O fi pogorît Christos pe pămînt, şi noi, cei de rînd, nu ne dăm seama?! (3)

in Război corupției

„Ca bilanţ din această combinaţie a rămas faptul concret că România a ieşit şi mai năpăstuită din mandatul de comisar al lui Dacian Cioloş: cele mai mici subvenţii agricole din UE au fost de la început şi au rămas şi astăzi pentru agricultorii români! Principiul a fost că ineficienţilor agricultori nou-veniţi în UE să nu li se acorde decît o pătrime din cuantumul acordat agricultorilor cu vechi state în UE (ca de pildă francezi sau germani) şi diferenţierea să se micşoreze treptat. Nu a fost recuperată nici după 10 ani de la intrarea României în UE.
Contribuţia cea mai dramatică a lui Dacian Cioloş constă, însă, în agrearea (poate şi conceperea) şi implementarea prevederii stipulate şi în Tratatul de aderare a României la UE, referitoare la dreptul neîngrădit al cetăţenilor UE de a cumpăra pămînturi agricole în România. Exact în perioada în care s-a bătut în cuie această posibilitate, Dacian Cioloş a fost fie ministru al Agriculturii în România, fie ministru al Agriculturii în UE. Este greu de a considera această prevedere altceva decît o deposedare de pămînturi a românilor, în măsura în care românii au fost şi rămîn săracii Europei, şi alţii de prin UE au fost şi sînt bogaţii Europei, condiţii în care ceea ce pare natural sau în spiritul economiei de piaţă este, de fapt, o jalnică trecere a pămînturilor românilor în mîna străinilor.
Prin toate acestea, Dacian Cioloş se califica de departe ca principal actor străin de origine română, chemat să interpreteze rolul unui prim-ministru român chiar în România. Acest rol nu-i prea «iese», dar acest lucru nu-i interesează cîtuşi de puţin pe regizorii străini ai acestei nominalizări. În schimb, noua sa misiune îl propulseză în panoplia factorilor români cu cea mai articulată contribuţie la dispariţia economică a ţării şi colonializarea României. Departe de contribuţia diversificată a unui Năstase sau Băsescu, şi mai departe de contribuţia aproape halucinantă a eternului guvernator Isărescu, aportul lui Dacian Cioloş rămîne inestimabil în domeniu, pur şi simplu, pentru că s-a concentrat asupra ţăranului român – talpa ţării – care, în ignoranţa, dar şi înţelepciunea lui, a salvat-o de veacuri de la pieire. Fără ţărani, buni sau răi cum sînt, România, bună sau rea cum este, va pieri!”.
Şi va pieri şi cu Cioloş premier, şi fără Cioloş premier! Răul a fost deja făcut! Punct.

Sfîrşit
ILIE ŞERBĂNESCU (,,cotidianul.ro”)

COMENTARII DE LA CITITORI