Publicăm, în premieră absolută, un document literar excepţional, o veritabilă oglindă a epocii

in Lecturi la lumina ceaiului

ADRESELE ŞI TELEFOANELE SCRIITORILOR, ÎN ANUL 1958

 

* Achiţei Gheorghe – Str. Furtună 10 – 13.94.07

* Albu Florenţa – Str. Popov 32 – 63.82.81

* Almaş (Ailincăi) D. – Str. Gabriel Péri 6 – 13.29.63

* Andriţoiu Alexandru – Str. Romulus 10, et. 2, ap. 6 – 21.41.19

* Anghel Paul – Str. Banului 3 B – 15.38.54/51.75.39

* Anton Costache – Bd. Dinicu Golescu 31, bl. 1, sc. A, ap. 19

* Arghezi Baruţu (Iosif Teodorescu) – Mărţişor 26 – 23.36.98

* Arghezi Tudor – Bd. Aviatorilor 70, Raion 30 Decembrie – 17.37.97

* Argintescu-Amza N. – Str. Pictor Grigorescu 2 – 14.57.41/14.68.57

* Arhip Ticu Sevastia – Str. Sf. Constantin 13 A, Raion 16 Februarie

– 14.57.41

* Arsene Maria Artur – Şos. Ştefan cel Mare 25, bl. 28, sc. A, et. 1, ap. 5 (Raion 1 Mai) – 21.74.07/12.44.92

* Baconsky Anatol E. – Str. Dionisie Lupu 12-14, Raion 30 Decembrie

– 16.35.21

* Bacovia Agatha – Str. G. Bacovia 63 – 63.15.44

* Băieşu Ion – Bd. Miciurin 11, sc. B, et. 7, ap. 29 – 17.65.11

* Balaci Alexandru – 13.59.95

* Bălan Dodu Ion – Str. M. Eminescu 56 – 51.51.36/Red. 11.38.51

* Balş Teodor (Bălăşescu Emilian) – Bd. Văcărescu 22 A – 12.98.04

* Baltag Cezar – Str. Roma 13

* Baltazar Camil – Str. Arhitect C. Mandrea 14 – 21.10.58

* Banea Gheorghe – Str. Popov 23 – 14.01.94

* Banuş Maria – Str. Fundaţiei 6 – 12.46.36

* Bănuţă Ion – Str. G. Iliescu 7 – 15.54.37/Ed. 17.70.78

* Banyai László – Aleea Alexandru 7 – 14.70.73

* Baranga Aurel – Str. Batişte 5, et. 3 – 13.09.48

* Barbu Eugen – Str. M. Eminescu 56 – 12.07.42

* Benador Ury – Str. Traian 87 – 22.28.38

* Beniuc Emma – Str. Grădina Bordei 51 (Raion 30 Decembrie)

* Beniuc Mihai – Str. Grădina Bordei 51

* Berciu Ştefan – Şos. Panduri 36 – 14.74.02

* Bercovici Israel – Str. Matei Basarab 31 – 21.74.29/21.33.41

* Berg Lotte – Str. Dionisie Lupu 74 (Raion 30 Decembrie) – 14.80.46

* Berindei Tatiana – Str. Silvestru 6 – 11.61.39

* Bîrlădeanu Victor – Bd. Miciurin 3, sc. A, et. 5, ap. 24 – 17.66.31/21.63.90/1006

