Oglinda (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

– cu cinism, despre etnogeneza unui popor atipic –
Motto: ,,Oglinda cînd ţi-a arăta/ Întreagă înfăţişarea ta,/ Atunci şi tu, ca mine,/ Te-ai închina la tine”. (ALECU VĂCĂRESCU, 1769-1798)

* Conflictele de azi, dintre partide, sînt o continuare a conflictelor boiereşti de odinioară. Jelaniile boierilor, cu jalba în proţap, la Sublima Poartă au fost înlocuite, astăzi, cu vizitele, secrete sau la lumina zilei, pe la ambasadele occidentale din Bucureşti. Cîtă dreptate avea Panait Istrati cînd scria: ,,Buruiana omenească, cu cît e mai nefolositoare, cu atît ştie să se apere mai bine”.
* Zice-se că la întrebările fundamentale ,,De ce?” şi ,,În ce scop?”, legate de etnogeneză, care ne-au rezervat un loc în Univers, românii au găsit un singur răspuns: ,,D-aia!”. Iar cînd a fost vorba de atîţia care au venit cu pretenţii prin aceste locuri, noi ne-am apărat: ,,Dă-i, bă, în mă-sa!” şi i-am lăsat să ne ia pămîntul, şi apa, şi tot. Aşa se explică de ce am ajuns unde am ajuns. Şi ce dacă? Merge şi aşa!
* ,,Un tîmpit mai mare ca mine nu cred că există. Să faci 13 ani de puşcărie pentru un popor de idioţi…” (Petre Ţuţea, după alegerile generale din 30 mai 1990). La o jumătate de an după ce strigaseră în stradă ,,Jos comunismul!”, românii i-au ales tot pe comunişti, ca să-i conducă. Şi să-i fure.
* ,,Cultura este puterea popoarelor” (Eminescu). Un veac mai tîrziu, Mircea Eliade îl completează: ,,Un popor oprimat nu supravieţuieşte decît prin cultură”. Şi dacă mai scriem, în adaos, că viaţa fără cultură nu e viaţă, credem că am fost destul de elocvenţi. Cu toate acestea, un grup de aşa-zişi tehnocraţi, năimiţi de Söröş, a inventat tot felul de burse de pregătire pentru nişte agitatori aleşi pe sprînceană (profesori, scriitori, jurnalişti, istorici). Pe urmă, le-au ordonat să iasă în plublic şi să ceară scoaterea Limbii Române, a Latinei şi a Istoriei naţionale din programa şcolară. Bine-bine, ăia sînt nişte ticăloşi de care este plină istoria noastră. Dar de ce tac populaţia, Academia Română, universităţile, studenţii, elevii şi presa? Fiindcă sînt români, d-aia!
* Iată încă un paradox. În 1907, ţăranii s-au ridicat din mormîntul brazdei şi şi-au recăpătat statura de zei. Însă nu simpli zei muritori, ci zei răzbunători. ,,Hai, române, la omor!” e strigătul de luptă al ţăranilor noştri, creatori ai eternităţii româneşti. După un veac, însă, urmaşii acelor zei, în loc să-şi apere limba, obiceiurile, tradiţiile şi religia, nu mişcă un deget să se opună globalizării (plănuită de SUA), care face toate eforturile să le distrugă.
* Românii nu sînt decît o turmă de oi pe care le doare ugerul cînd nu sînt mulse la timp.
* România modernă s-a făurit sub 4 dictaturi: dictatura regală, dictatura legionară, dictatura antonesciană şi dictatura comunistă. În schimb, de 26 de ani, de cînd cu aşa-zisa democraţie, s-a instalat haosul şi există pericolul să dispărem de pe harta Europei.
* Arc peste timp: ,,De la Nistru pîn’ la Tisa…” şi ,,Români, vă ordon treceţi Prutul!”.
* Premiul Oscar – 2016. Cinematografia noastră îşi încearcă norocul cu filmul de lung metraj ,,Jefuirea României”. Scenariul şi regia: Traian Băsescu. Un bişniţar de port. Un criminal de drept comun. Un jeg şi o drojdie. Un derbedeu… Dar dacă ar mai candida mîine la Preşedinţie, ar mai cîştiga o dată. Cine poate pătrunde acest mister? Şi, totuşi, sîntem poporul care l-a dat pe Eminescu…
* ,,Învaţă-te să trăieşti cu puţin, căci puţinul nu-ţi va lipsi niciodată” (ursitoarele, la naşterea Poporului Român).
* ,,Americanii. În primul şi în cel de-al II-lea război mondial, ei au venit la sfîrşit şi au luat caimacul. Astăzi, americanii nu mor în război. Sînt superînarmaţi. Dau lovituri zdrobitoare. La ei, cine face economii la muniţie dă socoteală în faţa Senatului” (Petre Ţuţea).
* România este o ţară cucerită, pas-cu-pas, de mdediocrităţi şi de escroci. În timpul acesta, românii ce fac? Dorm pe ei. Atunci, să le fie somnul dulce. Sub glie, taică, şi sub cruce…

Sfîrşit
PAUL SUDITU

COMENTARII DE LA CITITORI