Pildă creştină – Sfaturi

in Pagină creştină

* Dacă nu ai cu cine vorbi despre problemele tale, vorbeşte cu Dumnezeu, care este tot timpul prezent şi disponibil.
* Dacă necazurile te copleşesc, încredinţează-ţi viaţa şi viitorul tău lui Dumnezeu. Nici o problemă nu este prea mică pentru El şi nici prea mare ca să-i facă faţă.
* Vino cu sinceritate la Mîntuitorul şi vei găsi odihnă pentru sufletul tău.
* Înainte să arăţi cu degetul şi să condamni pe altul, adu-ţi aminte că nimeni dintre noi nu este fără păcat şi noi toţi sîntem răspunzători în faţa Creatorului nostru.
* Înainte să te plîngi de greutăţile vieţii, gîndeşte-te la cineva care a murit de tînăr.
* Cînd eşti obosit de sarcinile de serviciu, gîndeşte-te că mulţi doresc un loc de muncă.
* Încearcă să trăieşti în aşa fel încît să nu te faci remarcat acolo unde eşti, însă să ţi se simtă lipsa imediat ce nu mai eşti acolo.
* Nu te ruga numai să scapi de necazuri. Nu te ruga numai să dobîndeşti mîngîiere în suflet. Roagă-te să ţi se dea putere să faci voia lui Dumnezeu în toate situaţiile.

Păreri și opinii