România trebuie condusă de români adevăraţi

in Polemici, controverse/Război corupției

Motto: „Explicaţia comportamentului nefiresc al ungurilor, care se ceartă cu toată lumea din jurul lor, este aceasta: ei se poartă ca nişte indivizi care au venit tîrziu la masa comunităţii Europene, în pragul secolului X, cînd toate locurile erau ocupate de alţii, aşa că încearcă în premanenţă să disloce“. (Corneliu Vadim Tudor)

Sîntem, majoritatea locuitorilor din România, sideraţi şi enervaţi de declaraţiile liderilor acelor aşa-zise „partide ungureşti“ din patria noastră. Obrăznicia acestor indivizi vine din proasta înţelegere a toleranţei noastre (toleranţă apreciată de Europa!) ca popor creştin şi nu barbar. Regretatul Tribun Corneliu Vadim Tudor scria în celebra sa carte „AFORISME“ (apărută la Editura Fundaţiei România Mare în 2002), următoarele: „A băga o grupare şovină ca UDMR-ul la guvernarea României echivalează cu promovarea lui Rîmaru ca director la o şcoală de fete“.

Aşa este! Iată, liderii minorităţii maghiare (unguri şi secui) cer cu obrăznicie şi cu tupeu fără seamăn tot felul de autonomii şi mai ales AUTONOMIE TERITORIALĂ! Cred că a sosit momentul ca aceşti indivizi să fie traşi la răspundere penală. Prin ceea ce au semnat la Cluj-Napoca, aceste cozi de topor ale Budapestei şi Moscovei arată clar încălcarea CONSITUŢIEI ROMÂNIEI (a se vedea Art 1, 2, 3, 5 şi 8 aliniatul 2).

Devine tot mai clar că România trebuie condusă de români adevăraţi şi patrioţi, iar pe tema aceasta nu mai avem ce negocia! Cum e posibil ca parlamentari ai României (plătiţi din banul public!) să aibă atitudini făţişe antiromâneşti? Este timpul ca AUTORITĂŢILE STATULUI să acţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar aceşti indivizi să fie aduşi în faţa justiţiei imediat!

Sîntem în ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI de la 1918, an ancestral pentru NAŢIUNEA ROMÂNĂ, şi se cuvine să nu permitem nimănui să întineze în nici un fel această sărbătoare a tuturor românilor. Să arătăm acestor impertinenţi impostori şi mai cu seamă duşmani ai ţării că noi, românii, sîntem oameni buni, deştepţi, toleranţi, curajoşi şi nobili, fapt care ne pune în valoare naţionalismul românesc ca pe ceva sfînt.

De aceea solicit şi prin acest articol ca toţi factorii de răspundere din România (civili şi militari) să stopeze imediat acţiunile iredentiste, şovine şi revizioniste ale acestor grupări „teroriste“ ce slujesc alte interese decît cele ale României.

Cu patriotism,

Ing. George Curţ, PRM Arad

Păreri și opinii