Patria e totul

in Poeme

Patria e totul! Viaţa noastră scurtă

se cuvine veşnic a i-o închina

ea e caldul pîntec de împărăţită

zămislind sub cea mai norocoasă stea

ea e timp şi spaţiu, prin urmare matca

celui mai de taină şi străvechi aluat

cîntec e şi casă pusă pe lemn verde

e izvorul firii cel netulburat

 

Patria e mîna cu miros de ambră

care chiar cît sîntem încă nenăscuţi

ne sădeşte-n palme nobil cultul muncii

iar în piept sămînţa marilor virtuţi

este graiul dulce ce-l vorbim, e pilda

ferecată-n aur prin letopiseţi

este cerul care-atît ne-a plîns de milă

că s-a scurs pe zidul de la Voroneţ

 

Multe osteninţe i-au cernut făptura

de-ar putea pămîntul cîte-ar glăsui!

şi-n atîtea rînduri foamea de-a fi liberi

a gustat din carnea bravilor săi fii

pîine frîntă-n colţuri la ospeţe scumpe

a fost ea, preasfînta, vrednica de dor

azi am strîns-o toată în ştergarul nostru

căruia îi spunem, simplu, Tricolor

 

Patria e însuşi faptul că ne doare

neputinţa vorbei cînd vorbim de ea

este coriandrul înflorit de care

pururi văzul nostru nu s-o sătura

biruit-au gîndul de am scris aceasta

eu, preasupusul ei cel mai de rînd –

patria e rostul milenar al nostru

pe acest mirific astru de pămînt

 

 

Corneliu Vadim Tudor

Păreri și opinii