Punctele (ideile) care conturează conţinutul

in Lecturi la lumina ceaiului

Punctele (ideile) care conturează conţinutul numitei „Iniţiative Cetăţeneşti Europene“ sînt 6 la număr şi formulate în aşa fel încît să se poată pretinde o autonomie teritorială, pentru o parte din teritoriul unei ţări vecine Ungariei. Este, desigur, şi unul din motivele pentru care Consiliul Europei respinge iniţiativa revizioniştilor unguri. Consider că aceste puncte din Iniţiativa ungurească este bine şi cît se poate de potivit să le cunoască şi cititorii revistei „România Mare“, motiv pentru a le reda:

1. Limbile regionale sau minoritare, educaţie, cultură şi diversitate culturală;

2. Politica de dezvoltare regională;

3. Participarea şi implicarea societăţii civile;

4. Egalitate şi anti-discriminare;

5. Media audio-vizuală şi conţinutul digital;

6. Sprijin pentru comunităţile minorităţilor naţionale.

Premierul Victor Ponta, faţă de situaţia creată în Puterea Executivă, în loc să ia o hotărîre tranşantă, prin eliminarea UDMR de la guvernare şi din coaliţie şi scoaterea acestei organizaţii horthyste în afara legii, dovedeşte neputinţă în faţa ungurilor, bîlbîindu-se în declaraţii. Cîndva, pe un post de Televiziune, declara: „Politica de Stat nu se poate negocia pentru o coaliţie de guvernare“, iar, la scurt timp, cu alt prilej, afirma că „…face tot ce-i stă în putinţă pentru menţinerea UDMR la guvernare“. În ce priveşte problemele sociale, economice, să găsească soluţii pentru rezolvarea lor şi să creeze condiţii pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor, premierul Victor Ponta se angajează în discuţii, în negocieri interminabile, cu liderii revizioniştilor unguri. Nu ungurii trebuie să decidă cînd ies de la guvernare, ci Victor Ponta, prin calitatea sa de prim-ministru, împuternicire pe care o are prin Legea Fundamentală, Constituţia. Slăbiciunea premierului, lipsa de demnitate înlesnesc acţiunile revizionismului maghiar în interiorul graniţelor ţării.

O dovadă grăitoare: acţiunea, în plină desfăşurare, din judeţul Alba. În timp ce unii lideri revizionişti maghiari reclamă România pe la înaltele foruri europene, alţii, aflaţi în ţară, desfăşoară o intensă activitate iredentist-revizionistă, antiromânească, fără ca autorităţile Statului, actuala Putere, să ia vreo măsură fermă. Sub conducerea lui Laszlo Kover, preşedintele Parlamentului Ungar, în localitatea Remetea, din judeţul Alba, s-a inaugurat un centru cultural maghiar, finanţat de Duna TV. Cu acet prilej, preşedintele Parlamentului de la Budapesta declara: „Liderii comunităţilor maghiare din ţările vecine Ungariei trebuie să intensifice eforturile pentru autonomie“. Organizînd continuu astfel de acţiuni pe teritoriul României, revizioniştii unguri demonstrează că nu ţin seama de hotărîrile forurilor europene, aşa cum fac uitate şi deciziile Tratatului de la Trianon. Tocmai de aceea autorităţile Statului Român trebuie să pună în practică hotărîrea Comisiei Europene, respingerea Iniţiativei revizioniştilor maghiari.

Sfîrşit

Radu Pădurariu

COMENTARII DE LA CITITORI