Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (59)

in Pagină creştină

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A BISERICII SFÎNTUL GHEORGHE-NOU (11)

În temeiul proiectului avizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, au fost executate lucrări de conservare şi restaurare a componentelor artistice din piatră, pe baza documentaţiei întocmite de către Iulian Olteanu, specialist în restaurare piatră. Lucrările au fost coordonate de către prof. sculptor Anton Raţiu: coloanele şi soclul interior şi exterior al acestora, cu părţile traforate din pridvor; capitelurile coloanelor; cele şase coloane din interiorul bisericii; restaurarea pisaniei vechi (1699); restaurarea portalului şi scrierea noii pisanii; restaurarea scărilor de acces; restaurarea brîului istoric brâncovenesc exterior (median), prin executarea a 14 operaţiuni distincte; restaurarea celor opt răsuflători; restaurarea încadramentelor din piatră ale ferestrelor; restaurarea pavimentului de travertin din pridvor; montarea unui soclu din travertin în pridvorul bisericii, pentru protejarea picturii.

Mobilierul bisericii a fost refăcut şi restaurat în stilul consacrat artei brâncoveneşti: strănile din sfîntul altar, naos şi pronaos, sculptate manual în lemn de stejar; baldachinul ce străjuieşte racla cu moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei; racla pentru moaştele Sfîntului Nicolae, executată din argint filigranat şi aurit, după descrierea istorică; aceasta cuprinde scene din viaţa şi minunile Sfîntului Ierarh Nicolae; de asemenea, scena care îl reprezintă pe Domnitorul Mihai Viteazul, împreună cu Doamna Stanca, dăruind Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou sfintele moaşte. Lucrarea a fost executată de către maestrul Nicolae Balaban, din dărnicia domnului Florea Cotorceanu; baldachinul, somptuos ornamentat în lemn de stejar aurit, aşezat deasupra sfintei mese din altar; refacerea şi restaurarea uşilor brâncoveneşti originale ale bisericii, de la intrarea în sfîntul lăcaş, cu o înălţime de 5 metri, păstrîndu-se intacte elementele constitutive ale acestora; pentru sfîntul epitaf (Secolele XVIII-XIX), de o frumuseţe deosebită, lucrat în fir de aur şi pictat pe piele, a fost confecţionată o ramă sculptată în lemn de stejar aurit, ornamentată cu elemente florale brâncoveneşti.

În acest context, cu sprijinul, implicarea directă şi Înalta binecuvîntare a Preafericitului Părinte

Patriarh Daniel, cu osteneala Preasfinţitului Părinte Varsanufie Prahoveanul şi a Părintelui Paroh Emil Nedelea Cărămizaru, a fost confecţionată o raclă din argint masiv aurit. Aceasta a fost proiectată pe baza planului întocmit de către arhitectul dr. Dan D. Ionescu. Racla este lucrată în filigran şi împodobită cu pictură în email, frumos decorată cu scene din viaţa şi martiriul Sfinţilor Brâncoveni. A fost executată la Atelierele Patriarhiei Române, la Secţia de metale preţioase, sub coordonarea Preacuviosului Părinte Arhimandrit Dionisie Constantin, Consilier Patriarhal.

Pentru a adăposti această raclă a fost confecţionat un baldachin de o frumuseţe rară, lucrat în lemn de tei, în stil brâncovenesc, cu înălţimea de 4,5 metri şi cu lăţimea de 1,30 metri. Baldachinul este conceput de către arhitectul dr. Dan D. Ionescu, specialist în restaurarea monumentelor istorice, şi executat de către sculptorul Dumitru Dobra.

Pictorul Ioan Moldoveanu, împreună cu soţia sa, Daniela Moldoveanu, au lucrat o icoană pe lemn a Sfinţilor Martiri Brâncoveni (1,20 metri x 1 metru), ce este încadrată într-un iconostas brâncovenesc, executat de către acelaşi sculptor, Dumitru Dobra.  Racla cu sfintele moaşte ale Sfîntului Martir Constantin Brâncoveanu va fi aşezată în pronaosul bisericii, între cei doi stîlpi de piatră din partea dreaptă a sfîntului lăcaş.

De asemenea, pentru amenajarea şi refacerea utilităţilor întregului ansamblu al bisericii, a fost înlocuit vechiul sistem de alimentare cu apă potabilă, cît şi sistemul de canalizare şi preluare a apelor pluviale.

Au fost efectuate reparaţii şi îmbunătăţiri la instalaţia electrică a sfîntului lăcaş şi în curtea bisericii. Totodată, au fost realizate şi alte lucrări importante pentru punerea în valoare a sfîntului lăcaş, după cum urmează: refacerea şi restaurarea policandrelor din bronz ale sfîntului lăcaş; policandrul din naos, cu 120 de lumini; policandrul din pronaos, cu 60 de lumini, şi încă două policandre laterale, cu cîte 30 de lumini; policandrul din pridvorul bisericii, cu 40 de lumini; candelabrele din zona cafasului, cu 20 de lumini, şi încă două, cu cîte 12 lumini; candelabrele din sfîntul altar, în număr de cinci, cu cîte două lumini fiecare; restaurarea candelei de deasupra mormîntului Sfîntului Martir Constantin Brâncoveanu; lucrări de securizare şi supraveghere, cu sistem de alarmă a sfîntului lăcaş.

(va urma)

Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

Păreri și opinii