România, în perioada 1938 – 1965 (4)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

În domeniul chimiei, şcoala românească de chimie-fizică a obţinut rezultate importante privind proprietăţile electrozilor topiţi, cu aplicabilitate indutrială în electrochimie, ceramică şi tehnica nucleară. În domeniul fizicii au fost evidenţiate contribuţiile oamenilor de ştiinţă români la realizarea uneia dintre primele instalaţii laser cu gaz (Ne-He) şi rezultatele, teoretice şi experimentale, obţinute în domeniul semiconductorilor amorfi şi în procesul de magnetizare a cristalelor de ferită cu simetrie hexagonală. În domeniul matematicii au fost reliefate contribuţiile româneşti la teoria algebrică a mecanismelor automate, considerentele asupra logicilor polivalente, precum şi teoria topologică a funcţiilor analitice. Au fost aduse contribuţii originale în ce priveşte calculul probabilităţilor, lanţurile cu legături complete ş.a.

Realizări semnificative au înregistrat cercetările româneşti în domeniile biologiei şi medicinei. În biologie, de un deosebit interes s-au bucurat realizările în fitopatologie şi microbiologie, referitoare la biologia viruşilor, bacteriilor şi ciupercilor fitopatogene, a relaţiilor parazit-plantă ş.a., precum şi descoperirea rolului fitopatogen al microplasmelor din Europa. În medicină, cercetările româneşti au adus contribuţii, înscrise în patrimoniul ştiinţei mondiale, la elucidarea rolului endocrin al glandei pienale, la ipoteza existenţei infraviruşilor, la oncoliza virală, concepţia asupra producerii distrofiei endemice tireapate etc.

În domeniul ştiinţelor economice, sociale şi umanistice, cercetările româneşti au pus în valoare tradiţiile gîndirii economice şi sociale pe baza cărora s-au elaborat lucrări funadamentale (tratate, dicţionare, monografii, enciclopedii etc.), precum Tratatul de Istoria României, Istoria Transilvaniei, Istoria Literaturii Române, Gramatica Limbii Române, Dicţionarul Limbii Române Contemporane, Dicţionarul Limbii Române Moderne, Dicţionarul Enciclopedic Român, Dezvoltarea Economico-Socială a României 1944-1964, precum şi alte lucrări de importanţă deosebită pentru cunoaşterea trecutului cultural şi ştiinţific al ţării şi continuităţii lor în etapa dată de dezvoltare a României.

La rezultatele relevate s-au adăugat realizările cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice materializate în invenţii şi inovaţii, care, prin elementele lor caracteristice, de noutate, creativitate, progres, au contribuit la ridicarea tehnicităţii producţiei şi la creşterea eficienţei economice şi sociale în ramurile şi domeniile în care acestea au fost aplicate. Concludente în sensul celor de mai sus sînt realizările din industria chimică – la fel ca ale multor ramuri ale economiei –, care atestă că, în acest domeniu, începînd din anul 1950, s-a creat, practic, o adevărată industrie proprie de medicamente, de coloranţi şi tananţi, mase plastice şi alte produse, pe baza utilizării invenţiilor şi inovaţiilor româneşti, cu efecte economice şi sociale de interes la nivelul întregii ţări. În perioada 1950-1965, în industria chimică au fost aplicate un număr de 35.671 de invenţii, inovaţii şi raţionalizări.

Potrivit informaţiilor şi datelor centralizate la nivel naţional, între anii 1950-1965 în România s-au înregistrat la oficiile de invenţii şi mărci un total de 12.824 de cereri de brevete ale naţionalilor. În acelaşi interval de timp, au fost introduse în producţie un număr de peste 480.000 de inveţii, inovaţii şi raţionalizări. Efectul economic postcalculat al acestora a depăşit, ca valoare, cifra de 3,9 miliarde de lei (echivalentă cu 650.000 de dolari, la cursul valutar din 1965), din care 2,49 miliarde de lei numai în anii 1961-1965.

Rezultatele respective au fost posibile datorită faptului că statul român a preluat asupra sa toate sarcinile legate de executarea prototipurilor, expermintarea, aplicarea şi generalizarea invenţiilor şi inovaţiilor, stimulînd, în acelaşi timp, în funcţie de efectele economice şi sociale rezultate din aplicarea acestora, inventatorii şi inovatorii. Din anul 1950 pînă la finele anului 1965 statul a cheltuit, sub formă de recompense acordate inventatorilor şi inovatorilor români, peste 300 milioane lei, echivalente cu 50.000 dolari (la cursul valutar din 1965).

(va urma)

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

COMENTARII DE LA CITITORI