Redactor-Șef: Lidia Vadim Tudor

Pagină web realizată și întreținută de: Auditus

Adresa redacției revistei „România Mare“ se aflã în Casa Presei Libere, corp C, camera 126, Sector 1, București. Tel./fax: 021/315.22.50

IMPORTANT: Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conținutul articolului aparține autorului.
De asemenea, în cazul unor agenții de presã și personalitãți citate, responsabilitatea juridicã le aparține.

Difuzatã prin SC PARDADO DISTRIBUTION SRL. Tel.: 0744.22.24.70 (d-na Denisa Gafița).
Abonamente prin SC MANPRES DISTRIBUTION SRL. Tel. 021/312.48.01; fax 021/314.63.39 (și online aici sau aici)
Codul ISSN 1220 – 7616.

În atenția colaboratorilor revistei „România Mare“

Pentru continuarea, în bune condiții, a editãrii revistei „România Mare“, toți cei care doresc sã colaboreze, trimițînd materiale, sau orice alte opinii, sînt rugați sã o facã la o nouã adresã, respectiv Casa Presei libere nr. 1, corpul C, etaj 1, camera 126 (ca punct de reper, pe fațadã existã un panou pe care scrie Coresi – pentru cei care vor veni direct la redacție), unde va exista o cãsuțã poștalã. Sau prin email la adresa contact Romania Mare.