Pogorîrea Sfîntului Duh

in Poeme

Suflare de viaţã pentru un Sfînt Legãmînt
E Ziua cea Mare, pe aripi de vînt
Cãci Duhul coboarã pe bulburi de foc,
În Ziua cea Sfîntã ce vine ad hoc.

Iar Sfinţii Apostoli litanii rostind,
Privesc în credinţã pe Duhul venind
Pe creştete alese sînt oaze de har,
Cetatea cea Sfîntã ce n-are hotar…

Şi plini de Duh Sfînt în grai nou vorbesc,
Pe Domnul Christos Îl propovãduiesc,
În limbile lumii se-aude profund
Cum Vestea cea Bunã se-nalţã curînd…

Iar Petru verhovnicul cu glasul de clopot,
Cuvinte profetice rosteşte în ropot:
Christos este viaţa şi moartea nu-i moarte,
Prin El de iubire de-a pururi avem parte!

Biserica Sa azi în Duh Sfînt se zideşte,
Cuvîntul promis acum se-mplineşte,
Popoarele lumii Treimii slujesc:
În Tatãl, în Fiul şi-n Duhul trãiesc !

Preot dr. Emil Nedelea Cãrãmizaru

COMENTARII DE LA CITITORI