Odă Tricolorului şi Stemei României (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

Al.I. Cuza spunea că „Drapelul este România, pămîntul Patriei udat cu sîngele străbunilor…, familia, casa în care ne-am născut…, simbolul devotamentului şi al credinţei…, trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga noastră Istorie“, deci totul, adăugăm noi. Românii patrioţi văd în Tricolorul românesc o evoluţie firească de la „curcubeul lui Zamolxe“, zeul dacilor, trecînd prin Stindardul acestora şi pînă astăzi. Roşu, galben şi albastru, culorile Tricolorului românesc, vin deci de la daci, afirmîndu-se ca simbol naţional în frămîntata noastră Istorie trăită la cumpăna dintre ere. Ne este cunoscut „Semnul lupului“, ancorat în simbolistica neamului şi coborît din negura timpurilor. Stindardul acesta al dacilor i-a purtat în luptă, în războaiele pentru apărarea pămîntului dintre Carpaţi, Dunăre şi Mare, peste care se desfăşura implacabil curcubeul lui Zamolxe. El reprezenta pentru daci nemurirea. Stindardul dacic, reprezentat de balaurul cu cap de lup, cu o compoziţie coloristică în cele trei culori româneşti, culorile dominante ale curcubeului Zeului Zamolxe, i-a încurajat pe daci în războiul cu romanii din anii 101-102 era noastră. Basoreliefurile dăltuite pe Columna lui Traian demonstrează, în mod evident şi documentar, cît erau de preţuite şi iubite simbolurile şi însemnele militare, de către strămoşii Poporului Român. Columna lui Traian a făcut nemuritor steagul dacilor, la fel de vechi ca şi neamul tracilor, imaginea sa cu dragonul desfăşurat fiind încrustată pe Columnă şi dăinuind peste veacuri, pentru veşnica aducere aminte despre daci, care au avut curajul să îi înfrunte pe romani, cea mai puternică forţă a timpului. Dacii au fost imortalizaţi pe Columnă, nedespărţiţi de steagul lor, într-un simbol care atestă statornica lor hotărîre de a învinge şi de a deveni nemuritori, prin ridicarea la Zamolxe. Romanii au preluat culorile stindardului cu balaur al dacilor, între însemnele militare ale Imperiului Roman. Mitul şi însemnele dacilor au supravieţuit în istoriografia Occidentului, care în procesul formării popoarelor şi statelor medievale, pe ruinele Imperiului Roman, au devenit însemne proprii purtate în lupte peste o mie de ani. Balaurul zburător dacic a devenit dragon sub sigiliul Romei. Simbolurile străvechiului balaur dacic au fost preluate de către creştinismul biruitor în Europa, în condiţiile şi împrejurările vitrege, în care s-a format şi s-a afirmat Poporul Român. În Europa Secolelor VI-XI, stindardul cu balaur a continuat să reprezinte cavalerismul şi virtutea eroică romană, fiind preluat şi folosit ca însemn militar. Steagul cu balaur a fost folosit în Imperiul Roman de Răsărit chiar şi la sfîrşitul Secolului al XII-lea, atît de către trupele imperiale, cît şi de către vlahii din Peninsula Balcanică. După 20 de veacuri, constatăm cu mîndrie că sîntem moştenitorii acelei simbolistici, cea mai veche dintre toate. În momentele de restrişte din Istoria lor, românii au fost însoţiţi şi îmbărbătaţi de Tricolor, iar culorile sale ne-au redat încrederea şi credinţa în bine. De aproape două milenii, Tricolorul ne vorbeşte într-o limbă tăcută, dar pe care o înţelegem pe deplin, ne dezvăluie şi ne transmite mesajele vremurilor trecute şi ne oferă speranţa şi imaginea unor timpuri noi, mai bune. El ne îndeamnă să venerăm şi să purtăm în suflet cele trei culori, ca pe o icoană sfîntă a Patriei şi a Neamului Românesc. Culorile Tricolorului sînt sfinte şi reprezintă:

Roşu (glorie) – simbolizează mărirea, bravura şi generozitatea, sîngele vărsat de eroii noştri în lupte, puterea de viaţă şi energia strămoşilor. Este o dovadă de distincţie, făcînd parte din componenţa stemelor princiare.

Galben (aur) – este simbolul forţei, al bogăţiei şi purităţii, reprezentînd holdele aurii de grîu ale românilor.

Albastru (azur) – reprezintă aerul şi simbolizează blîndeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă ale românilor.

Stema istorică a României exprimă realizarea unor aspiraţii înalte, pe care un stat şi un popor le-au urmărit în decursul Istoriei. Ea rămîne simbolul fiinţei istorice şi politice. Stema României reprezintă şi originea ţării noastre, simbolizînd situaţia politică şi teritorială rezultată în urma nesfîrşitelor lupte pentru independenţă, integritate, unitate şi solidaritate. Stema are în compoziţia sa însemnele teritoriilor româneşti din provinciile istorice ale României – Ţara Românească, Moldova, Oltenia şi Banatul, Transilvania şi Dobrogea.

(va urma)

Dipl. ec. PETRE RĂCĂNEL

BRÎNDUŞA TURBATU BORDEIANU

COMENTARII DE LA CITITORI