N. Steinhardt – ,,Jurnalul fericirii“ (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

* ,,Iată dovada existenţei lui Dumnezeu, în opinia dramaturgului Arthur Miller: «Fericirea şi liniştea nu le putem crea, noi înşine, pe cale materială, pentru că ne sînt date de sus». Aşa se explică efectul terapiei prin rugăciuni”.
* ,,Asta-i marea deosebire: Christos, care S-a rugat mereu, aşteaptă mereu ruga noastră. E cu ochii şi cu urechile mereu la noi. E pe şantier şi pune umărul. E la uşă. În schimb, Buddha e în Nirvana, la odihnă, la repaus. Lui nu i te mai poţi ruga”.
* ,,Dumnezeu este cu desăvîrşire absent în lume şi cu desăvîrşire prezent în noi, deci, uşor de recunoscut”. După opinia lui N. Steinhardt, e o strînsă legătură între a ierta şi a uita: ,,O vorbă des întîlnită sună cam aşa: «Te iert, dar nu te uit». Dacă ierţi, trebuie să uiţi, altfel n-am putea spera la mîntuire”.
* ,,Trei fenomene majore se petrec în zilele noastre:
1. Invazia de jos a barbarilor. Nu barbarii din alte continente ne împresoară, ci ai noştri, derbedeii din pegra societăţii, care pretind funcţii de conducere.
2. Domnia proştilor. Proştii şi inculţii sosesc la putere şi conduc după cum îi taie capul, neţinînd cont de regulile economice şi politice.
3. Trădarea oamenilor cumsecade. În loc să se împotrivească, oamenii cumsecade se supun, se fac că nu văd şi nu aud. Pe scurt, trădează, nu-şi fac datoria. Înregistrează şi tac. Laşi”.
(N. Steinhardt s-a apucat să-şi scrie jurnalul în 1969, la îndemnul prietenului său, Dinu Pillat. Cartea a fost gata în decembrie 1971. Şi atunci, şi în 1991, cînd a fost tipărită, şi astăzi, adevărurile cu privire la caracterul românilor au rămas neschimbate. Caragiale a fost primul care le-a imortalizat. – n.m.).
* O cugetare despre libertate, care ni se potriveşte: «Există oameni pentru care a fi liberi e o plictiseală, o belea» (Alfred Jarry). Sau alta: «Maselor nu le pasă de libertatea individuală, de libertatea cuvîntului etc.; ele îndrăgesc autoritatea. Prin egalitate, înţeleg egalitatea opresiunii. Doar indivizii civilizaţi doresc libertatea» (Alexander Herzen, filozof rus, adeptul socialismului utopic)”.
* ,,Iată dialectica locuţiunii «mors et vita»: mai întîi viezi, apoi mori, ca să fii cu adevărat viu. Nu ştim ce e viaţa adevărată, după cum nu ştim ce e moartea”.
* ,,Iată un adevăr valabil mai ales în zilele noastre: neştiinţa, îndobitocirea, trecerea oarbă prin viaţă şi printre lucruri, sau trecerea nepăsătoare sînt de la diavol”.
* ,,La baza lumii stă un dualism indestructibil: Pîinea şi Vinul. Trupul şi Sîngele. Materia şi Spiritul”.
* ,,Pămîntul Românesc nu este cotlon de barbari, ci arie de cultură”. Impresia de aculturaţie, care se practică, astăzi, este dată de televiziune, plătită special pentru aşa ceva. Din fericire, în librării, la teatru şi prin muzee nu ai loc să arunci un ac. La fel şi la tîrgurile de carte. Inteligent, Poporul Român a înţeles de unde vine răul şi tot mai mulţi oameni renunţă la televizor. Astăzi, numai imbecilii nu se mai dezlipesc de televizor şi de calculator.
* Iată o trimitere la Brâncoveanu: ,,De trăit, poţi să trăieşti cum vrei, dar de murit, eşti obligat să mori ca un gentleman”. (Lordul Chesterfield către fiul său, un fel de Neagoe Basarab)
* ,,Eminescu era convins că blîndeţea Poporului Român îşi are obîrşia în bunătatea lui pastorală, mereu superioară celor care practicau agricultura”.
* ,,Sf. Paulin de Nola este cel care a folosit, pentru prima oară, clopotele în biserică”.
* ,,Generalul napoleonian Cambronne, înconjurat de britanici la Watterloo, ar fi spus: «Merde! Garda moare, dar nu se predă!». Iată un monument de bravură”.
* ,,«Poartă-Te, Doamne, cu mine, cum m-aş purta eu cu Tine, dacă aş fi în locul Tău şi Tu în locul meu», se ruga La Hire, unul dintre căpitanii care au luptat alături de Ioana d’Arc”.
* ,,Regele Ferdinand era un botanist de seamă, un bun poliglot, cunoştea ebraica, era teolog şi numismat. Îi plăcea de ţigănci”.
* Să ia aminte politicienii noştri: ,,Împăratul Frederic al Doilea a spus că suveranul trebuie să fie primul servitor al poporului său”.
* ,,Toată suflarea Şcolii Politehnice din Viena, cu tot cu profesori şi studenţi, a venit să vadă minunea de la Cernavodă, primul pod din lume din oţel şi grinzi în consolă”.
* ,,Biserica Sfinţii Voievozi (cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril) din spatele Arcului de Triumf. Mulţi îi spun greşit Biserica Caşin (acceptînd cacofonia) de la numele staţiei de autobuz, care glorifică bătălia de la Caşin, Bacău, din primul război mondial”.
* ,,Principiul strategic esenţial al armatelor noastre a fost dintotdeauna atragerea duşmanilor într-un defileu sau un coridor, în care aceştia să nu-şi poată desfăşura forţele. Aşa a fost la Tapae, la Posada, la Rovine, la Podul Înalt, la Călugăreni”.
* ,,Scîrbavnicul obicei masonic de a-ţi gîdila palma cu 3 degete, cînd le dai mîna, şi cele 3 puncte sub semnătură”.
* ,,Poate că păstorul din «Mioriţa» nu ia nici o măsură de apărare fiindcă, scîrbit de josnicia şi invidia celorlalţi, preferă reîntoarcerea în natură decît să trăiască alături de ticăloşii de lîngă el”.
* ,,După teoria lui Jean Genet, uneori, impostura e mai convingătoare decît modelul autentic”. (Vezi cazul politicienilor noştri, Băsescu şi mulţi alţii, semidocţi, pseudopatrioţi, canalii şi demagogi, care, cu toate acestea, se bucură de simpatia majorităţii electoratului.)

Sfîrşit
PAUL SUDITU

COMENTARII DE LA CITITORI