Reportajele ,,României Mari“ (19)

in Lecturi la lumina ceaiului

„Cine se închină fiarei şi icoanei ei,

va bea din vinul mîniei lui Dumnezeu!”

Focşani. O zăpadă fragilă, precum o femeie ameţită în noaptea nunţii, cînd, trecînd „pragul”, ţinută în braţe de ginere, mintea ei zboară la nebuniile făcute cu alţii. Profesorul George Mihalcea predă Istoria şi, la doar 45 de ani, are opţiuni inedite asupra evenimentelor ce au traversat lumea în existenţa ei. Dar şi asupra religiei.

Am fost coleg de facultate cu unchiul lui, trecut în lumea celor drepţi. N-a primit nici un semn că ruda lui m-ar… aştepta.

– Aveţi timp. Cu cît mai tîrziu, cu atît mai bine. Celor care-l cunosc, sau care lucrează la Vadim Tudor, înseamnă că viaţa le-a oferit o şansă. Una în plus. Publicaţiile domniei-sale constituie adevărate oaze de cultură şi adevăr, pentru o naţie ce-şi regizează singură nenorocirile. V-o spun, cu mîna pe inimă, că Neamul acesta nu mai poate fi vindecat. Să-l ai pe Klaus Iohannis ca preşedinte, ce dezastru! Eu zic că un popor de tîmpiţi trebuie lăsat să moară ca un popor de tîmpiţi. Să-l votezi pe sasul luteran constituie o nelegiuire în toată regula. O fi încă un avertisment al lui Dumnezeu dat oamenilor înaintea judecăţilor. N-am nici o îndoială că sîntem ultima generaţie de pămînteni, fapt pentru care Cel de Sus ne-a trimis Întreita Solie Cerească, pomenită în capitolul XIV al Apocalipsei.

– Dom’ profesor, Biblia este cît se poate de clară: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slava, căci a venit ceasul judecăţii Lui. Şi închinaţi-vă Celui ce a făcut Cerul şi Pămîntul, Marea şi Izvoarele apelor. A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile curviei ei! Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mînă, va bea, şi el, din vinul mîniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mîniei Lui. Şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei”…

– Biblia dă cheia interpretării, precizînd că fiarele, 4 la număr, au ieşit din Mare, nesemănînd una cu cealaltă: Leul, Ursul, Leopardul, iar cea de-a patra avea 10 coarne. Este un mod de a înţelege Istoria, începînd cu anul 600 î.Chr. De atunci şi pînă în anul 538, Imperiul Babilonian – Leul – a dominat lumea. Drept simbol, şi astăzi, la Muzeul Pergamon, din Berlin, se găsesc nişte zei înaripaţi. „Şi, iată, o a două fiară era ca un Urs, care stătea într-o rînă, cu 3 coaste în gură. I s-a spus: scoală-te şi mănîncă multă carne”. Ursul semnifică forţa care a distrus puterea babiloniană, adică dublul Imperiu Medo-Persan, care a domnit pînă la anul 331 î.Chr. Spun imperiu dublu fiindcă au dominat mai întîi perşii, apoi mezii.

– Şi coastele alea ce reprezintă?

– Popoarele învinse de medo-perşi: Babilonia, Lidia şi Egiptul…

George Mihalcea opreşte maşina în apropierea stadionului. Ocolim un bloc şi deschide uşa unei bodegi, unde, zice profesorul, „din cînd în cînd mai dau «meditaţii»”. Cîrciuma este proprietatea verişoarei Monica (nu Gabor), „s-o vedeţi pe-asta ce foc ia dacă aude pe cineva că-l bîrfeşte pe Vadim Tudor!”. Cum doctorii mi-au interzis orice soi de „licoare”, îmi fac plinul cu o porţie din litrul de cafea pe care-l beau zilnic. Şi atac… Leopardul!

– Animalul ăsta e prezentat ca un pardos, avînd pe spate 4 aripi. Şi căruia i s-a dat stăpînire. El este sinonim cu Imperiul Grecesc, între anii 331 şi 168 î.Chr. Un Imperiu Grecesc ce i-a învins pe perşi. Aripile de pe spate reprezintă divizarea imperiului după moartea lui Alexandru cel Mare: Macedonia, Tracia, Siria şi Egipt.

– Profesore, întotdeauna după 3 urmează 4…

– Fiara a patra simbolizează Roma Imperială, care avea să se destrame în anul 476 d.Chr. Fiecare corn reprezintă cele 10 triburi în care s-a împărţit: germanii, francii, anglo-saxonii, burgunzii, vizigoţii, suebii, lombarzii, herulii, vandalii şi ostrogoţii.

– … Şi întotdeauna după 10 urmează 11.

– Cornul cel mic, aflat în mijlocul celor 10, avea ochi de om şi gură cu care vorbea despre propria-i trufie. Este, pur şi simplu, un coşmar, însă, el nu reprezintă altceva decît înălţarea, într-o Romă prăbuşită, a Bisericii Catolice şi papalităţii, eveniment petrecut după anul 476. O putere înfricoşătoare, la ridicarea căreia au fost smulse 3 coarne, adică 3 popoare germanice: herulii, vandalii şi ostrogoţii.

