Polemici « Controverse Maestrul Sabin Păutza – compozitor, dirijor şi profesor în SUA

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

În materialele mele documentare – mii de pagini – am găsit eseuri impresionante, legate, „aere perennius“, de activitatea polivalentă a artistului cu flacără de geniu Sabin Păutza, cel venit din judeţul Caraş- Severin şi format la Universitatea de Muzică din Bucureşti şi din Iaşi; în punctul culminant al vieţii, el s-a impus în SUA, dar şi în vestul Europei, prin măiestria sa, demnă de o sinceră preţuire. Pentru a prezenta publicului larg activitatea maestrului din Banatul Montan, din suita eseurilor dedicate „clasicului în viaţă“ Sabin Păutza, cel omagiat, atît de public, cît şi de muzicologi de prestigiu, citez următoarele: ,,Născut în 8 februarie 1943, la Cîlnic – Reşiţa, compozitorul, dirijorul şi profesorul Sabin Păutza a urmat cursurile Liceului de Matematică din Reşiţa, studiind muzica, în paralel, cu Carl Tirier şi Katerin Szöguy. În anul 1965 a absolvit Conservatorul de Muzică «Ciprian Porumbescu», din Bucureşti, unde s-a bucurat de îndrumarea unor profesori de prestigiu, precum Marţian Negrea, Tudor Ciortea, Ion Dumitrescu, D.D. Botez, Marin Constantin, Emilia Comişel, Ştefan Niculescu, Aurel Stroe. S-a specializat, apoi, în compoziţie şi dirijat, la Academia Chigiana, din Siena (Italia), cu Franco Donatoni, Bruno Maderna şi Franco Ferrara. Între 1966 şi 1984, activează ca profesor de armonie, dirijat şi orchestraţie, la Conservatorul «George Enescu», din Iaşi, precum şi ca dirijor al orchestrei simfonice şi al Coralei «Animosi», a Conservatorului. Cu aceste formaţii a concertat în ţară, dar şi peste hotare – «Bydgoszcs International Festival» (Polonia), «Internationales Jugendfestspieltreffen Bayreuth» (Germania). Din anul 1984 se stabileşte în Statele Unite, unde este numit, prin concurs, director artistic şi dirijor principal al celei mai vechi orchestre din New Jersey, «Plainfield Symphony», unde lucrează şi în prezent. Dirijează frecvent în Europa, SUA şi Australia şi, adeseori, este invitat să predea cursuri de măiestrie la diferite universităţi americane şi europene, precum Atlan Institute, din New York, N.Y. University şi Universitatea Emanuel.

A obţinut numeroase premii şi distincţii româneşti şi internaţionale, printre care: Premiul «George Enescu», al Academiei Române, Premiul Uniunii Compozitorilor din România, Marele Premiu al Televiziunii Române, premiul «Rudolph Nissin», al ASCAP, şi, cel mai recent, Marele Premiu «Doctor Martin Luther King Jr.». Activitatea sa internaţională, ca dirijor şi compozitor, i-a adus titlul onorific de Doctor în Muzică, decernat de London Institute for Applied Research, titlul de «Doctor Suma Cum Laudae», acordat de Academia de Muzică «G. Dima», din Cluj, precum şi titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşului Plainfield. Sabin Păutza a dirijat în cele mai renumite săli de concerte din Statele Unite, Europa şi Australia («Carnegie Hall», din New York, «Santa Cecilia», din Roma, «Philharmonic Hall», din Sidney etc.). Numele său figurează, alături de cei mai mari muzicieni ai lumii, în «Who’s Who in Music», publicat la Cambridge (ediţiile 1980-1984-1992-1996-2000) şi în volumul «2000 de americani notabili», publicat de American Biographical Institute.

Sabin Păutza este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, al ASCAP (Uniunea Compozitorilor Americani) şi al Biroului de Consilieri, din cadrul Institutului Biografic American. Compoziţiile sale, în totalitate, sînt publicate de către Editura «San Nicobian», din New York, iar firma „Swift Music Group» (SUA) editează, în prezent, seria «Opera Omnia» a compozitorului, din care au apărut deja primele 10 compact discuri“.

Despre înzestrarea sublimului muzician – creator al coralei „Animosa“ şi al remarcabilei orchestre din Plainfield (SUA) – s-a scris mult, foarte mult. Am ales următoarele fragmente, reprezentînd impresionante ecouri critice: „Avem în Sabin Păutza – scriam eu – imaginea unui maestru al generaţiei sale, cînd liric şi pur, precum apa cristalină a unui pîrîu din Munţii Semenicului, cînd tumultuos şi plin de vigoare, de «o tinereţe fără bătrîneţe», ca-n basmele Poporului Român. Sabin Păutza este una dintre tulburătoarele personalităţi muzicale ale Patriei, arta sa contopindu-se, pînă la identificare, cu spiritualitatea acestui «neam de cîntăreţi», a cărui însuşire esenţială este, indiscutabil, vitalitatea, parcă simbolic cununată cu… acel ceva, specific prospeţimii unei naturi dezmierdată de o «ploaie de miresme»… “.

