Pildă creştină

in Pagină creştină

Corneliu, centurionul roman, era un bărbat bogat şi de descendenţă nobilă. El avea o poziţie de încredere şi cinste. Păgîn în ceea ce priveşte naşterea, pregătirea şi educaţia, prin legăturile sale cu evreii, căpătase o cunoaştere a adevăratului Dumnezeu şi I s-a închinat, arătînd sinceritatea credinţei sale prin mila faţă de cei săraci. ,,El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu“ (Fapte 10,2). Corneliu nu cunoştea Evanghelia aşa cum fusese descoperită în viaţa şi moartea lui Christos, dar Dumnezeu i-a trimis o solie direct din cer şi, printr-o altă solie, l-a trimis pe apostolul Pavel să-l viziteze şi să-l instruiască. Corneliu nu se alăturase bisericii iudaice, pentru că ar fi fost privit de către rabini ca fiind păgîn şi necurat; dar Dumnezeu i-a citit în inimă sinceritatea şi a trimis mesageri de la tronul Său, ca să se alăture slujitorului Său de pe pămînt, în lucrarea sa de a duce vestea cea bună acestui ofiţer roman. Şi astăzi Dumnezeu caută suflete în acelaşi fel, atît printre cei mari, cît şi printre cei de condiţie umilă. Există mulţi asemenea lui Corneliu, oameni pe care El doreşte să-i aducă în legătură cu biserica Sa. Aceştia simpatizează cu poporul Domnului. Dar legăturile pe care le au cu lumea îi ţin cu putere. Aceşti oameni au nevoie de curaj moral pentru a lua poziţie alături de cei de condiţie umilă. Ar trebui depus un efort deosebit pentru aceste suflete, care se află într-un aşa de mare pericol din cauza răspunderilor şi relaţiilor lor.

G. WHITE

Păreri și opinii