* Bîrna Vlaicu – Str. Traian 177 – 16.31.33/Radio 15.39.21/242

* Blok Igor – Bd. Gloriei 74 – 17.62.04

* Bogza Geo – Piaţa Kuibîşev 5 A, et. 3 – 13.82.69

* Boiculesi Valeria – Str. M. Eminescu 29 – 12.40.76

* Boldur Anda – Str. Dionisie Lupu 74 – 16.15.46

* Borănescu-Lahovary C. – Bd. Dacia 1,

et. 6 – 12.84.04

* Botez Demostene – Str. Rahmaninov 27 A – 16.96.71/V.R. 12.07.49/Sc. 18.23.29

* Boureanu Radu – Bd. Kogălniceanu 30 (Raion 30 Decembrie) – 18.69.56

* Brad Ion – Str. Popovici 7 – 18.00.90

* Bratoloveanu Liviu – Bd. 1 Mai 317 – 17.24.24

* Bratu Savin – Bd. Magheru 26 – 14.91.51

* Breitenhofer Anton – Str. Xenopol 3 – N.W. 15.43.14/17.15.97

* Breslaşu Marcel – Intrarea Ştirbei Vodă 2 (Ştirbei Vodă 85) – 15.56.94

* Bucur Marin – Str. Cireşului 7 – 61.76.16

* Bănulescu Ştefan – Calea Griviţei 148

* Calimachi Scarlat – Str. Aviator Mărăşoiu 7 – 15.43.14/Muzeu 11.52.59

* Călin Vera – Bd. Dimitrov 140 – 25.12.70

* Călinescu Gheorghe – Str. Vlădescu 53 – 12.31.56/Inst. 13.59.83

* Călinescu Matei – Intrarea Caragiale 8 – 11.48.23

* Calmîcu Mihail – Str. Răspîntiilor 20 – 11.00.37

* Camilar Eusebiu – Str. Ion Ghica 3 – 13.92.52

* Cartianu Ana – Str. Tudor Ştefan 4, et. 2 (Piaţa Confederaţiei Balcanice) – 12.97.16

* Cassian Iosif – Str. Poenaru Bordea 6 – 15.50.19

* Cassian Nina (Ştefănescu Renée-Anie) – Bd. Bălcescu 9 – 15.12.62

* Casvan Sarina – Str. Dionisie Lupu 53 (Raion 30 Decembrie) – 12.01.45

* Cavarnali Vladimir – Bd. Dinicu Golescu 31, sc. C, et. 1, ap. 68 – 63.73.09/soţia 15.32.00

* Cazaban Alexandru – Str. Judeţului, bl. 17, sc. 4, parter, ap. 107 (Raion 1 Mai)

* Celarianu Mihail – Şos. Iancului 52

* Chinezu Ion – Bd. Mihail Kogălniceanu 6 – 57.58.82

* Chiriţă Constantin –

Str. Cireşului 16 B – 21.67.61

* Cioculescu Şerban – Str. Dr. Turnescu 5 – 15.82.92

* Ciprian Gheorghe – Str. Dr. Furtună 65 – 15.09.75

* Cisek Oscar Walter – Str. Caragea

Vodă 3 – 12.95.02

* Colin Vladimir – Str. Arhitect Mincu 19 – 18.48.37

* Comarnescu Petre – Str. Icoanei 10 – 12.89.54

* Constantin Ilie – Str. Serg. Condurache 37 – Sc. 1024

* Constantin Theodor – Bd. 1 Mai 154, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 9, Raion Griviţa Roşie – 17.50.90

* Constantinescu Ovidiu – Bd. Uranus 122 – 13.61.50

* Corbea Dumitru – Str. Dionisie Lupu 65 – 15.14.78

* Corlaciu Ben – Bd. 1 Mai 327, bl. 12, sc. A, et. 6, ap. 26 – Raion Griviţa

Roşie – 18.75.74

* Cornu Aurora –

Bd. Magheru 34-38 – 13.55.18/14.98.07

* Cosaşu Radu – Aleea Valjan 6 (Mîntuleasa) – 22.25.83

* Coşovei Traian – Str. Nicolae Filipescu 32 – 11.38.43

* Cremene Mioara (Huzum Maria) – Str. Dionisie Lupu 74 – 16.36.35

* Crohmălniceanu Ov. S. (Cahn Moise) – Str. Dionisie Lupu 74, et. 2, ap. 12 – 16.13.08

