Poeţi uitaţi

in Lecturi la lumina ceaiului

 

JIUL

 

Jiul are unde repezi

Jiul trece peste lespezi

Jiul se rostogoleşte

Vîlvorează, şerpuieşte…

 

Şi cu graiul de muntean

Intră-n ţară ca oltean.

Intră între munţi regeşti

Tot din locuri româneşti.

 

Valea-i strîmtă şi adîncă

Strînsă-ntre pereţi de stîncă.

El o umple, o străbate

O coboară-n libertate.

 

De la cer şi pînă-n prund

Multe raze mi-l pătrund

El, de-a pururi călător

Duce-n val lumina lor.

 

De pe culmi, de pe pripoare

Codrii freamătă – izvoare

Coborîndu-i. El le-ncape

Ia cu dînsul freamăt, ape…

 

Umbra codrilor o ia

De-şi acoperă cu ea

Multe gînduri ce-a adus

De la fraţii din Apus.

 

Gînduri mari de dor, de jale

Le dezvăluie devale.

Şi pe valuri, şi pe unde

Pîn’ ce Dunărea-l ascunde.

N. RĂDULESCU-NIGER

(Poezie reprodusă din revista ,,Albina“, decembrie 1901)

COMENTARII DE LA CITITORI