Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (53)

in Pagină creştină

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A BISERICII SFÎNTUL GHEORGHE-NOU (5)
În concluzie, ansamblul arhitectural, tematica ermineutică şi realizarea artistică a acestui sector al bisericii constituie o unitate distinctă, dar şi parte componentă şi complementară a întregului ansamblu; mai precis, acesta este o unitate în diversitate. Atît arhitectura turlei, cît şi pictura de pe suprafaţa ei se armonizează unitar cu textul şi contextul biblic reprezentate pictural, încadrîndu-se, de asemenea, în universul cromatic din celelalte zone ale bisericii. Prima scenă pictată care îl întîmpină pe credinciosul ce intră în biserică este aceea a Răstignirii Mîntuitorului Iisus Hristos. Este o frescă monumentală, expresiv redată de către pictor. În centrul tabloului se află Mîntuitorul Iisus Hristos cu torsul uşor mlădiat, cu braţele întinse şi cu palmele străpunse de piroane, pe Cruce. Pe chipul Său nu se citesc frica sau durerea schingiuirii din momentul străpungerii coastei Sale cu suliţa de către sutaş, ci blîndeţea, evlavia şi compătimirea pentru călăii Săi, adică pentru cei care „nu ştiu ce fac”. Într-o altă ipostază, luminată şi uşor resemnată, sînt înfăţişate celelalte personaje, în special Maica Domnului, care exprimă o neţărmurită durere, imprimînd dramatism întregii scene. La acestea se adaugă amănuntul sfărîmării picioarelor celor doi tîlhari, răstigniţi de o parte şi de alta a Domnului Iisus Hristos. Ca şi în cazul celorlalte zone pictate din biserică, şi această scenă excelează prin armonie cromatică. Spre deosebire de trupul Mîntuitorului, mai luminat, celelalte personaje au veşminte pictate în roşu de diverse nuanţe, albastru, verde, galben etc. Răstignirea este precedată de alte două scene, pictate pe partea sudică, dar şi pe cea nordică a arcului. Pe axul arcului sînt pictate două medalioane cu portretele sfinţilor Ilie şi Ioan Botezătorul. Pe partea sudică a acestui arc este pictată Rugăciunea din Grădina Ghetsimani, iar pe cea nordică este pictată scena Spălării picioarelor ucenicilor de către Iisus Hristos. Peretele estic al acestui grup de scene picturale este împărţit în două registre orizontale: în cel de deasupra este pictată Cina cea de Taină. Ceea ce impresionează la aceste scene este expresivitatea personajelor înfăţişate. De pildă, la Rugăciunea din Grădina Ghetsimani se vede starea de încredinţare a Domnului Iisus, ca om, în mîinile Tatălui Ceresc. Acest moment, impresionant prin încărcătura sa emoţională, stă în contrast cu starea ucenicilor lui Hristos, înfăţişaţi ca personaje cufundate în somnul neputinţei lor omeneşti.
În scena Spălării picioarelor ucenicilor Domnului, înfăţişată ca un pandant la scena Răstignirii Domnului, pictorul a reuşit să redea atît smerenia Mîntuitorului Iisus, cît şi nedumerirea şi uşoara tendinţă de refuz a Apostolului Petru.
Şi în celelalte zone ale pronaosului găsim aceeaşi strădanie a pictorului de a particulariza imaginea Domnului Iisus Hristos, în funcţie de momentul ilustrat din viaţa Lui. De exemplu, pe arcada boltită dinspre miazăzi, în registrele superioare (unde sînt pictate minuni înfăptuite de către Mîntuitorul Iisus, cum ar fi Vindecarea soacrei lui Petru), Domnul Iisus, însoţit de ucenicii Săi şi de alte personaje uimite de minunea ce se înfăptuia, întinde mîna tămăduitoare spre femeia slăbită de suferinţă, ajutînd-o să se ridice din patul în care zăcuse. În contrast cu această scenă calmă şi blîndă, se află tabloul intitulat Hristos alungînd vînzătorii din Templu. Dinamismul acestei scene este dat, pe de o parte, de severitatea justificabilă a Mîntuitorului, care răstoarnă mărfurile negustorilor, iar pe de altă parte, de protestele, înfricoşarea şi ura de pe chipurile negustorilor puşi pe fugă, cu tot cu animalele aduse spre vînzare. Între aceste două scene, sus, pe bolta arcului, se află două medalioane, reprezentînd personaje ale Vechiului Testament, cum ar fi Noe sau Melchisedec. La sud, peretele acestei zone este împărţit în două registre orizontale. Cel de sus, intitulat Vindecarea slăbănogului din Capernaum, reflectă marea bucurie şi, în acelaşi timp, uimirea personajelor, dispuse în două grupe, faţă de minunea
înfăptuită de către Domnul Iisus Hristos.
(va urma)
Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

Păreri și opinii