Nu calomniaţi!

in Polemici, controverse

Dragii mei prieteni, nu calomniaţi!
Franţuzul Beaumarchais a fost în felul lui un gogoman cînd a proclamat în ,,Nunta lui Figaro”: ,,Calomniez, calomniez, il en restera quelque chose!”.
Din experienţa danubiană şi australiană, vă spun:
– Calomnia este ca şi bumerangul: se întoarce împotriva celui care o proferează.
O ştiu din proprie experienţă.
Eu mă consideram un elev al lui Maximilian Harden, prietenul lui Walter Rathenau, despre a căror corespondenţă am scris cîndva, în tinereţea mea berlineză, într-o revistă românească. Eram, în fond, elevul lui Tudor Arghezi, poet din Valahia mea mică. Cu acest triptic de maiştri, am scris în toamna anului 1933 o carte febrilă de portrete despre Germania hitleristă, plină de necuviinţe, de pamflete acerbe. Toate acuzaţiile nedrepte (definiţia calomniei) s-au întors împotriva mea.
Alt caz: cumnatul meu, Lucreţiu Pătrăşcanu, comunist din 1918 (de la vîrsta de nici 18 ani), arestat în 1948, ucis în 1954, a suspectat pe 90% din comunişti că sînt ,,agenţi” plătiţi de Siguranţă. A murit acoperit de noroiul calomniei, întors ca un bumerang împotriva sa.

PETRE PANDREA

COMENTARII DE LA CITITORI