* Cruceanu Mihail – Str. Rondă 46 – 22.28.06

* Damian (Druckmann) Sami – Calea Griviţei 401 – 18.71.24

* Dan George – Str. Ştirbei Vodă 2, bl. 1, sc. A,

et. 2, ap. 23 – 16.39.07

* Dan Sergiu – Str. Rahmaninov 29, sc. C,

et. 6, ap. 20 – 51.41.46

* Daniel Paul – Str. Blaj 39 – 21.66.63

* Davidescu Elena –

Str. Dumbrava Roşie 24 – 12.89.50

* Davidoglu Mihail – Calea Victoriei 101 – 13.39.49

* Delciu (Lambrino) Suzana – Calea Floreasca 33, et. 1 – 12.28.47

* Deleanu Horia – Str. Tokio 12 – 12.75.23

* Deleanu Nicolae – Str. Poet Neculuţă 27 – 21.26.17

* Demetrius Lucia (Cîrstel Lucia-Aurora) – Str. Matei Millo 12 – 13.89.45

* Deşliu Dan – Bd. Aviatorilor 68

* Dimisianu Gabriel – Bd. Ana Ipătescu 15

* Dinu Gheorghe – Str. Th. Ştefănescu 8 – 14.10.61/Uniunea Ziariştilor 16.08.17

* Djentemirov Mihail – Bd. Hristo

Botev 3 – 13.76.31

* Domokos Geza – Str. M. Gorki 1 – 57.44.92/Edit. 11.71.75

* Dongorozi Ion – Str. Sf. Apostoli 61 – 14.66.58

* Dorian Dorel – Str. Val. Branişte 56,

et. 3/7 – 62.04.21/51.89.22

* Dragomirescu Laura – Str. Prof. E. Pangratti 1– 17.34.52

* Drăguşanu Sidonia – Bd. Magheru 12 – 12.46.95

* Dumitrescu Geo – Calea Griviţei 257, Raion Griviţa Roşie – 57.47.60

* Dumitrescu George – Str.

V. Lascăr 149 – 12.13.38

* Dunăreanu Nicolae –

Bd. Dinicu Golescu 31, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 18 – 14.18.42

* Duţescu Dan – Calea Victoriei 208 – 14.18.38

* Eftimiu Elena – Str. Silvestru 50 – 12.27.67

* Eftimiu Victor – Intrarea Dr. Marcovici 9 – 16.35.11

* Elvin B. (Bernstein Elvin) – Str. Belgrad 9 – 14.17.18/12.48.85

* Everac Paul (Constantinescu Petre) – Bd. Magheru 34-36, bl. ASIT, et. 6, ap. 29 – 53.35.76

* Farago Coca – Str. N. Filipescu 50

* Fărcăşan Sergiu – Str. Londra 28 – 12.36.03/Sc. 1006

* Frunză Eugen – Str. Poenaru Bordea 6 – 16.32.74

* Frunzetti Ion – Str. Pietăţii 12, sau Calea Victoriei 11 (Institutul de Istoria Artei) – 63.64.28/14.24.53

* Fulga Laurenţiu – Str. Porumbaru 50 – 18.26.70/V. Mil. 27.25.90

* Gabrielescu Alice – Şos. Ştefan cel Mare 218 – 11.19.31

* Gafiţa Mihai – Str. C. A. Rosetti 25 A – 12.45.44/EPL 11.57.43

* Gafiţa Viniciu – Str. Chopin 7 – 51.13.03

* Galan V. Em. – Str. M. Gorki 18 – 18.60.89

* Gane Nicolae – Intrarea Caragiale 8, et. 2/7 – 11.48.23

* Gane Tamara – Intrarea Caragiale 8, et. 2/7 – 11.48.23

* Gavril (Bîr) Mihai – Calea Moşilor 88 – 13.79.86

* Gavriliu Leonard – Complex Studenţesc Grozăveşti, Bd. Independenţei 204, bl. D, camera 318, sau bl. C, camera 530 – 15.72.06 (Facultatea de Filozofie Bucureşti)

* Georgescu Paul – Str. Sf. Constantin 24 – 14.06.54

* Gheorghe Ion – Str. Al. Odobescu 2

* Gheorghiu Mihnea – Str. Dionisie Lupu 74 – 16.15.46/Cinematograf 18.22.91

* Gheorghiu Ştefan – Str. Haia Lifşiţ 2 – 18.05.59

* Gheorghiu Taşcu – Str. General Broşteanu 33

* Gheorghiu-Pogoneşti Alexandru – Str. Leonte Filipescu 48 – 61.11.94

* Ghilia Ivan Alecu – Str. Beldiman 1, sc. B, et. 1/5, sau Bd. 6 Martie 3, Intrarea A, ap. 12

