„România Mare”, în Anul XXV

in Polemici, controverse

Tenacitate

 

În curînd, revista „România Mare” va trece pragul celui de-al 25-lea an, şi te face să te întrebi, pe bună dreptate, cine sînt cei care trudesc, săptămînă de săptămînă, pentru a o edita, de fiecare dată reuşind să încînte cititorii cu diverse articole de ordin literar, ştiinţific, istoric, politic, dar şi cu ştiri la zi. Considerîndu-mă un cititor fidel al acestei publicaţii, ancorat în realitatea cotidiană, pot menţiona că această revistă are verticalitate, ţinută literară, naţională şi ştiinţifică şi, de ce nu, enciclopedică. Truditorii ei, în frunte cu naţionalistul şi poetul Corneliu Vadim Tudor, au reuşit, în tot acest timp, să o menţină, mereu, în fruntea săptămînalelor.

Tenacitatea şi spiritul militant al multor scriitori au condus la publicarea, în revistă, a unor subiecte cu rezonanţă, ce au atras atenţia cititorilor, aceştia, la rîndul lor, devenind, alături de Tribun, militanţi, luptători activi pentru adevăr şi înlăturarea răului din societatea românească a ultimilor ani, îndeosebi a sistemului mafioto-băsist. Mărturisesc că, de cca. 5-6 ani, urmăresc două rubrici permanente, Alcibiade şi Microsioane, şi constat că este nevoie de foarte multă muncă pentru a pune la dispoziţia cititorului informaţiile cele mai reprezentative din săptămînă, simţirea literară luată din realitate şi transmisă oamenilor prin intermediul publicaţiei. Nu aş vrea să trec mai departe şi să nu apreciez, la superlativ, efortul intelectual, moral şi fizic al tenacelui Corneliu Vadim Tudor, iar simpaticului oltean şi scriitor Vasile Băran să-i urez, în continuare, putere de muncă şi sănătate, propunîndu-i o întîlnire, pentru a depăna amintiri din tinereţea noastră.

Şi, pentru că ne referim la o aniversare, în care se evidenţiază perseverenţa în a milita pentru adevăr, se fac cunoscute simţirile trecutului, aducînd în prim-plan Istoria, abordată, în scris, atît de frumos şi corect, de Manole Neagoe, domeniul muzicii şi al descrierilor unor personalităţi culturale, tratate, cu minuţiozitate, de venerabilul Doru Popovici, apoi ajungînd în sfera pamfletului politic, datorită intransigentului poet Corneliu Vadim Tudor, dar şi a editorialelor cu substanţă politică, memorialistică, militantă ş.a.m.d.

Nu putem să nu-l amintim pe prof. dr. Viorel Roman, care ne delectează cu numeroase teme europene şi religioase, sau pe prof. univ. dr. Gavrilă Sonea, care ne prezintă, cu multă exactitate, trecutul nostru politico-economic. Paul Suditu, Gheorghe Braşoveanu, George Militaru sînt, de asemenea, periodic, prezenţi în revistă, cu diferite teme despre Istorie, natură, memorii ş.a., reţinînd, cu astfel de subiecte, atenţia cititorului.

Ca un admirator entuziast al revistei, doresc să le mulţumesc, pe această cale, celor care au făcut să reziste publicaţia în această luptă unilaterală din lumea presei. Le doresc, de asemenea, tuturor corespondenţilor revistei să obţină victorii în lupta cu Mafia băsistă şi îi îndemn să nu renunţe şi să contribuie la promovarea adevărului, menţinînd, în acest fel, revista „România Mare” în topul publicaţiilor fruntaşe.

Anton Voicu

P.S.: Consider că această publicaţie ar fi şi mai interesantă dacă, în interiorul său, ar exista şi o pagină intitulată „Amintiri despre revistă”, unde cititorul să-şi poată exprima opiniile.

COMENTARII DE LA CITITORI