– Ultimii aveau să dispară după măcelul generalului Belizarie…

– Era în anul 533 d.Chr., cînd Cezarul Romei de Est, Justinian, i-a acordat acestuia comanda expediţiei militare, întreprinsă pe mare şi pe uscat, împotriva Regatului Vandal din Africa de Nord. Ultimul popor care s-a opus, unul arian, cel ostrogot, a fost măcelărit şi alungat de Belizarie. Atunci s-a dat startul domniei politice a Romei papale, profetizată pentru „trei vremi şi jumătate”. Adică, tot după Apocalipsă, 42 de luni, sau 1.260 de zile. De fapt 1.260 de ani, unitatea biblică a timpului profetic constituind-o semnul egalităţii între o zi şi un an.

– Oricum am întoarce-o, anii aceia au intrat în uitare…

– Dar au rămas în memoria Istoriei. Este adevărat că s-au sfîrşit la 1799. A fost îndeplintă o lege scrisă: „Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie”. Povestea, însă, nu se termină aici. În perioada dintre primirea rănii de moarte şi redobîndirea puterii fiarei, „o altă fiară s-a ridicat din pămînt”. Avea două coarne, ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dinaintea ei şi făcea ca locuitorii Pămîntului să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Avînd în vedere precizarea din Apocalipsă – că vine în timpul prăbuşirii fiarei apărute din Mare – şi anul 1798, nu poate fi vorba decît despre Statele Unite ale Americii. Este singura putere din Istorie formată în această perioadă, avînd şi celelalte caracteristici anticipate: iese din pămînt, adică îşi construieşte ţara pe un pămînt nou şi aproape nepopulat; are două coarne, ca ale unui miel, deci două principii îi dau putere: libertatea religioasă şi libertatea creştină. A nu avea nici o coroană pe coarne înseamnă că nu este monarhie, ci republică. În fine, exercită o putere ca a fiarei dintîi este simbolul pentru cea mai mare putere mondială. Apariţia „altei fiare” arată clar că

puterea papală va exista pînă la a doua venire a lui Christos.

– Şi tot Apocalipsa grăieşte: „Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este 666”.

– Domnule George Mihalcea, mă bate gîndul că ne îndeamnă Satana să ne luăm de Instituţia Papală. „Vicarius Filii Dei…”.

– Adică Locţiitorul Fiului lui Dumnezeu! Mă abţin să aplic o etichetă, dar, prin ceea ce stă scris pe mitră, Papa se consideră mai presus de adevăratul locţiitor al lui Christos pe Pămînt, Duhul Sfînt. Cum în limba latină anumite litere au şi valoare numerică, Vicarius Filii Dei corespunde numărului 666. Adică numărul fiarei, al Antichristului. Dacă în acest moment, în această prăvălie ar intra Papa, dvs. v-aţi prezenta ca ziaristul Ilie Costache, eu – profesorul de Istorie George Mihalcea.

– Şi Papa?

– Ar trebui să spună doar atît: Eu sînt Antichristul! Cît despre americani, ei au impus unei părţi a omenirii închinarea la fiara a cărei rană de moarte a fost vindecată. O „icoană”, copie fidelă a ceea ce a fost papalitatea în timpul dominaţiei ei de 1.260 de ani. Este o închinare politico-religioasă. Cine îi adoră pe americani, se închină la idoli, gest care vine în contradicţie cu a Doua Poruncă a lui Dumnezeu. Într-un anumit fel, „icoana” despre care discutăm reprezintă protestantismul care s-a unit cu Statul, într-o alianţă ecumenico-bisericească, pentru a impune legi, nu doar religioase. Trăim vremurile proorocite, cînd a asculta de Dumnezeu, sau de legi omeneşti a devenit o problemă de viaţă şi de moarte! Avertismentul, însă, a fost dat: „Cine se închină fiarei şi icoanei ei, va bea din vinul mîniei lui Dumnezeu!”.

– Domnule profesor George Mihalcea, discutăm într-un context ce plasează Poporul Român pe post de closet ecologic. Într-o ţară cu 86% ortodocşi, alegerea ca preşedinte a unui mutant luteran, traficant de copii, constituie o ruşine de neconceput! Dar… asumată de dobitocii care defilează pe linia de centură a vieţii!

(va urma)

ILIE COSTACHE

P.S.: Ieri am intrat să aprind o lumînare la Biserica Rusească din Capitală. Surpriză, cel care vindea lumînări era scriitorul Maxim Gorki.

– Maestre, cu ce ocazie în România?

  • Prietene, m-a trimis Putin. Voia să-l pună pe Iohannis director al Şcolii de Corecţie „Makarenko”. Voi ne-aţi luat-o înainte şi l-aţi făcut directorul „Operei” române!
COMENTARII DE LA CITITORI