* Giurgiuca Emil – Magistrala Nord-Sud, bl. 8, Mărăşeşti, et. 4/20, sc. A

* Grecea Ion – Str. Sofia 8 – 17.74.60/Editura Militară 27.25.40/100, sau /141

* Grigorescu Ioan – Bd. Jdanov 32, ap. 5

* Grosu Jean – Calea Victoriei 25 – 14.05.97

* Gruia Călin – Str. Căpitan Ruică 10 – 13.91.32

* Hauser Arnold – Str. B. Delavrancea 2 – Neue Lit. 12.20.40

* Hauser Hedi – Str. B. Delavrancea 2 – 17.60.10/1105

* Hăulică Dan – Str. Lăzureanu 27 A – 13.76.35

* Hobană Ion (Mantaroşie Aurelian) – Bd. Bălcescu 24 – 56.08.54

* Horea Ion – Str. Iulius Fucik 8 – 13.04.67

* Horodincă Georgeta (Cîmpina) – Str. Ştirbei Vodă 74 – 15.89.77

* Huber (Rogoz) Viorica – Str. Clucerului 23 – 17.03.19

* Ianoşi Ion – Birou 15.02.00/185/310

* Igiroşanu Iosif – Str. Petru Maior 10 – 18.64.23

* Ignătescu Constantin – Splaiul Independenţei 58 – 13.81.10

* Iosif (Iuteş) Mira – Piaţa Amzei 7-9 – 16.06.86/revista ,,Teatrul” 14.35.58

* Iosif Petre – Str. Fundaţiei 6 – 12.06.15/M.A.E. 16.68.50

* Iosifescu Silvian – Str. Vasile Conta 7-9

* Iureş Ştefan – Piaţa Amzei 7-9 – 16.06.86/ziarul ,,Scînteia Tineretului” 17.60.10/1736

* Iuteş Gica (Drăgoi Georgeta) – Bd. Bălcescu 23 A, sc. B, et. 3, ap. 29 – 55.55.88/revista ,,Luceafărul” 11.51.54

* Izbăşescu Mihail – Str. Popovici 26 – 17.74.50

* Jebeleanu Eugen – Str. Grigore Mora 36 – 18.27.26

* Jianu Nicolae – Str. Drumea Rădulescu 34 – 23.28.66

* Kernbach Victor – Str. Aviator Protopopescu 1, bl. C 6, et. 9, ap. 40 (Raion 30 Decembrie) – 11.51.74/11.33.10/29

* Kittner Alfred – Str. I. Saita 4 – 54.37.66

* Kornis Else – Str. Olga Bancic 20 – 12.97.30

* Lambrino Aurel – Calea Floreasca 33 – 12.28.47/revista ,,Gazeta literară” 11.39.36

* Lăncrănjan Ion – Calea Griviţei 403, bl. R 2, et. 5, ap. 21 – V. R. 12.20.40

* Langfelder Paul – Calea Griviţei 163-171, bl. J, sc. A, et. 7, ap. 27 – 15.00.74

* Larian Sonia (Löwenstein Ariane) – Str. Printre Gîrle 6 – 53.44.84/V.R. 11.94.91

* Lemnaru (Holtzman) Oscar – Splaiul Independenţei 30 – 13.69.40

* Leu Corneliu – Bd. Dinicu Golescu 31, et. 7, ap. 64 – 23.02.98/revista ,,Luceafărul” 11.51.54

* Leviţchi Leon – Str. Mitropolit Filaret 17 – 23.45.63

* Liman Horia – Str. C. A. Rosetti 43 A – 16.74.65

* Lipatti Valentin – Str. Rahmaninov 48, sc. A, et. 1 – UNESCO 11.33.20

* Lörinczi Ladislau – Str. Alexandrina 17 – 57.52.11/Uj élet. 17.70.30

* Lovinescu Horia – Str. Pictor Iscovescu 38 – 18.69.95

* Luca Eugen – Str. Nicolae Golescu 20 – 18.28.52/17.60.10/195

* Luca Remus – Str. Sultzer 14-16, bl. B, sc. B, ap. 28 (Uzina Kirov) – 54.26.01/V.R. 12.20.40

* Luca Ştefan – Str. Sultzer 14-16 (Uzina Kirov) – 16.33.27

* Ludo Isac – Intrarea 13 Decembrie 2-4, sc. A, et. 2, ap. 5 – 15.05.12

* Lungianu Mihail – Str. Principatele Unite 2, bl. 1, ap. 3, parter – 23.22.25

* Lupan Radu (Raimond) – Str. Sf. Voievozi 53 – 14.74.58

* Luscalov Petre – Teatrul C. Nottara – 16.02.12

* Macovescu George – Str. Herăstrău 32 – 18.67.37/M.A.E. 16.67.82

* Măinescu Tudor – Str. M. Bădescu 18 – 21.31.51

* Maiorescu T. George – Str. C. A. Rosetti 45, et. 6/21 – 18.21.52/17.74.13/16.10.59

