Muzica, între Dumnezeu şi Satana (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

DIABOLUS IN MUSICA (1)

Anul 1968 a fost unul hotărîtor în istoria rock’n’roll-ului. Formaţia ,,Beatles”, cu albumul ,,Devil’s White”, conţinînd două piese – ,,Revolution Number One” şi ,,Revolution Number Nine”, introduce, pentru prima dată în industria discului, mesaje subliminale, cu intenţia de a transmite „evanghelia Satanei”.

După cum arată şi etimologia latină a cuvîntului ,,subliminal” – sub şi limen (limită, prag) – este vorba de transmiterea unui mesaj destinat să pătrundă sub limita, sau sub pragul, conştiinţei. Un asemenea mesaj nu e perceput de urechi, de ochi, de simţurile externe; el pătrunde în subconştientul profund al ascultătorului, lipsit complet de apărare împotriva acestei forme de agresiune. Mesajul captat de subconştient este decodificat, reconstituit şi transmis în zona eu-lui conştient. Un exemplu, pentru a ne da seama cît de eficient funcţionează tehnica mesajului subliminal. În Statele Unite, institute de psihologie şi de cercetare în domeniul publicităţii, pentru a vinde Coca-Cola, au studiat psihologia oamenilor, în special a tinerilor, din motive pur economice. Specialiştii angrenaţi în acest studiu au pornit de la următoarea observaţie: la proiecţia unui film, se derulează prin faţa ochilor cele 24 de fotograme pe minut pe care filmul le are, în mod obişnuit, dînd privitorului senzaţia de mişcare continuă. Ei au constatat că, dacă se punea, la fiecare 24 de fotograme ale filmului, imaginea unei sticle de Coca-Cola, în sala de proiecţie se făcea o vînzare a acestui produs cu 80% mai mare decît la proiecţia aceluiaşi film, în care, însă, nu a fost introdusă imaginea sticlei. Nimeni, cînd se proiectau imaginile, nu vedea sticla de Coca-Cola, pentru că o singură fotogramă, la viteza normală a peliculei, nu este vizibilă. Acest tip de publicitate, considerat a fi o violare a conştiinţelor, a fost interzis prin lege.

Pe această linie merg şi mesajele subliminale transmise publicului, pe cale auditivă, de cîntăreţii de muzică rock’n’roll. Asemenea mesaje sînt deosebit de subtile şi imperceptibile, întrucît cuvintele sînt înregistrate de-a-ndăratelea şi sînt înţelese numai dacă sînt ascultate invers, de la sfîrşit spre început, aşa cum sînt citite şi înţelese, într-o oglindă, cuvintele scrise în sens invers.

Subconştientul are capacitatea de a decodifica şi reconstrui fraza, proiectînd-o în zona conştientului. Acelaşi lucru se întîmplă cu un mesaj subliminal, în cîmpul vizual. De exemplu, într-o pagină publicitară, un cap de mort, oricare i-ar fi poziţia, chiar fragmentat şi împrăştiat pe toată pagina, subconştientul îl poate reconstitui în întregul său. Cei care nu cunosc limba engleză, cea în care, de regulă, sînt scrise textele rock’n’roll-ului, sînt, şi ei, influenţaţi de mesajele subliminale. Ecourile, la scară mondială, ale rock’n’roll-ului confirmă această realitate. Cum poate subconştientul să decodifice un mesaj exprimat într-o limbă necunoscută de ascultător – rămîne, deocamdată, un mister. E posibil ca diavolul, care are puteri neimaginat de mari, şi care cunoaşte toate limitele, să aibă, şi el, o oarecare contribuţie. Printre maeştrii acestui gen de rock’n’roll se numără membrii trupei ,,Rolling Stones”, al căror arhipreot este Mick Jagger, urmaţi, îndeaproape, de grupurile ,,The Who”, ,,Black Sabbath”, ,,Led Zeppelin”, ,,Stix” şi ,,Beatles”.

Tehnica imprimării mesajelor subliminale recurge la folosirea ritmului beat, la frecvenţe foarte variate ale sunetului: frecvenţe foarte joase şi frecvenţe foarte înalte (17.000 – 20.000 de cicluri pe secundă), la viteza variabilă a timpului, la care se adaugă stroboscopia. Stroboscopul este un aparat cu care se realizează o alternanţă de lumină-întuneric, variind de la 6 la 25 de întreruperi ale luminii pe secundă, sau chiar mai mult. Aceste intermitenţe acţionează asupra creierului, perturbînd undele electromagnetice pe care acesta le emite, în special undele alfa, încetinind, sau neutralizînd anumite funcţii ale creierului, mai ales funcţia care controlează capacitatea de concentrare.

Cînd se combină efectul muzicii rock cu jocul de lumină al stroboscopului, toate barierele judecăţii morale cad. Individul supus acestei duble acţiuni pierde reflexele automate şi mecanismele naturale de apărare. Fără să-şi dea seama, el se lasă dominat de sugestiile mesajelor subliminale conţinute în înregistrările de pe discuri.

Încă în urmă cu 20 de ani, în SUA au fost emise legi care interziceau tehnica subliminală în domeniul publicităţii, dar nimeni nu se gîndise să extindă interdicţia şi în cazul discurilor, casetelor, radio-ului, cinematografiei, televiziunii. Pastorul Gary Greenwald, el însuşi un fost cîntăreţ rock, a sensibilizat opinia publică cu privire la pericolele pe care le prezintă, pentru sănătatea mintală, morală şi spirituală, mesajele subliminale din discurile foarte populare, pe care le ascultă tinerii. A fost anchetat grupul ,,Led Zeppelin”, care, la drept vorbind, nu era cel mai periculos.

Rezultatul a fost că unele state americane au obligat Casele producătoare de discuri să scrie, pe copertă, conţinutul mesajelor subliminale.

(va urma)

Preot CLAUDIU DUMEA

COMENTARII DE LA CITITORI