Sărbătoarea de Rusalii

in Pagină creştină

Sărbătoarea de Rusalii este cunoscută şi sub denumirea de Pogorîrea Sfîntului Duh şi reprezintă o sărbătoare extrem de importantă pentru toţi creştinii. Această sărbătoare marchează coborîrea Duhului Sfînt asupra ucenicilor Mîntuitorului nostru Isus Christos. Conform scrierilor din Noul Testament, acest eveniment s-a întîmplat în ziua rusaliilor evreieşti, la 50 de zile de la Învierea Domnului nostru Isus Christos. Tocmai de aceea, această sărbătoare creştină este cunoscută şi sub numele de Cinzecime. În Vechiul Testament, Rusaliile au reprezentat la început o sărbătoare agricolă de bucurie a evreilor în care se oferea pîrgă din roadele pămîntului. Ulterior, aceasta devine o aniversare a Legămîntului, care a fost încheiat la 50 de zile după ieşirea din Egipt. De asemenea, şi Rusaliile creştine au o strînsă legătură cu Legămîntul, reprezentînd o sărbătoare a încheierii launtrie a Noului Legămînt al harului şi al iubirii, odată cu coborîrea Sfîntului Duh. Mai mult decît atît, Rusaliile sînt şi consacrarea solemnă a Bisericii pe care Mîntuitorul a întemeiat-o. Prin Pogorîrea Sfîntului Duh, Apostolii au fost încredinţaţi cu puterea de a grăi limbi pe care ei nu le cunoşteau pînă atunci. Au reuşit să descopere atît învăţătura Mîntuitorului, dar şi a altor neamuri în mai multe limbi. Începutul a fost chiar în această zi de Rusalii, cînd toţi iudeii din Ierusalim şi din întreg Orientul au înţeles mesajul pe care aceştia îl purtau. Pelerinii care nu reuşeau să îşi explice cum reuşesc Apostolii să grăiască în mai multe limbi îi acuză că ar fi „plini de must”, şi anume beţi. Atunci Sfîntul Petru lua cuvîntul pentru a apară Apostolii, dar şi pentru a propovădui minunile pe care Mîntuitorul nostru le-a făcut. Se obişnuieşte să se vorbească de trimiterea Sfîntului Duh în lume, ca despre un act prin care Duhul ar lua locul lucrării lui Christos. În acest caz, Biserica ar fi numai opera Sfîntului Duh. În realitate însă, Duhul trebuie văzut întotdeauna ca Duhul lui Christos, deci, nu trebuie văzut sau conceput ca despărţit de Christos. În ziua de Rusalii, creştinii obişnuiesc să vină la biserică şi să aducă frunze de nuc sau de tei, simboluri ale limbilor de foc, ca semne ale coborîrii Sfîntului Duh. Acestea sînt binecuvîntate şi împărţite credincioşilor.

COMENTARII DE LA CITITORI