* Majtényi Erik – Intrarea N. Ionescu 13 – 17.70.46

* Mancaş Mircea – Str. Mîntuleasa 7, sau Lucaci 101 – 12.72.39/22. 23.92

* Maniu Adrian – 15.65.14

* Manolescu Ion Sofia

* Mantu Lucia (Camelia Nădejde) – Str. Răsuri 26 – 12.66.29

* Manu Dumitru – Str. Bizet, Vila 227, Floreasca – 11.85.41

* Marcian Marcel (Marcus M.) – Str. Spătarului 1 A

* Mărgeanu Nicolae – Str. Popa Nan 137 A, et. 2/6

* Marian B. Paul – Str. Poenaru Bordea 18 – 15.84.22

* Martin Aurel – Calea Griviţei 163, bl. J, sc. A, et. 6, ap. 22 – 17.60.20/1558/acasă 15.15.91

* Martinescu Pericle – Str. Mitropolit Varlaam 128 – 17.43.15

* Massof Ion – Str. Vasile Lascăr 23 – 12.76.93/T. N. 16.75.17

* Mazilu Teodor – Bd. Magheru, bl. D, sc. 1, et. 7. ap. 26 – 11.49.55/Cinematograf 17.06.46

* Meiţoiu Ion – Str. Căpitan Preoţescu 22 – 13.96.91/11.33.18/29

* Méliusz József – Str. Popa Rusu 16 A – 12.77.28

* Micu (Kiss) Dumitru – Bd. Miciurin 13, sc. A, parter, ap. 3.

* Mihăileanu Ion – Bd. Magheru 43 – 12.84.17/Birou 18.21.52

* Mihale Aurel – Str. Tunari 6 – 12.24.31/Cons. Edit. 17.64.38/revista ,,Gazeta literară” 12.94.44

* Milorian Sergiu – Str. N. Golescu 5, et. 2 – 13.31.68

* Mîndra Vicu – Bd. Republicii 72 – 14.05.15

* Mirodan Alexandru – Str. Galaţi nr. 8 – 18.73.53

* Monda Virgil – Str. Brezoianu 9 – 13.60.06

* Moraru Nicolae – Str. Dr. Racoviţă 14 – 14.17.23/Birou 13.16.71

* Movilă Sanda (Aderca Maria) – Str. Sf. Constantin 31 – 15.48.61

* Mugur Florin (Legrel) – Str. Popa Tatu 70 – 14.74.73

* Munteanu Francisc – Str. Ioan Slavici 3 – 15.93.20/Buftea 17.20.20

* Munteanu George – Cinematograf, et. 3 – 14.38.00

* Mureşanu Rusalin – Bd. Dinicu Golescu 31, bl. B.1, sc. B, parter/36 – 13.24.38

* Muşatescu Tudor – Str. L. Cazzavillan 33 – 13.32.27

* Naum Gelu – Str. Vasile Lascăr 48-50 – 12.40.24

* Neagu Fănuş – Calea Griviţei 401, bl. P1, et. 6, ap. 25 – 18.71.23

* Nedelcu Şerban – Str. Logofăt Udrişte 17 – 21.26.79/21.63.29/Red. 17.32.73

* Negulescu Mihai – Şoseaua Vitan 30 – 21.77.40

* Nicolescu G. Constantin – Str. Mihail Cornea 61 – 18.47.43

* Nicolescu Tatiana – Str. Mihail Cornea 61 – 18.47.43

* Nicorovici Vasile – Str. Pitar Moş 29 – 15.69.23

* Nicuţă Tănase – Str. Olga Bancic 17 – 12.06.39

* Nisipeanu Constantin – Str. Sergent Dorobanţu 6 – 17.34.37

* Novicov Mihai – Str. Ştirbei Vodă 68 – 14.91.47/Inst. 13.59.83/Şc. Şt. Gheorghiu 11.78.06/121/soţia – Palatul Pionierilor 14.78.26

