Pildă creştină: Impactul cuvintelor

in Pagină creştină

Cuvintele au o putere incredibilă. Ele pot răni sau vindeca. Rareori, tăcerea face rău, însă vorbirea este de multe ori o urgie, mai ales cînd este o flecărie (pălăvrăgeală). Tăcerea este înţelepciune; apele liniştite sînt adînci.
Cei care ne aud sînt mult influenţaţi de cuvintele noastre. Avem o mare responsabilitate; de aceea să avem grijă ce iese din gura noastră! Cuvintele pot răni. Ele sînt caracterizate ca săgeţi, suliţe, cuţite şi săbii. Dacă aceste instrumente puternice sînt mînuite greşit, pot tăia, răni sau chiar ucide. Ele pot diviza familii şi nărui reputaţii. Se spune despre Penina că o înţepa deseori pe Ana prin vorbirea ei (1 Samuel 1.6). Cuvintele, care critică, judecă, înjosesc, sînt unelte ale lui Satan, care este numit „acuzatorul fraţilor noştri“.
În ciuda potenţialului distructiv al cuvintelor, adevărul minunat este că, de asemenea, cuvintele pot vindeca. Ele pot fi ca un leac alinător, sau ca raza soarelui strălucitor. Totul depinde de starea inimii celui care vorbeşte: „Căci din prisosul inimii vorbeşte gura“ (Matei 12.34). În şcoala Domnului şi Mîntuitorului nostru putem învăţa să vorbim în mod constructiv.

COMENTARII DE LA CITITORI