Schimbarea la faţă

in Poeme

Se Schimbă la Faţă Fiul luminii
El, Domnul străluce în haina iubirii,
Taborul se naşte cu slavă în dar,
Pe piscuri de maluri-limane de har…

Triada de-apostoli priveşte-n azur
Cum Cerul pogoară atîta de pur
Lumini ce provin din lumina de Sus,
Pe Faţa cea Sfîntă şi făr’ de apus…

Ilie şi Moise proclamă vestind
Pe Domnul Iisus Păstorul cel blînd,
Lumina-i Lumină din Cerul Preasfînt,
Cu razele pure neatinse de gînd…

Petru şi Iacov şi Ioan cel frumos
Ucenicii de taină ai lui Hristos,
Privesc cu uimire pe Domnul cel Sfînt
Căci Chipu-i lumină pe-ntregul pămînt!

Şi Faţa Lui sfîntă ne luminează,
Toată zidirea o binecuvîntează,
De-a pururi pe Domnu-l ador
Lumină nestinsă-sus pe Tabor!

Preot
Emil Nedelea Cărămizaru

COMENTARII DE LA CITITORI