RELIGIA ÎN ŞCOALĂ

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

Lăsaţi religia în şcoală

N-o prigoniţi, nebuni atei

Fără credinţă nu-i morală

E propagandă de doi lei.

 

Ea nu e doar o disciplină

E lacrima lui Dumnezeu

Cine o soarbe, bea lumină

Creştin, islamic, sau evreu.

 

Ce rău ea ar putea să facă?

De ce vă-mpiedicaţi de ea?

Fiinţa umană-i mai săracă

Fără credinţa în ceva.

 

În intervenţia divină

În Demiurgul creator –

Nu e religia de vină

Că oamenii se nasc şi mor.

 

Că lumea se abrutizează

Şi stăm pe-o bombă, zi de zi

Acum, e ceasul la amiază

La miezul nopţii va plezni.

 

Religia e mama şcolii

Trăiam în peşteri fără ea

Şi eram orbi precum sobolii –

Dar Domnul nu a vrut aşa.

 

El ne-a dat legi şi sanctuare

Unde să-I înălţăm prinos

Să cerem milă şi-ndurare

Ce e în viaţă mai frumos?

 

Eram ca nişte animale

Dar Domnul ne-a înnobilat

Iubim, avem valori morale

Avem un crez de apărat.

 

Şi ce-ar fi muzica, pictura

Sau poezia fără ea?

Religia e cînd natura

Renaşte după iarna grea.

 

Prin ea chiar Tatăl ne vorbeşte

Însă vorbim şi noi cu El

Nu poţi să-L minţi, că te trăzneşte

Toţi păcătoşii mor la fel.

 

Luaţi seama cum lucrează Domnul

Fie în bine, fie-n rău

Ne-a vizitat un înger somnul

Şi ne-a transmis mesajul Său.

 

Sau ne lovim de alte semne

Ce ne vorbesc pe limba lor

Ce poate, oare, să însemne

Un déjŕ vu tulburător?

 

Nu sîntem singuri, niciodată

Mereu sînt spirite cu noi

Ne tutelează viaţa toată

Scot bani de aur din noroi.

 

Cum să numim acest miracol

Al existenţei omeneşti?

Ce face punte – din obstacol

Pictînd vitralii la fereşti?

 

Religie – aşa-i vom spune

Credinţa-n Dumnezeu din cer

Nu luaţi speranţa-ntr-o minune

Copiilor, atît vă cer.

 

Lăsaţi-i Biblia s-o-nveţe

Din ei mari sfinţi pot răsări

Ei au nevoie de poveţe

Nu de violuri şi beţii.

 

Lăsaţi copiii la icoane

Din sfîntul Graal să bea puţin

Lumea ar fi un Mondo Cane

Fără religie. Amin.

29 decembrie 2014

COMENTARII DE LA CITITORI