* Olteanu Ioanichie – Calea Victoriei 2 (Raionul Tudor Vladimirescu) – 15.90.26

* Olteanu (Utan) Lucia – Piaţa Palatului, bl. 1, Intrarea E – 13.49.84/Cravata Roşie 17.68.52/17.60.10/175

* Oprea Alexandru – Bd. Magheru 34-38, anexă sc. B, et. 2, ap. 5 – Red. 11.38.51

* Oprescu Horia – Str. Bitoliei 22 – Muzeul Literaturii 18.62.44/acasă 11.99.49

* Păltineanu Marcel – Str. Gr. Alexandrescu 73 A – 12.38.92

* Pan Demetru George – Bd. Magheru 43, et. 3, ap. 19 – 12.65.32

* Pană Saşa – Str. Dogarilor 36 – 15.12.66

* Panaitescu Horia – (Editura Tineretului)

* Panaitescu-Perpessicius D. – Str. M. Eminescu 122 – 12.21.72/Muzeul Literaturii 18.62.44

* Pancu-Iaşi Octav – Piaţa Kuibîşev 1 A – 11.52.67

* Papadache Frida – Str. Al. Davilla 45 – 14.11.21

* Papu (Parocescu) Letiţia – Şos. Ştefan cel Mare 1-13, Intrarea A, sc. C, et. 11/87 – 11.22.74

* Paraschivescu Miron Radu – Bd. Magheru 12-14, et. 5, ap. 35, sau 21 – 12.67.29/12.34.08

* Pas Ion – Str. Haia Lifşiţ 2 – 18.03.13/Radio 15.76.81

* Pavelescu Mircea – Calea Victoriei 48-50 – 15.37.32

* Peltz Isac – Str. Traian 21 – 61.17.41

* Petrache Ion – Bd. Magheru 43, et. 9 – 17.96.77/Radio 16.20.80/113

* Petroveanu Mihail – Str. Bibliotecii 6, et. 5 – 13.89.35/Red. 14.59.37/9

* Philippide Alexandru – Str. Ilarie Chendi 9 – 25.51.34

* Pîrîianu Alexandru (Al. Mitru) – Str. Vişinilor 2 – 21.20.59

* Piru Alexandru – Str. Aviator Zorileanu 92 – 57.71.04

* Pop Simion – Aleea Modrogan 2 – 18.06.02

* Popescu Radu – Str. Iulius Fucik 9 – 12.94.60

* Popescu Ştefan (Sabin Vasia) – Str. Parfumului 25 – 21.21.61

* Popescu Tudor

* Popescu-Puţuri I. – Str. Lirei 5

* Popovici Alexandru – Bd. N. Bălcescu 2-4, sc. C, et. 6, ap. 9 – 16.26.00/revista ,,Teatrul” 14.35.33

* Popovici Titus – Piaţa M. Kogălniceanu 8, et. 6/36 (Oradea – Str. N. Iorga 37) – 16.24.22

* Porumbacu Veronica – Str. Bibliotecii 6, et. 5 – 13.89.35

* Postelnicu Ioana – Str. Londra 15 – 11.30.22

* Preda Marin – Str. Dionisie Lupu 74 – 16.02.78

* Prisnea Constantin – 14.70.73/Radio 16.34.02/15.43.55

* Raicu Lucian (Leibovici Bernard) – Str. Dintre Gîrle 6 – 53.44.84

* Ralea Mihail – Str. Haia Lifşiţ 9 – 11.67.54 /IRRCS Cabinet 11.93.98

* Raşcu I. M. – Str. Frumoasă 36

* Rendis Dimos (Mimis Revanis) – Str. Gh. Assan 3, et. 7 – 27.24.06/Birou 12.97.17

* Rîpeanu Valeriu – Str. Semicercului 1 – 16.24.36/Sc. 1171, 1014 – 17.71.29

* Rogoz Adrian – Intrarea Antrenorilor 1 (Clucerului) – 17.03.19/Birou 17.72.44

* Rohan Harry (Haimovici) – Str. M. Eminescu 83 – 12.42.51

* Roman Ion – Str. Nanu Muscel 22 – 13.23.56

* Rosetti Alexandru – Str. Dionisie Lupu 56 – acasă 12.34.69

* Rosetti Radu – Str. Spiridon 10 – 12.66.10

* Rovan Maria – Str. Sf. Constantin 24 – 14.35.23

* Ruse Ion (Eclemea)

