Neuroştiinta demonstreazã influenţa beneficã a meditaţiei asupra creierului

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Motto: „Timpul nostru se remarcã prin minunate împliniri în domeniile înţelegerii ştiinţifice şi prin aplicarea tehnicã a acestor introspecţii. Dar sã nu uitam cã numai cunoaşterea şi abilitãţile nu pot conduce umanitatea cãtre o viaţã fericitã şi demnã. Ceea ce umanitatea datoreazã personalitãţilor ca Budha, Moise, Isus valoreazã pentru mine mai mult decît toate realizãrile minţii iscoditoare şi constructive”. (Albert Einstein)

 

Oamenii de ştiinţã au ajuns la concluzia (în urma cercetãrilor fãcute de prestigioşi neurologi cã dacã faci suficient de mult timp meditaţie profundã cu Dumnezeu se va produce ceva benefic şi uimitor în creier. S-a constatat cã funcţionarea neuronalã, în timpul meditaţiei, începe sã se transforme în mod benefic.

Diferite circuite neuronale devin mai active, iar altele devin mai inactive. Apar noi dendrite, noi conexiuni sinaptice. Astfel, creierul devine mult mai receptiv la zone subtile de experienţã. S-a constatat în laborator, în urma scanãrii creierului, cã în timpul meditaţiilor profunde, percepţiile se schimbã şi Dumnezeu devine neurologic real.

„Vi s-a spus de mii de ani încoace despre cãlãtoria cãtre Dumnezeu, cã e foarte lungã. Cãlãtoria nu e lungã, Dumnezeu nu e departe. Dumnezeu e în rãsuflarea voastrã, e în bãtaia inimii voastre, în sîngele vostru, în oase, în mãduva spinãrii – un singur pas trebuie sã faceţi: închideţi ochii, intraţi în meditaţie şi astfel intraţi înlãuntrul vostru. Iar în ziua în care mintea voastrã va fi absolut tãcutã, netulburatã de nimic, aţi fãcut primul pas cãtre templul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu e fãurit din conştiinţa voastra“. (OSHO)

Cei care lucreazã în domeniul neuroştiinţei afirmã cã Dumnezeu este una dintre cele mai fascinante experienţe umane care poate fi exploratã chiar şi, ştiinţific.

 

Unii cercetãtori definesc neuroştiinţa ca fiind ştiinţa lui Dumnezeu

Oamenii de ştiinţã au constatat cã fiinţa umanã are creierul construit astfel încît sã perceapã şi sã trãiascã realitãţi spirituale.

Neuroştiinţa a obiectivat ştiinţific urmãtorul aspect: cu cît omul se gîndeşte mai mult la Dumnezeu, cu atît îşi va modifica în bine circuitul neuronal. Din acest motiv, savanţii au afirmat cã: „Dumnezeu îţi schimbã creierul în bine“. Neurologii au obiectivat ştiinţific cum credinţa în Dumnezeu ne dã un sentiment de confort şi securitate şi ne intensificã viaţa. În urma cercetãrilor fãcute, dupã ce au scanat creierul cãlugãrilor franciscani, în timp ce fãceau rugãciuni cãtre Dumnezeu, dupã ce au înregistrat schimbãrile neurologice ale practicanţilor budhişti în timp ce fãceau meditaţie, dupã ce au studiat practicanţi sufi, yoga, şi au localizat cu ajutorul aparaturii complexele schimbãri neuro-chimice cauzate de practicile spirituale şi religioase, neurologii au tras urmãtoarele concluzii:

* practicile spirituale sporesc funcţionarea neurologicã a creierului în modalitãţi care îmbunãtãţesc sãnãtatea fizicã şi psihicã;

* meditaţia întãreşte un circuit neurologic specific, care genereazã stãri de pace, conştiinţã socialã şi compasiune pentru ceilalţi.

COMENTARII DE LA CITITORI