Pildă creştină

in Pagină creştină

Într-o zi, un credincios se plimba printr-un cimitir, privind mormintele. Ajunse, astfel, în dreptul unei cruci, pe care era scris numele mortului, iar dedesubt se aflau aceste cuvinte: „Am murit în vîrstă de 70 de ani, dar
n-am trăit decît trei ani. Nu faceţi ca mine!“. Credinciosul rămase nedumerit. Neputînd să-şi lămurească înţelesul acestor cuvinte, merse la preot şi-i spuse întîmplarea. Preotul zîmbi, şi-i răspunse:
– Iată, prietene, ce înseamnă aceste cuvinte. Mortul a fost cu totul necredincios pînă cu trei ani înainte de a muri – şi numai atunci a ajuns la credinţă. Şi atît de rău i-a părut de cei 67 de ani petrecuţi departe de Dumnezeu, încît i-a socotit morţi, şi numai pe cei trei de la sfîrşit i-a ţinut drept vii.
Credinciosul a plecat lămurit, şi a ridicat slavă lui Dumnezeu pentru încă o învăţătură pe care a primit-o.

Păreri și opinii