Revista „România Mare“ – moştenire de preţ a naţiunii noastre

in Polemici, controverse

Cititorii fideli ai periodicului mult-solicitat la punctele de difuzare a presei sînt încă puternic impresionaţi şi afectaţi de dispariţia prematură şi fulgerătoare a publicistului Corneliu Vadim Tudor. Dovada cea mai grăitoare o reprezintă preocuparea lor permanentă pentru exprimarea sinceră, verbală şi în scris, a sentimentelor de regret şi apreciere, ce nu se vor stinge niciodată, mai ales că vremurile în care trăim se vor înăspri simţitor. Familia Tribunului (doamna Doina şi domnişoarele Lidia şi Eugenia Vadim Tudor) are rolul decisiv în continuitatea apariţiei acestui săptămînal independent care trebuie să fie un factor din ce în ce mai pregnant în societatea românească. Viaţa nesigură pe care o trăim nu poate tulbura o activitate intens sprijinită de vechii ei colaboratori de valoare. Orice vicisitudine ar trece peste această publicaţie-document trebuie neutralizată printr-o luptă acerbă împotriva unor interese meschine generate de persoane pe care ar fi bine să le ignorăm. Să ne amintim că şi poetul nostru naţional Mihai Eminescu a fost blamat în timpul vieţii, dar şi după trecerea sa în veşnicie. Numai oamenii de valoare au parte de împotrivitori incapabili şi invidioşi pe adevăratele capacităţi intelectuale. O vorbă din popor spune că „întotdeauna în pomul cu fructe se aruncă cu pietre “.

Oamenii cu suflet şi adevăraţii creştini ar putea sprijini din punct de vedere financiar această revistă unică prin caracterul, mesajul şi conţinutul ei profund patriotic. Rog din toată inima să nu mi se interpreteze în mod eronat aceste gînduri, dar ştim bine că nimic nu este posibil fără bani într-o societate marcată de individualism şi care promovează non-valorile pe criterii oculte. Săptămînalul „România Mare” a fost şi va rămîne, întotdeauna, un simbol al culturii, spiritualităţii, adevărului, dreptăţii şi  al crezului naţional românesc. Le mulţumim şi-i încurajăm pe colaboratorii fideli care, prin articolele lor bine documentate, au marcat profund, vreme de aproximativ 26 de ani, esenţa acestei publicaţii care poartă pecetea inegalabilei scale valorice a Neamului Românesc. Să nu uităm că revista „România Mare”, trimisă în plicuri sigilate şi citită pe toate meridianele lumii, a reprezentat copilul de suflet al fondatorului ei, Corneliu Vadim Tudor. Să nu uităm nici spiritul de sacrificiu şi exemplul de dragoste pentru semeni şi necuvîntătoare care pot înduioşa orice inimă împietrită. Toţi membrii şi simpatizanţii care l-au apreciat pe Tribun la justa valoare vor rămîne alături de familia sa, care reprezintă factorul continuator al idealurilor naţionale româneşti. Dumnezeu să binecuvînteze pe doamna Doina şi pe domnişoarele Lidia şi Eugenia Vadim Tudor cu speranţă şi răbdare!

Marcelina PătraŞcu

Lector univ. dr. în Istorie

Membru fondator al P.R.M.

COMENTARII DE LA CITITORI