Pe un disc comun (Paul Constantinescu, Doru Popovici şi Sabin Păutza), ST-ECE 03974 , Sabin Păutza figurează cu „Jocuri III“, o lucrare alcătuită „din mai multe părţi contrastante, în care se conturează o muzică pastorală, ce ne duce cu gîndurile la sensul profund al cuvintelor lui Lucian Blaga: «Un anume spaţiu vibrează într-un cîntec, fiindcă acesta există undeva şi într-o formă oarecare, în chiar substraturile sufleteşti ale cîntecului» (Doru Popovici)“.

Din presa străină cităm: „Mai mulţi critici muzicali aduc numele lui Sabin Păutza în legătură cu cel al lui Leonard Bernstein, plecînd de la realitatea că, în secolul nostru, puţini compozitori au reuşit să-şi dirijeze cu măiestrie propriile compoziţii, fiind, în acelaşi timp, şi interpreţi. Leonard Bernstein a fost unul dintre cei care au reuşit să îmbine aceste ipostaze, Sabin Păutza fiind socotit un al doilea astfel de «caz». Şi stilul acestuia se recunoaşte în activitatea componistică şi dirijorală a muzicianului român. Sabin Păutza este un artist multilateral, purtînd pecetea stilului lui Bernstein. Gesturile sale precise şi expresive vorbesc în mod clar şi dau naştere unei interpretări pline de entuziasm“. Jurnalistul recunoaşte ambiţioasa forţă a artistului de origine română, ,,pentru care, ceea ce este cel mai bun nu este îndeajuns de bun…”. (Harold Müller, Wuppertal – Germania).

,,Sabin Păutza întruneşte calităţile unei reprezentări viguroase şi sigure, pînă la nivelul unei expresivităţi intense, capabilă să creeze un spaţiu muzical în expansiune” (din ,,Le Dauphiné Libéré”, Avignon – Franţa).

Încheiem, citînd din finalul unui eseu despre Sabin Păutza: „Palmaresul său este impresionant, evoluţia sa – spectaculoasă. Este destul să amintesc că, la nici un an după ce debarcă într-o lume cu totul necunoscută, cu o valiză şi cu «handicapul» unei limbi necunoscute, folosindu-se de limbajul universal al muzicii, «după un singur an de şedere în SUA» – cum scrie în ziarul «Universul» (al lui Aristide Buhoiu), sub titlul «Bravo, Sabin Păutza!» – bilanţul apreciatului nostru compatriot este strălucit: 5 din cele mai importante compoziţii ale sale au fost achiziţionate de «Boston Public Library», el fiind intens solicitat şi ca orchestrator”. Acelaşi autor consemnează performanţa lui Sabin Păutza, care, tot la un an după descinderea sa în Statele Unite, ,,este premiat la un prestigios concurs internaţional de compoziţie, desfăşurat la Salt Lake City, în Utah, la care au participat peste 100 de compozitori, din 17 ţări, între care Japonia, Austria, Germania, Canada, Argentina. La proba rezervată lucrărilor instrumentale, Sabin Păutza s-a numărat printre laureaţi, obţinînd un Premiu Special al Juriului, pentru «Cinci piese pentru orchestră mare». Sabin Păutza este un artist al lumii…“.

DORU POPOVICI

  1. S. – În cadrul instituţiilor muzicale – mai ales în cazul filarmonicilor şi al teatrelor de operă, din Vestul european – există un director artistic. După succesele extraordinare, repurtate de Sabin Păutza în Europa şi peste Ocean – el deţinînd cetăţenia americană –, odată cu intrarea în categoria celor de vîrsta a treia, maestrul s-a decis să se reîntoarcă în ţara natală şi să lupte pentru obţinerea unui post de director artistic, la Filarmonica „Banatul“, din Timişoara. În acest scop, s-a prezentat la concursul organizat de instituţie, dar, spre indignarea întregii lumi muzicale din România, în locul său a fost preferat fagotistul mediocru Ion Coriolan Gârboni! Revoltat de această situaţie, Diodor Nicoară, un susţinător ardent al lui Sabin Păutza şi unul dintre cei mai apreciaţi dirijori corali – despre a cărui infinită măiestrie au scris Ion Românu, D.D. Botez, Mircea Popa, Nicolae Boboc, Marin Constantin, Ion Dumitrescu, Gheorghe Dumitrescu, I. D. Chirescu, Zeno Vancea, Sabin Drăgoi şi alte mari autorităţi ale lumii muzicale româneşti – şi-a cerut pensionarea, înainte de termen, în semn de protest. După acest gest întristător, noul director al instituţiei i-a interzis lui Diodor Nicoară să mai dirijeze Corul Filarmonicii „Banatul“! Subliniem că, prin arta maestrului Diodor Nicoară, Filarmonica din Timişoara a intrat într-un capitol de temelie al Istoriei muzicii româneşti.

 

Microsioane

Dovadă

Trebuie să ţină foarte mult la serviciile pe care i le aduce, dacă acestui porc stăpînul i-a pus belciug de aur.

Surpriză

Cînd cercul s-a făcut pătrat, s-a rostogolit.

Librărie

– Ceva nou?

– Vînzătoarea.

Marele letopiseţ

Întîi a fost primăvara

şi pe urmă

poetul şi pictorul.

Dar fără poet şi pictor

niciodată primăvara

n-ar fi existat.

VASILE BĂRAN

COMENTARII DE LA CITITORI