David şi Solomon, aducînd daruri şi binecuvîntînd Sfînta Masă.
Urmează scena intitulată „Sfînta împărtăşanie a Apostolilor” (Liturghia Cerească). Ceea ce atrage atenţia la aceste personaje este ipostaza caracteristică a fiecărui sfînt, dinamismul mişcării şi evlavia lor.
Aceleaşi trăsături se observă şi la Sfinţii Ierarhi zugrăviţi pe peretele semirotund al absidei, de la stînga la dreapta (din nord către est):
Sfîntul Teotim I (de la Tomis), Sfîntul Irineu de Sirmium, Sfîntul Haralambie, Sfîntul Metodie, Sfîntul Dionisie Areopagitul, Sfîntul Leon Papă al Romei, Sfîntul Nichifor, Sfîntul Grigorie Palama, Sfîntul Andrei Criteanul, Sfîntul Clement al Romei, Sfîntul Gherman, Sfîntul Sofronie, Sfîntul Ghelasie de la Rîmeţ şi Sfîntul Nifon, Patriarhul Constantinopolului.
Proeminente sînt scena cu Maica Domnului – Orantă şi Apostolul Toma care pipăie rănile Mîntuitorului. Deasupra arcului de intrare în diaconar sînt pictaţi Sfinţii Diaconi Roman şi Veniamin. Pe partea stîngă a intrării în diaconar sînt zugrăviţi, în mărime naturală, Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu şi Maica Domnului.
În interiorul diaconarului, pe calota arcuită, este pictat „Cel vechi de zile”, în medalion, binecuvîntînd cu mînă dreaptă şi ţinînd cu stînga Sfînta Carte cu textul: „Gavriile, tîlcuieşte celui de acolo vedenia!”
Pe peretele nordic al diaconarului, în registrul de sus este înfăţişat un grup de heruvimi, iar pe următorul registru sînt zugrăvite trei momente din viaţa Sfîntului Ierarh Nicolae, anume:
Sfîntul Ierarh Nicolae hirotonit diacon;
Sfîntul Ierarh Nicolae hirotonit arhiereu;
Sfîntul Ierarh Nicolae binecuvîntînd (bust).
Pe peretele sudic al diaconarului: un întreg registru cu heruvimi, imaginea Mîntuitorului lisus Hristos în mărime naturală, avînd în partea dreaptă un înger, iar în stînga Sfîntul Ierarh Grigorie de Nazianz, cu textul: „Astăzi este mîntuirea lumii, a celor văzute şi nevăzute” (Omilia de Paşte).
Mai jos, Prorocul Avacum. Tot aici este zugrăvită imaginea, în ipostază duioasă, a Maicii Domnului veghind, stînd pe scaun, alături de Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, în stare de somn, fiind culcat pe un pat. În stînga imaginii este scris textul: „Pui de leu eşti, ludo, Fiul Meu! […] El a îndoit genunchii şi S-a culcat ca un leu, ca o leoaică; cine-L va scula pe El ?”. în dreapta, textul pe aceeaşi idee: „Plecatu-S-a şi S-a culcat ca un leu şi ca o leoaică; cine-L va scula?”
În mijlocul Sfîntului Altar, deasupra Sfintei Mese, se află ridicat, pe stîlpi răsuciţi în torsadă, baldachinul aurit. Acesta este ornamentat cu motive vegetale, iar pe toate cele patru laturi se află imaginea porumbelului ce prefigurează Sfîntul Duh. Patru ramuri sînt arcuite victorios deasupra celor patru laturi ale baldachinului.
În intradosul baldachinului boltit, sugerînd bolta Cerului, se află zugrăvit lisus Pantocrator, în Sfîntul Altar mai sînt pictaţi:
Prorocul David, Sfînta Elisabeta şi Sfînta Ana (pe stîlpul nordic); înţeleptul Solomon, Prorocul Zaharia şi Dreptul loachim (pe stîlpul sudic).
Turla principală, aşezată deasupra naosului, are pictată pe calotă, într-un medalion rotund, icoana cu Iisus Pantocrator, chipul Mîntuitorului Hristos privind scrutător şi grav, binecuvîntînd cu mîna dreaptă şi ţinînd în mîna stîngă Sfînta Evanghelie deschisă, pe care stau scrise literele A şi Q (începutul şi sfîrşitul).
În jurul medalionului sînt zugrăviţi 22 de îngeri în picioare. Mai jos, pe peretele circular al turlei, sînt două registre orizontale cu sfinţi proroci.
În partea de jos a turlei, pe un registru mai lat, sînt zugrăviţi cei 12 Sfinţi Apostoli.
La îmbinarea turlei cu cele patru arce, unde se află cei patru pandantivi cu aspect triunghiular, sînt zugrăviţi cei patru Sfinţi Evanghelişti.
La baza turlei principale se află patru arce ornamentale, cu cîte nouă medalioane.
De la baza turlei începe opera pictorilor Ioan şi Daniela Moldoveanu, împreună cu echipa lor.
Pe bolta absidei drepte este zugrăvită scena Naşterii Domnului Iisus Hristos. Dinamica diferitelor aspecte ale evenimentului este calmă, personajele au înfăţişare blîndă, evlavioasă, totul fiind prezentat într-o lumină divină.

(va urma)
Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

Păreri și opinii