* Sadoveanu Profira – Str. B. Delavrancea 47 – 17.37.22

* Sadoveanu Valeria – Str. Muzeul Zambaccian 15 – 18.05.31

* Şahighian Alexandru – Bd. Republicii 70 – acasă 13.82.39

* Sălcudeanu Petre – Str. Pictor Rosenthal 17 A – Cinematograf 17.06.46

* Săndulescu Alexandru – Str. Ecoului 38 – 27.11.05

* Săraru Constantin Dinu – Şos. Mihai Bravu, bl. E 1, sc. 2, et. 7, ap. 59 – 25.57.92/Sc. 1758

* Schileru Eugen – Bd. Republicii 64 – 55.35.85

* Schneider Jonathan – Str. Sf. Gheorghe Nou 1 (vecin Smărăndescu) – 14.73.38

* Schneider Paulina – Str. Plevnei 1 – 13.81.15

* Schuster Paul – Str. Horea 9

* Sebastian Lascăr – Str. Chopin, Vila 230 – 51.84.10

* Şelmaru Traian – Str. Muzeul Zambaccian 25 (soţia – Sc. 1477) – 11.00.11

* Şerban Geo (Constantin) – Str. Mîntuleasa 3 – 22.21.71

* Şerban Mihail – Str. Sf. Apostoli 21 – 15.84.04/16.12.60/9

* Şerbu Ieronim – Str. Academiei 35-37 – 13.84.02

* Serghi-Bogdan Cella – Str. Sf. Constantin 24 – 13.31.22

* Sevastos Mihail – Str. Aviator Iliescu 46 – 11.98.64

* Sever Alexandru (Zilbermann) – Str. Cornescu 71 – frate 55.34.14

* Simion Alexandru – Str. Aviator Protopopescu 9

* Simion Eugen – Bd. Bălcescu, sc. B, et. 7, ap. 53

* Sîntimbreanu Mircea – Str. Sergent Nuţu Vasile 36, bl. 1 (Raion Nicolae Bălcescu) – 13.49.94

* Şiperco Alexandru – 18.06.79/Edit. 17.16.48

* Şirianu-Rusu Vintilă – Str. L. Cazzavillan 21 – 13.07.00

* Soare Lilly (Sonnenfeld) – Calea Griviţei 35

* Şoimaru Tudor – Str. Arcului 3 – 13.58.28

* Solomon Dolfi – Bd. Dinicu Golescu 31, et. 2/2

* Solomon Petre – Str. Brezoianu 23 – 63.53.65

* Şora Mariana – Str. Jules Michelet 15, et. 3/19 – 15.67.31

* Sorbul Mihail – Calea Moşilor 131, parter, ap. 18 – 14.87.88

* Sperber Alfred Margul – Str. Maria Rosetti 31 – 12.53.93

* Stahl Henriette Yvonne – Bd. Tolbuhin 103

* Stancu Horia – Str. Herăstrău 30 A – 17.02.37

* Stancu Zaharia – Str. Herăstrău 30 A – 17.02.37/T. N. 13.94.37

* Stănescu Nichita – Magistrala Nord-Sud, bl. 8, sc. A, et. 10, ap. 43

* Ştefan I. M. (Şrager) – Bd. Aviatorilor 51 – 17.34.25/16.22.60/37

* Ştefănescu Al. I. – Bd. Bălcescu 9 – 15.12.62

* Ştefănescu Est Eugeniu – Str. Agricultori nr. 18

* Ştefănescu Mircea – Bd. Al. I. Cuza 53 – 17.14.85

* Ştefănescu–Medeleni Al. – Str. Leonte Filipescu 15 – 21.21.52

* Stelaru Dimitrie (Petrescu) – Str. Roma 55 (T. Măgurele, Str. 1 Mai, Regiunea Bucureşti)

* Stoenescu Virgil – Str. Dr. Marcovici 9 – 13.74.71/Radio 16.20.80/155

* Stoian Mihai – Şos. Ştefan cel Mare, bl. 5, Dorobanţi, Intrarea C, sc. 6, et. 10, ap. 264 – 11.68.68

