Să nu-i uităm pe autorii de manuale…

in Lecturi la lumina ceaiului

Stimate domnule redactor-şef,

Cu ocazia Zilei Limbii Române – îmi exprim speranţa că veţi găsi de cuviinţă să includeţi în paginile revistei dvs. materialul de faţă, dedicat unor cărturari, originari din localitatea Silvaşul de Cîmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ştefan G. Pop (1845-1890) este autorul unor manuale deosebit de valoroase atît din punct de vedere al conţinutului, cînd şi din punct de vedere educativ, apreciate ca atare de specialiştii contemporani. Ne referim, în primul rînd, la manualul intitulat ,,Legendariu şi exerciţii de limbă pentru clasa a II-a a şcoalelor poporale”, publicat la Blaj, între anii 1872 şi 1899 (6 ediţii). Conţinutul lucrării este bogat şi variat, oferind nu numai cunoştinţe de limbă şi literatură română, însoţite de exerciţii practice, dar şi numeroase informaţii folositoare, cu privire la viaţa sătenilor şi la activităţile legate de munca pămîntului. Adeseori, textele şi fabulele prezentate în manual au un pronunţat caracter moral-educativ. Din cele 125 de pagini ale ,,Legendariului”, ne reţine atenţia lectura ,,Patria, poporul şi naţiunea”, prin care Ştefan G. Pop îşi propune să menţină, în rîndul cititorilor săi, cu precădere în cel al şcolarilor, flacăra vie a conştiinţei naţionale. El îi învaţă pe elevi, prin intermediul acestui manual, să îşi cunoască şi să îşi apere identitatea naţională, să creadă cu tărie în adevărul, de necontestat, că ,,Transilvania este Patria noastră, ţara în care ne-am născut”. În acest sens, Ştefan G. Pop le transmite tinerilor noţiuni de bază, individualizîndu-le înţelesul: ,,Oamenii care vorbesc una şi aceeaşi limbă se numesc naţiune. Noi ne ţinem de naţiunea română, sîntem români”, sau ,,Fraţi de-ai noştri mai sînt în România liberă. Această ţară a fraţilor noştri zace spre Răsărit şi spre Miazăzi de la noi. Mai sînt români şi în Bucovina, spre Răsărit, în Ungaria şi Banat, spre Apus”. Educative şi cu o finalitate bine determinată sînt şi versurile închinate Limbii Române, alese de autor din creaţia unor poeţi ai vremii: ,,Mult e dulce şi frumoasă/ Limba ce-o vorbim/ Altă limbă-armonioasă/ Ca ea nu găsim// Saltă inima-n plăcere/ Cînd o ascultăm/ Şi pe buze-aduce miere/ Cînd o cuvîntăm” (Gheorghe Sion). Ca o ripostă la cosmopolitismul lingvistic, Ştefan G. Pop li se adresează românilor: ,,Fraţi ce-n dulcea Românie/ Naşteţi şi muriţi”, cu îndemnul: ,,O, vorbiţi, scrieţi româneşte!…”.

Urmînd tradiţia tatălui său, Ştefan Şt. Pop (1876-1949), fiul mai mare al cărturarului bistriţean, a fost profesor de limba română şi de limba latină, precum şi autor de manuale pentru cursul secundar. De asemenea, el a realizat un ,,Dicţionar ortografic al limbii române” (Bucureşti, 1909).

În speranţa că veţi publica aceste rînduri, permiteţi-mi, domnule redactor-şef, ca, în încheiere, să vă mulţumesc pentru amabilitate. Doamne-ajută!

MATEI I. ACHIM, profesor pensionar

(Silvaşul de Cîmpie)

 

COMENTARII DE LA CITITORI