Pildă creştină. Viaţa Mîntuitorului

in Pagină creştină

Un comentator biblic a scris: „Prima remarcă pe care am făcut-o, citind evangheliile, a fost: iată Unul care nu a făcut nimic pentru El Însuşi! Ce minune de a găsi aici, pe pămînt, un astfel de Om! Dumnezeu era singura Lui raţiune de a trăi!“. Ce a fost viaţa Mîntuitorului? O viaţă de activitate neobosită, ca dragostea lui Dumnezeu să fie cunoscută în colţurile cele mai întunecoase ale societăţii, pretutindeni unde erau cele mai mari nevoi. Această viaţă nu se aşeza la adăpost, ferindu-se de starea lumii, ci ea introducea acolo dragostea lui Dumnezeu. Cu cît Domnul Se purta cu mai multă credincioşie, cu atît era mai dispreţuit şi batjocorit; cu cît era mai mare smerenia Sa, cu atît mai puţin era luat în seamă. Dar aceasta nu a schimbat cu nimic comportamentul Său, pentru că El a lucrat numai pentru slava lui Dumnezeu. În toate împrejurările, Christos făcea totul pentru slava lui Dumnezeu, pentru cinstirea Numelui Său. Ce este viaţa Mîntuitorului pentru noi? Un simplu fapt istoric, de care ne amintim la Crăciun şi la Paşte? Dacă în viaţa noastră încă nu ştim că Domnul Isus este un învăţător şi un Mîntuitor venit de la Dumnezeu, pe care trebuie să-L acceptăm în mod personal pentru iertarea păcatelor noastre, sîntem departe de mîntuire.

Păreri și opinii