Pildă creştină: Bucuria mîntuirii

in Pagină creştină

Cu mulţi ani în urmă, în oraşul Cezareea locuia un ofiţer roman pe nume Corneliu. El era cucernic şi temător de Dumnezeu. În vremea aceea se găseau printre păgîni multe suflete dezgustate de slujirea la idoli şi pe care Dumnezeu le pregătea pentru lucruri mai bune. Evlavia lui Corneliu se vedea în viaţa sa. Întreaga lui casă se temea de Dumnezeu ca şi el; ba chiar în ceata de ostaşi avea soldaţi cucernici: dovada influenţei pe care o avea asupra celor din jur. El făcea multe milostenii poporului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Corneliu era deci un om cu inima îndreptată spre Dumnezeu; dar nu în aceasta stă mîntuirea. Corneliu nu era mîntuit prin evlavia, milosteniile şi rugăciunile sale. Unicul Mîntuitor era şi este Domnul Isus. Pentru auzirea Evangheliei, Dumnezeu s-a folosit de apostolul Petru, pe care l-a trimis la Corneliu. Aceasta a fost o întîlnire binecuvîntată, căci Duhul Sfînt a lucrat cu putere prin cuvîntarea apostolului. Petru a vestit Evanghelia, vestea bună cu privire la Domnul Isus. Le-a spus cum Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Acest mesaj primit în inimă cu sinceritate de către Corneliu şi cei din casa lui a adus acolo bucuria mîntuirii prin credinţa în Mîntuitorul. Şi acelaşi lucru se poate petrece şi cu cititorul nostru.

COMENTARII DE LA CITITORI