* Stoian Niculae – Piaţa Palatului, bl. 5, et. 8/42 – 53.38.61

* Storch Franz – Intrarea Izvoreanu 15

* Storin Aurel – Intrarea Popa Nan 2 (Raion 23 August)

* Stroe Xenia – Piaţa Kogălniceanu 8 – 16.30.19/Birou 16.12.60/3

* Suchianu I. D. – Bd. 6 Martie 24 – 13.73.28/Muzeul Zambaccian 11.23.66

* Szász János – Str. Mozart 24, Raion 1 Mai – acasă 16.96.07/18.20.14/17.65.27

* Szemlér Ferenc – Str. A. Briand 20, et. 4 – 16.74. 54

* Talaz Gheorghe – Str. Mogoşoaia 10 – 17.07.74

* Tăutu Nicolae – Str. Dionisie Lupu 74 – 16.06.04

* Teică Nicolae – Str. Ion Oarie 24 (Raion Lenin) – E.P.L.

* Teodoreanu-Velisar Ştefana – Str. Romulus 53 – 21.30.22

* Teodorescu Virgil – Str. Boteanu 3 B – (Praga 39.22.44) – acasă 12.38.90

* Teodorescu-Branişte Tudor – Calea Victoriei 142-146, sc. D, et. 5, ap. 26 (Raion 30 Decembrie)

* Tertulian N. – Str. Brezoianu 48-50, et. 4/19 – 16.30.05

* Theodorescu Cicerone – Str. Porumbaru 12 – 18.42.26

* Theodorescu Vasile – Str. Caragea Vodă 28 – 12.20.04

* Ţic Nicolae – Bd. Dinicu Golescu 23-25, bl. B, sc. 2, et. 8/73 – Cinematograf 17.06.46

* Tita Ştefan – Str. Lucaci 73 – 21.75.65

* Todie Eugen – Str. Inişor 14

* Ţoiu Constantin – Str. Theodor Aman 15

* Tomozei Gheorghe – Str. Ceaikovski 9 (Floreasca), et. 3, ap. 27 (Raion 1 Mai) – 51.10.64/Rev. Cin. 16.71.40

* Tornea Florin – Str. Al. Sahia 22 – 51.27.02

* Tudoran Radu (Bogza N.) – Str. Şipotul Fîntînilor 5 – 15.19.90

* Tulbure Victor – Bd. Magheru 27 – 16.78.37

* Uba Traian – Str. Spătarul Milescu 28 – 11.06.69

* Utan Tiberiu – Piaţa Palatului, bl. 1, Intrarea E – 13.49.84

* Vaida A. G. – Str. Belgrad 5

* Velea Nicolae – Str. Roma 13

* Vesper Iulian (Grosu Teodor) – Intrarea Mieilor 12, Raion 23 August

* Vianu Elena – Str. Andrei Mureşanu 33 – 12.32.94

* Vianu Tudor – Str. Andrei Mureşanu 33 – 12.32.94/Biblioteca Academiei 15.85.34

* Vicol Dragoş – Calea Victoriei 101 – 15.35.24

* Vinea Ion (Iovanache) – Str. Braziliei 47

* Vintilă Petru – Str. Crăiţelor 2 – 27.27.67

* Vîrgolici Teodor – Şos. Mihai Bravu, bl. D 16, sc. 3, et. 2, ap. 92

* Vitner Ion – Str. B. Delavrancea 9 – 17.73.52

* Vlad Gheorghe – 11.76.09/Sc./Secţia agrară 1055

* Vlasiu Ion – Atelierul Bd.

Republicii 75

* Voitin (Voitinovici) Alexandru – Str. Berna 7 – Cabinet 13.37.36

* Vornic Tiberiu (Oprea) – Str. Paleologu 15

* Vrînceanu Dragoş – 55.28.87/17.51.74

* Vulpescu Romulus

* Weidenfeld Idel – 12.87.79

* Zaicic Olga – Str. M. Eminescu 34 – Edit. 13.22.73/12.46.09

* Zamfirescu Al. Duiliu – Str. Pietăţii 12 – 12.36.53

* Zamfirescu Violeta – Str. Dr. Teohari 13 – 13.38.00

* Zincă Haralamb – Str. M. Eminescu 56 – 12.02.36

 

 

 

COMENTARII DE LA CITITORI