Muzica, între Dumnezeu şi Satana (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

DIABOLUS IN MUSICA (2)

Mesajele transmise de muzica rock’n’roll prin tehnica subliminală au un conţinut foarte variat: perversiune sexuală, sub toate formele sale; instigare la revoltă împotriva ordinii stabilite; îndemnuri la sinucidere; incitare la violenţă şi la asasinat; adorare a lui Satana.

Iată cîteva exemple de texte, extrase din discuri cu muzică rock’n’roll. Primul exemplu e preluat din cîntecul, foarte cunoscut, ,,Stairway to Heaven”, al trupei ,,Led Zepellin”. Strofa a treia sună astfel: „Un freamăt de emoţie mă cuprinde/ cînd privesc spre apus./ Şi sufletul meu se tînguie că trebuie să plec./ În gîndurile mele am văzut cercuri de fum printre copaci/ şi (aud) glasurile celor care, în picioare, mă privesc”. Această strofă ascunde un mesaj subliminal, care nu poate fi perceput decît punînd discul să se învîrtă în sens invers. Ascultîndu-1 în felul acesta, se pot distinge clar cuvintele: „I’ve got to live for Satan” (Trebuie să trăiesc pentru Satana).

Un alt exemplu e reprodus din cîntecul ,,Revolution Number Nine”, al formaţiei ,,Beatles”. Ascultînd discul în sens invers, la un moment dat, se aud cuvintele: „Turn-me-on, dead-man” (excită-mă, om mort). Omul mort este Isus Christos. Faptul că la aceasta se refereau componenţii trupei ,,Beatles” se poate deduce din declaraţia purtătorului de cuvînt al grupului, John Lennon (care, şi el, avea să moară în condiţii stranii şi tragice), cu ocazia lansării albumului ,,Devil’s White Album”, în care figurează melodia amintită: „Creştinismul va dispărea, va da înapoi, se va dezagrega. Nu încape discuţie. Am dreptate, şi istoria îmi va da dreptate. Deja sîntem mai populari decît Christos. Nu ştiu cine va dispărea mai întîi: rock’n’roll-ul, sau Christos?”.

În piesa muzicală ,,When Electricity Came to Arkansas”, a grupului ,,Black Oak Arkansas”, pot fi auzite cuvinte neînţelese şi urlete ale membrilor formaţiei. Ascultînd discul în sens invers, se aude clar: „Satan… Satan… Satan… he is god… he is god… he is god” (el este Dumnezeu). Mesajul se termină cu un hotot de rîs demenţial.

În albumul ,,El Dorado”, al grupului ,,ELO” (Electric Light Orchestra), mesajul subliminal care se aude, ascultînd discul în sens invers, este: „He is the nasty one, Christ the infernal” (El este Cel Rău, Christos cel infernal). În albumul ,,Killers”, al trupei ,,Queen”, mesajul care apare cînd discul e ascultat în sens invers este următorul: „Start to smoke marijuana” (Apucă-te de fumat marijuana).

După un prim val de mesaje subliminale al căror înţeles e descoperit numai ascultînd discul în sens invers, autorii rock-ului au început să-şi exprime în mod direct şi deschis mesajele de inspiraţie satanică. Iată cîteva exemple.

În cîntecul ,,The God of Thunder”, al grupului ,,Kiss”, pot fi auzite aceste cuvinte: „Am fost crescut de un demon/ Pregătit să domnesc ca «Acela care este» (Iahve)./ Sînt stăpînul pustiului/ Un om de fier al timpurilor moderne/ Invoc întunericul pentru a-mi face plăcere/ Şi îţi poruncesc să te aşezi în genunchi/ înaintea dumnezeului tunetului/ al dumnezeului rock’n’roll-ului”.

Grupul hard rock ,,AC/DC” (iniţialele, în engleză, ale expresiilor Anti-Christ şi Moarte lui Christos), în cîntecul ,,Hell’s Bells”, preamăreşte clopotele infernului: „Am clopotele mele/ Şi te voi duce în infern./ Vei fi al meu./ Clopotele infernului/ Da / Clopotele infernului”.

În cîntecul ,,I kill children” (Eu omor copii), grupul punk ,,The Dead Kennedy’s” spune: „Dumnezeu mi-a zis să te jupoi de viu./ Eu ucid copii/ Îmi place să-i văd murind/ Eu ucid copii,/ Le fac pe mamele lor să plîngă./ Îi zdrobesc sub maşina mea,/ Vreau să-i aud strigînd,/ Să le dau bomboane otrăvite”.

(va urma)

Preot CLAUDIU DUMEA

COMENTARII DE LA CITITORI