PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI

in Editorial

Stimaţi compatrioţi,
cu fiecare an care trece ne îndepărtăm tot mai mult de Naşterea Mîntuitorului nostru Isus Christos, dar ne apropiem, la fel de mult, de cea de-a doua venire a Sa.
Întreaga noastră existenţă se desfăşoară între Crăciun şi Paşte, care sînt coperţile de aur ale Cărţii Vieţii, sînt stelele duble care călăuzesc umanitatea de 2.000 de ani. Încercaţi să vă imaginaţi cum ar fi viaţa noastră fără bucuria Crăciunului şi a Paştelui, fără parfumurile şi culorile acestor Sărbători dumnezeieşti. Ar fi ca un calvar, ca un drum în noapte, fără nici un popas, fără nici o lumină. Iubim atît de mult Crăciunul şi Paştele şi pentru că ele ne fac să redevenim copiii care am fost, şi pe ecranul memoriei defilează, din nou, părinţii noştri şi alte fiinţe dragi, care ne-au făcut să fim ceea ce sîntem azi. Naşterea pruncului Isus ne impresionează pe toţi, pînă la lacrimi, fiindcă totul părea la început a fi împotriva Lui, aparent El n-avea nici o şansă, fiind urmărit de călăii lui Irod, ca să fie ucis – pentru ca, pînă la urmă, totul să participe la minunea dumnezeiască a naşterii Lui: şi refugiul Mariei într-un staul de vite, şi răsuflarea caldă a dobitoacelor firii, care l-au adoptat imediat ca pe stăpînul lor şi al lumii întregi, şi cei trei Magi călăuziţi de-o stea, care i-au depus la picioare Aur, Smirnă şi Tămîie, şi jubilaţia pămîntului şi a cerului, care au dat de veste tuturor că atunci S-a născut Mesia, Fiul lui Dumnezeu, din pricina căruia Istoria Lumii se va scrie altfel şi păcatele noastre vor fi răscumpărate.
Gloria in excelsis Deo – ceea ce în traducere înseamnă Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte! A mai clipit Dumnezeu din ochi şi au mai trecut un an, un veac, un mileniu din existenţa noastră. Dumnezeu există, cu adevărat, şi fiecare fiinţă umană, oricît de umilă ar fi, are semnele sale, care îi spun că Demiurgul e Tatăl nostru, că trebuie să fim adepţii Teoriei Creaţioniste, nu ai aberaţiei Evoluţioniste, că morţii noştri, scumpii noştri morţi, sînt bine acolo unde sînt, în lumea de dincolo, şi că noi, cu toţii, facem parte
dintr-un plan divin. Istoria a demonstrat că Umanitatea nu face nimic întîmplător, rînd pe rînd a renunţat la idoli şi zei creaţi artificial, la teorii şi simboluri inutile, abandonînd în ruină atîtea şi atîtea civilizaţii şi imperii depăşite. Numai Biserica Creştină rezistă, de 2.000 de ani, intrînd acum în Mileniul III, fiindcă Isus e Calea, Adevărul şi Viaţa. Milioane de oameni nu şi-ar fi vărsat sîngele, de-a lungul a zeci de generaţii, uneori în chinuri groaznice, dacă nu aveau credinţa că Isus a existat, cu adevărat, şi că El merită totul, inclusiv jertfa supremă.
Astăzi, sînt chemat să vă spun un mesaj. Dar cu mult mai de preţ e mesajul pe care mi-l spuneţi voi mie, şi eu pun urechea pe inima voastră, pentru a-l auzi mai desluşit. Frînturi din comorile noastre intime, care ne fac să ne simţim bine, îmi vin în minte acum, cînd vă vorbesc: „Afară ninge liniştit/ Şi-n casă arde focul”… „Moş Crăciun cu plete dalbe”… „Bună dimineaţa la Moş Ajun”… „Astăzi s-a născut Christos/ Mesia, chip luminos/ Lăudaţi şi cîntaţi/ Şi vă bucuraţi”… sau celebra Rugăciune a inimii, fiindcă se rosteşte în ritmul bătăilor inimii, făurită de călugării de la Muntele Athos acum mai mult de 1.000 de ani, şi pe care e bine s-o rostim în gînd ori de cîte ori avem prilejul: „Doamne Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”.
Fie binecuvîntată Naşterea Mîntuitorului! Fie binecuvîntat Pomul de Crăciun, cu globurile lui scînteietoare şi beteala sa argintie, cu jucăriile şi cărţile colorate ale copilăriei! Fie binecuvîntată zăpada viscolită de afară, care ne face să preţuim mai mult renaşterea primăverii! Fiţi binecuvîntaţi voi, fraţii şi surorile mele, care suferiţi acum pe un pat de spital, sau într-o încăpere sărăcăcioasă, dar cu toţii trăiţi în speranţa că ziua mult aşteptată a izbăvirii este aproape! Fie binecuvîntată întreaga Naţiune Română, creştinată încă din Secolul I, de către întîiul chemat de învăţătorul Isus, Apostolul Andrei! În numele Partidului România Mare, care luptă ca un martir pentru biruinţa
idealurilor creştine şi naţionale, vă urez, tuturor, un Crăciun Fericit! La Mulţi Ani!
CORNELIU VADIM TUDOR
(Text citit la Radio România)

COMENTARII DE LA CITITORI