O nouă contribuţie la elucidarea misterului morţii (2)

in Pagină creştină

Alte notaţii din cartea „Cuvînt despre moarte“, scrisă de Sfîntul Ignatie Briancianinov:
* ,,Cine moare în fiecare zi (adică se pregăteşte de moarte prin iertarea păcatelor) acela trăieşte de pe acum viaţa veşnică”. (Apostolul Pavel)
* ,,Lazăr a fost dus în Sînul lui Avram, acel despărţămînt al Raiului. Cînd se va auzi trîmbiţa Învierii de Apoi, sufletele credincioşilor din Rai se vor reuni cu trupurile lor, în timp ce sufletele răilor se vor chinui, mai departe, în Iad”.
* ,,În lumea noastră văzută, nu vedem nici Raiul, nici Iadul. Vedem foarte puţine. Doar telescopul şi microscopul ne ajută să vedem cîte ceva. La fel, mirosul sau pipăitul. Ochiul nostru e mărginit. Vedem mare ce e aproape, şi mic ce e departe. În plus, nu vedem decît o latură a unui obiect. Nu vedem prin lucruri şi fiinţe”.
* ,,Microscopul şi telescopul au sporit misterul cosmic”. (Petre Pandrea)
* ,,Sufletul este foarte subţire, eteric şi zburător. El copiază întrutotul trupul, cu toate organele sale de simţ şi cu puterea minţii. În Secolul XIX doar doi monahi şi-au văzut sufletul ieşind din trup, la ora rugăciunii”.
* ,,La început, protoomul a stat în Paradis (cuvînt provenit din grecescul paradeisos = grădină), dar fiindcă a călcat poruncile Domnului, a fost izgonit pe Pămînt, unde era şi bine, şi rău, şi frumos, şi urît. Dar şi moartea. Uneori, prin frumuseţile ei, natura pămînteană ne aminteşte de Paradis («Raiul pe Pămînt»)”. Dar şi lenea, care ne cuprinde cîteodată, este un ecou al momentelor cînd omul trăia în Paradis şi nu făcea nimic (n.n.).
* ,,Sf. Grigore Sinaitul spune că Paradisul este cerul cel mai de jos şi poate fi localizat undeva, spre răsărit. Prin Paradis trece un rîu cu 4 braţe”.
* ,,Apostolul Pavel a spus: «Natura Paradisului e ceea ce ochiul omului nu a văzut, urechea nu a auzit şi la puterea de înţelegere a omului nu s-a suit. Dumnezeu a creat Paradisul pentru cei care-L iubesc pe El şi ni l-a descoperit nouă prin Duhul Său». Cu alte cuvinte, căderea omului este atît de adîncă, încît nu-şi mai poate face idee despre fericirea pe care, vai!, a pierdut-o, şi în inima lui, iubitoare de păcat, nu mai poate iubi pe nimeni cu adevărat”.
* ,,După ce protopărinţii noştri au păcătuit, Dumnezeu a blestemat Pămîntul. De atunci, neorînduiala şi tulburările se ţin lanţ pe suprafaţa lui. Ba se cutremură, înghiţind oraşe şi sate; ba izbucnesc inundaţii şi incendii; ba ne pomenim cu furtuni şi secete teribile, lăsînd pustiu în urmă. Un război necurmat a cuprins omenirea, se omoară întrei ei fie oameni, fie mari colectivităţi, naţii, popoare întregi. Patimi, osteneli deşarte, păcate, crime. Virtuţile cu greu îşi mai găsesc loc în sînul omenirii. Şi animalele se nimicesc între ele, fără cruţare. Pe Planeta Pămînt totul este o luptă, viaţa însăşi este o luptă, în loc să fie o desfătare. Totul suferă, totul se îndreaptă spre nimicirea reciprocă. Pămîntul este locul surghiunului nostru”. Sau, cum spunea cineva, Pămîntul ar putea fi Iadul altei planete.
* Şi acum, o altă teorie interesantă expusă de Sf. Ignatie Briancianinov în cartea sa: ,,Paradisul este locaşul ceresc cel mai apropiat de Pămînt”. Este primul cer. Această teorie este asemănătoare cu o alta, care susţine că lumea cealaltă este foarte aproape de noi, un adevărat Univers paralel.
* ,,Pămînt eşti şi în pămînt vei merge, Adame!” (Dumnezeu)
* ,,Isus Christos, făcîndu-Se om, a murit cu trupul; sufletul Lui nu s-a depărtat de trup, dar nu s-a despărţit nici de Dumnezeire. Aşa şi cu oamenii credincioşi: despăţindu-se de trup, ei nu se despart de Dumnezeu, căci, după Înviere, se vor înălţa la Dumnezeu şi cu trupul”.
* ,,Viaţa sufletului este unirea cu Dumnezeu, iar viaţa trupului este unirea cu sufletul”.
* ,,Muncile Iadului sînt veşnice şi pentru păcătoşi, şi pentru îngerii căzuţi”.
* ,,În Iad domneşte deznădejdea cea mai cumplită dintre bolile inimii. În ciuda belşugului de flăcări, acolo este o beznă de nepătruns”.
* ,,Sîntem biruiţi de patimile noastre doar pentru că uităm de pedepsele care urmează după ele, nici nu ştim ce chinuri sînt în Iad”.
* ,,Patimile se sting fie cu pocăinţă, fie cu chinuri pe lumea cealaltă”. (Cuviosul Nil Sorski)
* ,,Ce nu e deşert pe acest Pămînt? Ce nu e nestatornicie? Ce are vreo dăinuire?”
* ,,Oare de ce omul nu-şi păzeşte sufletul, aşa cum îşi păzeşte trupul?”
* ,,Ucigaşul nostru este păcatul. Să fugim de el!”
* ,,Să nu uităm şi să nu ne lăsăm înşelaţi; Infernul mai înseamnă: Iadul – Tartar – Hades – Şeol – Orcul – Gheena – Tofel”.

Sfîrşit
PAUL SUDITU

COMENTARII DE LA CITITORI